Ga terug

Openheid en eerlijkheid

M Lala M Lala  •  19-05-2021  •    2 opmerkingen  •  Ten Boer  • 

Om te beginnen, dit idee kost geen geld, alleen een beetje inzet.

De inwoners van Ten Boer zijn het al 4 jaar helemaal zat, dat er niet eerlijk gecommuniceerd word met hun over Ten Boer | Versterken en Vernieuwen

De gemeente is niet duidelijk en eerlijk over wat er allemaal gaat gebeuren betreft de dorpsvernieuwing

Door die geheimzinnigheid, zijn er veel roddels en onwaarheden in het dorp aan het rondgaan.

Niemand weet hoe het echt zit, en iedereen heeft zij eigen verhaal .

Een voorbeeld

er is 3 jaar geleden beloofd en gezegd dat er genoeg wisselwoningen op de verlaatweg worden gebouwd voor de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan.

In de afgelopen 3 jaar zijn daar veel verschillende verhalen over geweest, maar in een nieuwsbrief is ons nog nooit verteld wat nu echt gaat gebeuren.

In het dorp zijn dus zeker 6 verschillende verhalen,  er is beloofd door Jannes Talens dat kerst 2020 de laatste kerst zou zijn in hun niet veilige huis, echter er is nog geen paal de grond in van een wisselwoning, terwijl de wisselwoningen in november toch echt klaar moeten zijn, anders zitten we dus kerst 2021 nog wel in de oude huizen.

Nu zijn er mensen die beweren dat de sloop nieuwbouw niet meer doorgaat Nu zijn er mensen die beweren dat het 2 jaar is opgeschoven Nu zijn er mensen die zeggen dat hun wel in november in  een wisselwoning gaan, drie verschillende roddels die  ruzie en achterklap  maken.

vorige week stond er ineens op de website van de gemeente Groningen dat er weer wel wisselwoningen op de verlaatweg kwamen, idereen blij, maar een dag later maakt wethouder Peter Rebergen bekend op Twitter dat hij even heeft nagevraagd ''bleek dat de website fout was ingevuld door de gemeente'' en hebben ze het weer verwijderd.

Bijna iedereen heeft ruzie met elkaar, terwijl 4 jaar geleden iedereen bevriend was, en waardoor? de grote geheimzinnigheid.!!!!

dus mijn ingezonden IDEE is

STOP MET DE GEHEIMZINNIGHEID speel open kaart, en verstuur nu eindelijk eens een Nieuwsbrief met inhoud.

Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
 • Gebiedsteam Ten Boer

  Beste meneer of mevrouw Lala,
  Allereerst bedankt voor uw inspanning een bijdrage te willen doen aan ons gezamenlijk platform.
  Het platform is bedoeld om samen tot een uitvoeringsagenda te komen van de in 2016 door de bewoners opgestelde dorpsvisies. De gemeenteraad van Ten Boer heeft destijds vastgesteld dat er geen uitvoeringsagenda zou worden gemaakt, omdat zo’n plan van aanpak dan uiteindelijk bij de nieuwe gemeente na samenvoeging zou komen te liggen.
  De handschoen om van een dorpsvisie naar een uitvoeringsplan te komen is door de gemeente Groningen in samenspraak met bewoners opgepakt. Samen kijken we of de visie per dorp nog actueel is, wat erbij moet, wat eraf kan. Daarbinnen moeten we ons beperken tot die zaken waarover we daadwerkelijk zelf besluiten kunnen nemen, als bewoners, gemeentelijke organisatie, college of raad.
  De versterking van woningen, plaatsing van wisselwoningen, sloop en nieuwbouw valt niet binnen dit kader.
  **reactie gaat verder hieronder.

  • Gebiedsteam Ten Boer

   Indien u hierover een nader gesprek wilt of als u suggesties hebt voor het verbeteren van onze regelmatig verschijnende nieuwsbrieven, dan kan dat. Wij hebben u daarover een mail gestuurd.
   Tot slot, dhr. Rebergen is een gewaardeerd raadslid voor de ChristenUnie afkomstig uit Ten Boer.
   Dhr. Talens is voor de informatie die hij door kan geven afhankelijk van de informatie die hij krijgt van de andere op het versterkingsdossier betrokken partijen.
   Vriendelijke groet, Gebiedsteam Ten Boer

   Geen reacties
  Geen mijlpalen gedefiniëerd