Stem van Groningen

Ideeën voor de Oosterparkwijk

Deze wijk heeft een budget van € 25.000

De mooiste outdoor tafeltennistafel

Tafeltennistafel(s) de nieuwe ontmoetingsplek voor 8 tot 88!

02-11-2019  •  Sybolt de Jong  •  Oosterparkwijk

Je ziet ze in Berlijn bijna op elke pleintje of straathoek (https://www.pingpongmap.net/berlin) en in Groningen (https://www.pingpongmap.net/groningen) nog maar zeer weinig. De tafeltennistafel is in Berlijn een echte verbinder. Bij goed weer zijn de meeste exemplaren in gebruik en worden tot de zon ondergaat actief gebruikt. Of het nou een wedstrijdje is tussen vader/moeder, zoon/dochter, zus/broer, vrienden/buurtgenoten of met tien man een potje 'rond-de-tafel'. In Berlijn zag ik pingpongwedstrijden tussen pubers, studenten, bejaarden en zelfs daklozen in elke willekeurige combinatie. Dat moet toch ook mogelijk zijn in ons mooie Oosterpark.

Een mooie plek om te starten met de eerste verbindings tafeltennistafel is de speeltuin bij het Kooijkerplein. Ze nemen maar weinig ruimte in en brengen de wijk (en misschien later onze Stad) in beweging. 

De tafeltennistafel (gefotografeerd in Berlijn) op de afbeelding is hufterproof, duurzaam in het gebruik, is goed te bespelen en ziet er ook nog eens goed uit. De tafeltennistafel inclusief stenenondergrond kost 3000 euro.

Op basis van de ervaringen op het Kooijkerplein hoop ik dat er meer plekken in de Oosterpark komen waar we tafeltennistafels kunnen plaatsen en in de toekomst op vele plekken in onze mooie Stad. 

Dus stem op mijn idee en misschien spelen we binnenkort het eerste potje.

€ 3.000

Voeg toe
ideeminibieb.jpg

Minibieb

16-10-2019  •  Minibieb Oosterparkwijk  •  Oosterparkwijk

Minibieb Oosterparkwijk

Wij zijn drie bewoners uit De Velden in de Oosterparkwijk. Wij willen een minibieb realiseren in de wijk voor de bewoners van de Oosterparkwijk. Een minibieb is een boekenkast op straat, waar iedereen gratis een boek kan lenen en kan inbrengen.

Waarom willen we dit;

 • Het stimuleert kinderen en volwassenen om meer te gaan lezen
 • Het zorgt voor verbinding in de wijk
 • En het delen van boeken is duurzaam en leuk

Rondom deze minibieb en de boeken willen we activiteiten organiseren voor jong en oud. Zoals; voorleesmomenten, boek van de maand, leesclub, op pad in de wijk met de minibieb en schrijvers uitnodigen om iets te vertellen over hun boek.

Hoe zien we dit voor ons;

 • De standplaats van de minibieb wordt de ontmoetingsplek met de moestuintjes bij het gebouw van het Kopland (Piet Fransenlaan). Dit is aan de kant van de Zaagmuldersweg. De Minibieb wordt in dezelfde stijl als de moestuinbakken en het wormenhotel gemaakt.
 • De minibieb wordt mobiel, waardoor deze gemakkelijk in te zetten is op diverse locaties en tijdens activiteiten in de wijk (bijvoorbeeld bij de Oosterparkheem of WIJ Groningen Heesterpoort).
 • Het Kopland is enthousiast over het idee. Zij hebben als missie de verbinding met de wijk en de vrouwenopvang te stimuleren. De minibieb is hier een mooi middel voor. We gaan samen activiteiten organiseren rondom de minibieb. 
 • Via Facebook of via de email houden we iedereen op de hoogte van de activiteiten rondom de minibieb. Wordt alvast lid: Facebook.com/minibieboosterparkwijk
 • Naast de ingebrachte ruilboeken, wordt iedere maand een nieuw boek aangeschaft en daaromheen een activiteit georganiseerd.
 • De minibieb wordt door een groepje vrijwilligers begeleid en beheerd, waaronder wij. 

Wil je, je als vrijwilliger aansluiten bij de minibieb of heb je nog vragen of goede ideeën? Mail dan naar minibieboosterparkwijk@gmail.com

Begroting voor dit project is € 1.500 euro. Hierin zijn de materiaalkosten, boek van de maand en een aantal activiteiten in meeberekend. Voor het ontwerpen en maken van de minibieb schakelen we mensen in ons netwerk in. Zij ontwerpen en maken de minibieb vrijwillig. 

