Offline stemmen Selwerd

Naast online ideeën steunen, is het mogelijk om ideeën te steunen via het boekje dat bij u door de bus is gekomen. Veel bewoners hebben op deze manier gesteund. In de onderstaande tabel staat de tussenstand van de offline-steun op 10 juni. In totaal zijn er al 33 boekjes ingeleverd.

 

Idee Steun geteld 10-06
Verbreding van de stoep 15
Meer groen in Selwerd 17
Zebrapad 19
Nieuwe indeling Bottelroosstraat 15
Bomen rondom speelveld 18
Beweegpark 24
Speelnatuur 16
Vernieuwing speeltoestellen 19
Skatebaan 12
Voetbalkooi 16
Ontmoetingsplek 17
Pieterpad rustplek 20
Meer afvalbakken 23
Elzenknotten 22

 

De offline steun in bovenstaande tabel wordt in de volgende fase (steun tellen) vanaf 18 juni opgeteld.