Stem van Groningen

Ga terug

Het behoud van de groene parel op het Haderaplein

Oortmerssen Oortmerssen  •  10-09-2020  •  Groene Parel  • 

Stedelijke gebieden hebben tegenwoordig te maken met oververhitting in de zomer en met wateroverlast door stortbuien. Het centrum van Haren is zo'n stedelijk gebied en zal door bestaande bouwplannen (Raadhuisplein en Haderaplein) binnenkort nog meer versteend raken. Het zou goed zijn om voor dit centrum, nu er alleen nog maar bouwplannen zijn, ook te bedenken hoe oververhitting en wateroverlast in de toekomst te vermijden zijn. "Tiny forests" (bosjes) verlagen de temperatuur in stedelijke gebieden en kunnen veel overtollig regenwater opvangen en vasthouden. Er bestaan plannen voor het aanleggen van enkele van dit soort bosjes, elders in Haren, maar niet in het centrum. Die gaan ook nog eens veel geld kosten.

Nu doet zich de gelukkige omstandigheid voor dat er in de NO-hoek van het Haderaplein al zo'n "Tiny forest" aanwezig is. Dit bosje is een verwilderd stukje grond, waarop een halve eeuw geleden een jeugdbarak heeft gestaan. Dit bosje vraagt, naar eigen waarneming, vrijwel geen onderhoud voor de gemeente!  Naast het feit dat het een fraai beeld geeft op het Haderaplein, is het al die tijd gehandhaafd omdat het al een belangrijke rol speelt m.b.t. wateroverlast op het aangrenzende trottoir bij de Hortuslaan, met name in de winters (het ontstaan van gevaarlijke ijsbanen op dit trottoir). Dit heeft te maken met de leemlagen in de bodem. Die wateroverlast is vrijwel verdwenen in de loop der jaren, naarmate de struiken en bomen groter werden.  Het bosje houdt dus overtollig water vast! Maar helaas lijkt dit bosje te verdwijnen bij de uitvoering van de bestaande bouwplannen. Het oude probleem zal dus waarschijnlijk weer gaan opduiken.

Met weinig moeite en kosten zal er een aanpassing kunnen plaatsvinden in de plannen (in overleg met de bouwer en de ALDI, die er zal komen). Het zal waarschijnlijk enkele parkeerplaatsen kosten. En dat belang zal moeten worden afgewogen tegen de voordelen, die het bosje bij voorbestaan zal opleveren. Het voordeel behelst ook dat Haren, ook in haar centrum echt een groene parel zal blijven want het verbergt ook nog eens de lelijke muren, die er achter zitten.

Het behoud van genoemd bosje biedt dus veel voordelen: Iedereen geniet er van. Het dient een aantal na te streven doelen. Het kost niks, want het hoeft niet meer te worden aangelegd en het vraagt weinig onderhoud, dat wellicht best door een paar vrijwilligers zal kunnen worden uitgevoerd.

Locatie: Het bosje is voor eenieder te bekijken vanaf het Haderaplein: zie de aanduiding op de kaart


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
Geen mijlpalen gedefiniëerd