€ 1.500

Voeg toe
walnootboom

Eetbaar groen in de wijk

03-10-2019  •  Ria  •  Oosterparkwijk

Ons voorstel is om notenbomen te planten in de wijk ipv sierbomen. Dit levert eetbare noten op voor kinderen en volwassenen. Denk aan de walnoot , tamme kastanje en de hazelaar. Vruchtbomen zoals appel en peer zijn bewerkelijker in onderhoud. Dit zochten we samen met een bomenexpert uit.  Ook mispels  en vijgen lijken geschikt en weinig onderhoud te vragen.

Er zijn verspreid in de Oosterparkwijk genoeg open plekken in parken en groenstroken die geschikt zijn om deze bomen en struiken te planten in het gras. De uiteindelijke plekken kunnen in overleg bepaald worden. Een mooie plek zou de groenstrook aan het van Starkenborgkanaal zijn. Fietspaden, wandelpaden en de straatranden moeten vermeden worden in verband met overlast in de herfst als de noten vallen.

Dit groene plan sluit aan bij de toekomstvisie van de Gemeente Groningen. De gemeente wil bomen behouden en waar mogelijk het aantal uitbreiden om CO2 weg te vangen en koelte te geven in de zomermaanden. Ook zijn bomen gunstig bij het opzuigen van overtollig water. Het leefmillieu in de stad wordt gunstig beinvloed.

Bijenkasten zijn van harte welkom en/of randen met fleurige bloemen. (zie hiervoor andere plannen onder dit project)

Het lijkt me heerlijk in de herfst. Educatief voor de kinderen. Eetgenot voor de hele wijk. Je ontmoet elkaar bij het rapen in de herfst. 

Zijn we een klein beetje boer.

€ 3.500

Voeg toe
De Gorecht is na 3 jaar aan vervanging toe...

Zeilbootje(s) Gorechtvijver

16-10-2019  •  MichielHoving  •  Oosterparkwijk

Ik maakte een zeilbootje dat al 3 jaar op de gorechtvijver rondzeilt. Dat bootje is nu verroest en kapot. Ik wil graag 1 of meer nieuwe zeilbootjes maken maar dan wat professioneler. niet van multiplex, ijzerdraad en blik maar van dik staal en echt zeildoek. Dit kan ik niet zelf dus wil ik het uitbesteden. Dat kost geld dus daarom reageer ik op deze actie. Ik heb niet veel nodig want ik wil geen geld in het water gooien. Qua materialen heb ik aan 150 euro genoeg voor 1 bootje. Het lijkt me ook leuk om een appgroep te beginnen waarin de belevenissen van de boot gedeeld kunnen worden.

 

€ 150

Voeg toe
IKC Borgman, SKSG en De Jonge Onderzoekers

Extra leuk onderwijsaanbod samen met IKC Borgman, SKSG en De Jonge Onderzoekers!

01-11-2019  •  Mirjam  •  Oosterparkwijk

De Oosterparkwijk  is in ontwikkeling. Een belangrijke ontwikkeling is dat De Borgman Vinkenstraat, Siebe Jan Bouma school en SKSG samen een nieuwe pand gaan betrekken op de plek waar eerder het Treslinghuis stond. Dit wordt IKC Borgman Oosterpark. IKC staat voor Integraal KindCentrum. Wil je daar meer over weten .. neem dan contact op met De Borgman Vinkenstraat of SKSG.

Maar ... waar gaat het idee nou over? Als wijk kunnen bijdragen aan en stimuleren van de ontwikkeling van 'onze' kinderen door ze een extra leuk onderwijsaanbod  te kunnen bieden! ....  hoe kunnen wij dat samen realiseren? Naar mijn mening kan dat heel goed door verbinding te maken met een organisatie die ook in onze wijk zit, nl. De Jonge Onderzoekers. Hoe gaaf zou het zijn als  'onze' kinderen tijdens schooltijd of BSO-tijd op al dan niet projectmatige basis op hun eigen niveau bezig kunnen zijn met houtbewerking, elektronica, programmeren, wetenschap, kunst , innovatie etc.  .... met onderzoeken en ontdekken!

Maak bijvoorbeeld een magnetische pennenhouder, maak van stof spinnen en vleermuizen voor Halloween, maak een zwaaipapagaai of een versterker voor je tablet ... allerlei vaardigheden leer je ontwikkelen .... lees de tekening, verzamel je materialen, verfijn je motoriek met solderen, maak aansluitingen, (figuur)zagen, naaien, overleg met je instructeur, schilderen etc. 

