Ga terug

Afval Noordlaren

Noordlaren Dorpsbelangen Noordlaren Dorpsbelangen  •  21-09-2020  •    1 opmerking  •  Groene Parel  • 

Plastic afval

Noordlaarders brengen per auto plastic afval naar het verzamelpunt in Haren. Dat lijkt vreemd: vele auto's die milieuvervuiling veroorzaken om milieuvervuiling tegen te gaan. Dat kan vast anders. Bijvoorbeeld door tweewekelijks al het plastic afval in één keer op te halen. Verder kunnen de huidige afvalverzamelplekken, van afvalbak tot glasbak, verbeterd worden. Waarom niet een glasbak ondergronds zoals tegenwoordig gebruikelijk is? Bij het haventje van Noordlaren volstaat één afvalbak niet meer. Minstens twee afvalbakken zijn nodig. Dorpsbelangen wil graag meedenken met de gemeente om het afvalprobleem in kaart te brengen en op te lossen.

Locatie: Achter de Rieshoek staat een glas- en kledingsbak

Idee ingediend door: Dorpsbelangen Noordlaren

Waarom is dit idee wel of niet geselecteerd?

De gemeenteraad heeft onlangs een besluit genomen over afvalinzameling. Tot 2022 kan plastic nog wel worden ingeleverd bij de wijkpost aan de Van Maerlantlaan. Daarna gaat alles mee in het huishoudelijk afval en wordt in de fabriek het plastic gescheiden van het andere afval. Glascontainers zijn besteld, deze worden in overleg met Dorpsbelangen op een geschikte plek geplaatst.


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
  • Inez Hopkes

    Gezien de steunbetuigingen voor dit idee zijn er veel Noordlaarders die bewust met hun afval om gaan. Ik ben er overigens van overtuigd dat dat in de rest van de (voorheen) gemeente Haren niet anders is. Ik denk dat we toe zouden moeten naar meer scheiding van afvalstromen en ook naar meer inzamelplekken. Zeker ook in het buitengebied, dus rondom Onnen, Glimmen en Noordlaren. Want ja, 2 of zelfs 5 km moeten rijden (al dan niet per fiets) om je afval keurig gescheiden aan te leveren is niet echt uitnodigend, dat vraagt veel motivatie en die hebben klaarblijkelijk veel bewoners. Al die bewoners zijn / worden nu zwaar gefrustreerd in hun behoefte bewust met hun afval om te gaan door het recente besluit van de gemeenteraad om DIFTAR in haren AF TE SCHAFFEN. Hoe heeft de raad hier toe kunnen besluiten, juist in deze tijd die roept om juist méér milieubewustzijn en eigen verantwoordelijkheid nemen van en door de burger. Zijn de burgers van (ex-) gemeente Haren bij die besluit geconsulteerd?

    Geen reacties
    Geen mijlpalen gedefiniëerd