Stem van Groningen

Ga terug

Vogelvriendelijke inrichting van de 'Groene Long'

Jov Jov  •  14-09-2020  •  Groene Parel  • 

Gras en nog eens gras

Het gaaat om het gebied in Oosterhaar dat ongeveer begrensd wordt door de Zonnedauwweg en de Mellenssteeg, de z.g. 'Groene Long' vogelvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door beplanting met heesters.

Ik woon sinds drie jaar in de flat aan de Irislaan. Vanaf de bovenste verdieping zie ik een grassveld met wat paden erdoor, een paar populieren en een pude berk. Er komen niet veel andere vogels op het grasveld dan wat kraaien en kauwen.

De aanleiding van mijn actie zijn de plagen van grasvliegjes die wij hadden in de jaren 2018 en 2019 (dit jaar is de plaag tot nu toe uitgebleven). Wolken van die kleine vliegjes dreven er om mijn flat heen. Ze kwamen massaal binnen door de ventilatieluiken. Zwaluwen, dacht ik, zouden hier een gedekte tafel vinden. Daarom dacht ik het eerst aan kunstmatige nesten voor zwaluwen.

Er zijn al heel wat deskundige mensen die hier hun zegje over gezegd hebben: stadsvogeladviseur, ecologen, zoals de stadsecoloog, en er is contact geweest met de gemeente, destijds Haren, nu Groningen. Verder heb ik het idee neergelegd bij de VvE van mijn flat en de bewonersvereniging Hestia Haren. Daar hoorde ik instemmende geluiden, maar we kunnen niets beginnen zonder een budget. Wellicht biedt De Groene Parel hier een oplossing.

Hoeveel geld er nodig is, kan ik niet beoordelen. Wel waar het hier om gaat: plantmateriaal,arbeidsloon, deskundig advies en medewerking van de gemeente.

Locatie: Het gebied, ongeveer begrensd door de Zonnedauwweg en de Mellenssteeg in Oosterhaar


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
Geen mijlpalen gedefiniëerd