Vooral voor de opstart van dergelijke activiteiten is geld nodig en dat kan heel goed mogelijk worden gemaakt met een bedrag wat nu ter beschikking wordt gesteld. 

Hopelijk krijgen we jullie stemmen!

€ 21.600

Voeg toe
3BF545B6-CBDC-40BC-9601-B3E5DBBFB2C5.jpeg

Goedkoop eetpunt voor alle Oosterparkers

16-10-2019  •  Karin  •  Oosterparkwijk

Prijzen:

Soep           € 1,20

Daghap       € 3,00

Toetje         € 1,00

Koffie/Thee € 0,50

Mensa "Jozef" is een plek waar iedereen lekker kan eten en waar je mensen uit jouw buurt kunt ontmoeten.

Waar je aanschuift voor de gezelligheid of waar je binnen loopt voor een praatje en een bakje koffie.

Je kent misschien het Floreshuis in de Korrewegwijk. Waar je lekker en goedkooop kunt eten.

En even een bakje koffie of thee kunt drinken. Een vergelijkbare plek zou in de Oosterparkwijk ook ontzettend goed passen.

De maaltijden zouden verzorgt kunnen worden door leerlingen van bijvoorbeeld het Alfa College (werkervaringsproject) en vrijwilligers uit de buurt die zin hebben om te helpen koken.

Voordelen;

* buurtbewoners met elkaar in contact brengen, gezellig zoals het vroeger in de Oosterparkwijk was;

* werkgelegenheid, werkervaringsproject, vrijwilligers die per fiets maaltijden rondbrengen,

   naar mensen die zelf niet naar het Eetpunt kunnen komen, af halen ook mogelijk;

* kostenbesparing dure maaltijdvoorzieningen;

* niet inkomensafhankelijk;

* gezond samen eten, gezelligheid, sociaal aspect, laagdrempelig;

* iedere dag s'middag een warme maaltijd.

Dat is mijn Mensa, ik nodig jullie uit om op mij te stemmen!

Als je op mij stemt dan gaan we alvast een paar keer een Mensa maaltijd in de wijk organiseren!

Benodigd bedrag: € 10.000,-

Voor het realiseren van een eetpunt is een groter bedrag nodig. Dit probeer ik samen met de CWR, WIJ en gemeente bijeen te krijgen.

€ 10.000

Voeg toe
voorhetgrijpen-02.jpg

Voor het grijpen! Leen systeem

31-10-2019  •  Ellen Beck  •  Oosterparkwijk

Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van Oosterparkers. Daarom lopen we elke maandagmorgen als zwerfvuilteam door de straten van de wijk. Het geeft een goed gevoel als een straat er beter uitziet dan een kwartier ervoor. We horen vaak van mensen dat ze graag willen helpen maar overdag bijvoorbeeld aan het werk zijn. Hierdoor kwam er een leuk idee naar voren: een grijpstok leensysteem in het park. Hiermee kan je afval-grijpen op het moment dat het jou uitkomt. Want als je buiten wilt zijn en daarbij iets nuttigs kunt doen ligt deze mogelijkheid met dit idee voor het grijpen. Op deze manier kan je daadwerkelijk van nut zijn voor het milieu en voor je wijk. Zonder dat je vieze handen krijgt!

 

Waarom?

 1. Door dit plan krijgt Iedereen de mogelijkheid om mee te helpen.
 2. Het plan zorgt ervoor dat je nuttig kan zijn voor de wijk en de natuur.
 3. Het plan zorgt voor schonere straten en die vormen een fijne wijk.
 4. Het plan draagt bij aan een duurzame en dier/natuur vriendelijke wijk.
 5. Het is leuk om afval te prikken, het heeft meditatieve werking op je. Door een grijpstok voor het grijpen te plaatsen heeft iedereen de mogelijkheid.

Wat? Zwerfvuil vind je in groten getale rondom supermarkten. Ook zijn de doorgaande routes en bushaltes een geliefde locatie van zwerfafval. Het zwerfvuil dat we in deze gebieden verzamelen bestaat voornamelijk uit éénmalig plastic, beter bekend als single use plastic (SUP). Voorbeelden hiervan zijn verpakkingsmaterialen. ballonnen of roerstaafjes, allemaal producten die we na gebruik direct weggooien. Wanneer je als welwillende bewoner in de avond een half uurtje afval gaat grijpen maak je een behoorlijk verschil en dat is ook te zien! Hoe meer afval van straat wordt gehaald hoe schoner en fijner de wijk!

Hoe? Door een uitleenkast met grijpstok te plaatsen in het Oosterpark. Beginnend met één als pilot met doel deze later verder door te ontwikkelen. De wenselijke uitkomst zou zijn om op 6 verschillende plekken een uitleenkastje te plaatsen. Deze zijn 24/7 toegankelijk voor iedereen. De eindfase van het plan hangt van een aantal factoren af. Er bestaat een kans dat de grijpstok niet terug wordt gebracht en er enkel een lege kast overblijft. Dat zou erg jammer zijn maar soms gebeurd dat. Deze kunnen we tot een x aantal keer herplaatsen. Een andere uitkomst zou hierom kunnen zijn om deze grijpstokken onder te brengen bij ondernemers zoals het HOP, Leger des Heils of bijvoorbeeld het JOP.

Wie? Het idee komt vanuit het Zwerfvuilteam. Het zwerfvuilteam bestaat uit 5 vaste deelnemers die op maandagochtend meelopen. Ook zijn er leden die op andere dagen of momenten zelf lopen. Ook deze leden maken deel uit van ons team. Het Zwerfvuilteam is onderdeel van Duurzaam Oosterpark. Hier komen duurzame projecten in de wijk samen en worden projecten ter bevordering van duurzaamheid opgezet. Duurzaam Oosterpark huisvest zich in het Stadrestaurant Het Oude Politiebureau. Hier is de samenwerking met Wijkwerken en Werkpro. We werken nauw samen met Groningen Schoon Dankzij Mij, de Bewoners Organisatie, het Wij-team en de Coöperatieve wijkraad. Ook hebben we contact met ondernemers in de wijk die allemaal hun eigen portiek en straat rondom hun zaak afvalvrij houden. Als zwerfvuilteam organiseren we opruimacties, milieustraten, extra prullenbakken, melden we grofvuil, signaleren we mankementen rondom afval, workshops met studenten, weten we hoe de afvalstromingen werken in de Oosterparkwijk, we betrekken ondernemers, waarderen we straten en reiken we prijzen uit voor de winnaar.

Vergunning Er zal een overleg/aanvraag over de plaatsing van de uitleenkasten moeten komen

Groetjes Het Zwerfvuilteam en Duurzaam Oosterpark

€ 900

Voeg toe
Speeltuin Kooijkerplein

Speeltuin Kooijkerplein speelbaar houden in winter d.m.v. (sfeer)verlichting

15-10-2019  •  Mirjam  •  Oosterparkwijk

ONWIJS GOED IDEE!!                        TOF!!                           HEEL LEUK!!  

In de lente en zomer bruist de speeltuin aan het  Kooijkerplein. Na het eten ook nog even spelen.  Ouders op het bankje met een kop koffie of thee. Gezelligheid.  En rond 20.00u gaan de meeste kinderen (en ouders ;)) naar huis. 

In de donkere maanden is dit niet meer mogelijk. Er is o.a. onvoldoende verlichting. Terwijl er ook in de herfst en winter behoefte is om te  voetballen,  klimmen, schommelen .. lekker buiten. Kopje koffie in winterjas ;)

In het kader van blijven bewegen, buiten spelen,  gezelligheid etc zou ik willen voorstellen de speeltuin subtiel en/of gericht en/of misschien wel sprookjesachtig te verlichten in deze periode. Niet langer dan tot 20.00u i.v.m. evt overlast en onnodige verlichting

Mogelijke bezwaren 

 • Hangjongeren kan een bezwaar zijn, echter is de bedoeling dat de verlichting aangaat als het donker wordt (sensor) en uit gaat op een door ons ingestelde tijd, bijv 20.00u. Voor hangjongeren is dit waarschijnlijk geen interessant tijdstip. 
 • Als blijkt dat het licht onnodig brandt kunnen we de tijden aanpassen 

Belang

Zowel de straat als de wijk heeft belang bij een veilige en gezellige speeltuin.  Dit initiatief kan als voorbeeld dienen voor andere speelplekken in de wijk. 

Begroting

De begroting staat hieronder.

Onderhoud 

Het vervangen van lampen kan door een van de straatbewoners gedaan worden evenals het instellen van een tijdklok. Er kan een groepje bewoners aangewezen worden dat als aanspreekpunt kan dienen. Gespecialiseerder onderhoud zal ingeleend moeten worden. 

Het idee is gedeponeerd in de buurtapp waar  ca 170 deelnemers in zitten. Enkel positieve reacties. Hieruit is ook het idee van de tafeltennistafels uit ontstaan.  

Wij hopen van harte op jullie stemmen namens de kinderen van de Oosterparkwijk!

 

 

€ 4.000

Voeg toe
afval_elastiekauto.jpg

Nix afval!

31-10-2019  •  DJOGroningen  •  Oosterparkwijk

Kijk eens goed wat je allemaal weggooit? Lege flesjes, bierblikjes, oude spijkerbroeken en wat nog meer? Wat anders in de vuilnisbak beland, is een grondstof voor een heel aantal mooie woensdagmiddagen bij De Jonge Onderzoekers! In de maanden februari en maart willen we op de woensdagmiddagen aan de slag met AFVAL. 

- pimp je oude spijkerbroek en maak er weer een hip kledingstuk van

- maak een vogelvoerbakje van een oud colablikje

- maak een elstiekautootje van een oude doos en flessendoppen

- maak een robotmannetje van elektronicaonderdelen

- enz. enz.

Op verschillende afdelingen van De Jonge Onderzoekers gaan we aan de slag met oude- en afvalmaterialen! Zo wordt iets wat eigenlijk was afgeschreven weer iets moois!

Activiteit op woensdagmiddag voor iedereen tussen 8 en 18 jaar. Tussen 13.00 en 17.00 uur.

€ 400

Voeg toe
Safety Safe - Minder hardrijders door slimme snelheidsmeter met beloning

Pilot slimme snelheidsmeter met beloning

09-10-2019  •  Maarten  •  Oosterparkwijk

Rond de Paradijsvogelstraat, Pelikaanstraat, Flamingokade en het Oosterparkkwartier zijn veel nieuwbouwwoningen gebouwd. Hier wonen veel gezinnen met jonge kinderen. Jonge kinderen vertonen soms onvoorspelbaar gedrag en kunnen op onverwachte momenten zomaar de straat oprennen of niet goed uitkijken als ze tussen geparkeerde auto's door de straat oversteken. Vooral langs de Florakade en Paradijsvogelstraat wordt regelmatig te hard gereden wat natuurlijk gevaarlijk is. Het zou mooi zijn als we kunnen zorgen dat er wat minder hard wordt gereden in deze omgeving. Om niet alleen de directe omgeving te laten profiteren van dit initiatief, willen we het als een pilot uitvoeren welke kan helpen bij het overwegen van bredere inzet van de voorgestelde aanpak door de wijk / Gemeente.

We willen het effect meten van een zogenaamd 'nudging feedback systeem'. In de bijgevoegde offerte is te zien wat de kosten zijn voor de huur van de slimme snelheidsmeter Safety-safe (https://safetysafe.nl/) voor 4 weken en het bijbehorende begeleidingstraject voor een periode van 3 maand in de omgeving. De begeleiding bestaat uit o.a. met de bewoners (die in de buurt zitten van de Safety-Safe) in gesprek te gaan en het gezamenlijk bepalen van de ‘prijs’ die met goed gedrag behaald wordt, plaatsen van borden en bieden van een pakket aan communicatiemiddelen. De prijs kan bijvoorbeeld worden ingezet voor meer structurele maatregelen zoals mogelijk plaatsing van een smileybord. Gebleken is (zie b.v. hier) dat alleen plaatsing van een bord zonder begeleiding slechts een aantal weken goed werkt. De sociale aanpak met een langdurig begeleidingstraject is gebleken effectiever te zijn. Door de omgeving te betrekken wordt tevens naast een stuk bewustwording ook samenhorigheid gecreëerd. Verkeersveiligheid wordt een gezamenlijk doel!

Voor het bepalen van de effectiviteit van de paal heeft de Gemeente meetapparatuur en deze kan, zonder kosten voor dit idee, worden ingezet. Bij de kosten is ook een budget voor een beloning bij goed gedrag meebegroot. De paal wordt aangesloten op de stroomvoorziening in een huis aan de Paradijsvogelstraat. Hier wordt voor de periode van 4 week een bedrag van 40e aan stroom voor gerekend. Aangezien er sprake is van een campagne waarbij de omgeving wordt betrokken, wordt er ook reclamemateriaal gemaakt en borden. Kosten voor het uitbesteden van drukwerk zijn meegenomen in de begroting.

€ 11.900

Voeg toe