Stem van Groningen

Dé plek waar jij meebeslist, in gesprek gaat en ideeën deelt over onderwerpen die jij belangrijk vindt. Actueel: ideeën voor Selwerd-Oost, Ten Boer, Beijum en Lewenborg. En de top-3 van Hoogkerk. Heb jij een idee over hoe je deze wijk mooier, leuker, veiliger, duurzamer of socialer kunt maken? Dien dan je idee in! Ook zijn we benieuwd naar jouw mening over het Speel-en chillplekkenplan in Selwerd.

Om mee te doen, heb je wel een account nodig. Registreer je account en doe mee.

Doe mee in drie stappen

1

Registreer

Gebruik Google, of jouw mailadres om in te loggen.

Meld je binnen drie minuten aan
2

Stem

Stem op ideeën die jij belangrijk vindt.

Bekijk wat er in de gemeente gebeurt
3

Deel

Blijf betrokken bij ideeën die jij belangrijk vindt en deel ze via social media.

Lopende Ideeën

Ideeën zijn processen waarbij burgers bepalen wat er met een deel van de gemeentelijke begroting gebeurt. De gemeente onderzoekt of de meest gesteunde ideeën haalbaar zijn. In de stem fase die daarop volgt beslissen de burgers welke ideeën de gemeente gaat uitvoeren.

Lewenborg Leeft
€ 25.000

Lewenborg Leeft

Huidige fase: 3/5

Ideeën beoordelen

2022-08-29 / 2022-10-13

Geweldig om te zien hoeveel ideeën er zijn binnen gekomen.
Inmiddels zou de stemfase begonnen zijn. We hebben echter besloten het hele proces een maand op te schuiven.
We willen alles heel zorgvuldig doen en dat kost meer tijd dan verwacht.
Als we vragen hebben over uw plan kan het zijn dat we contact met u opnemen. Ook is het mogelijk dat we u vragen het plan aan te passen.

In deze fase maken we bekend welke ideeën op de site komen te staan voor bewoners om op te stemmen. Om dat te bepalen kijkt een groep enthousiaste bewoners graag nog even naar je idee om te kijken of het past bij de voorwaarden zoals die door bewoners bepaald zijn.

Zitten er nog haken en ogen aan, dan nemen we contact met je op om te kijken op welke manier het idee passender gemaakt kan worden en jij er als indiener ook nog steeds achter kunt staan. Het is immers jouw idee.

Nadat dat gedaan is, checkt de gemeente de ideeën nog op haalbaarheid. Dat gaat dan meer over de vraag of er juridische haken en ogen aan zitten of dat jouw idee misschien al op het punt staat om uitgevoerd te worden vanuit een ander potje voor de wijk.

De bewoners die een idee voor de winkelpleinen of het winkelcentrum hebben ingediend krijgen apart een mail van Kim Meijer, projectleider.
Al díe ideeën en bewoners die daarover over willen meedenken worden meegenomen in een ander proces.

De nieuwe stemdata zijn 14 oktober t/m 23 oktober.
De uitslagdatum maken we zo snel mogelijk bekend.

Bekijk ideeën

Selwerd-Oost

Selwerd-Oost

Huidige fase: 2/3

Ideeën delen

2022-03-31 / 2022-10-14

In deze fase kan iedere bewoner van Selwerd-Oost ideeën voor de wijk delen op de website. Jij kunt nu ook jouw idee delen. Dit doe je door op de knop “nieuwe idee delen” te klikken. De knop staat onder deze tekst.  

Vul de informatie in over jouw idee en geef de locatie aan op de kaart. Het is ook mogelijk om afbeeldingen toe te voegen aan jouw idee. Je kunt een mail ontvangen met de vraag om het idee iets meer uit te werken of verder toe te lichten. Als een idee niet haalbaar is dan leggen wij uit waarom. Aan het eind van deze fase wordt gekeken of ideeën veel op elkaar lijken. Als ideeën veel op elkaar lijken dan moedigen wij het aan dat de ideeën worden samengevoegd. Ook kun je op ideeën reageren, bijvoorbeeld als je iets toe te voegen hebt of mee wilt helpen met het idee.

Half oktober organiseren wij de volgende bewonersbijeenkomst in de wijk. Tijdens deze bijeenkomst leggen wij de nieuwe versie van de voorlopige ontwerpen uit. Daarnaast vertellen wij iets over de planning en de werkzaamheden en kun je vragen stellen.

Op de website van Sunny Selwerd (https://www.sunnyselwerd.nl/projecten/selwerdoost/) kun je alles nalezen over de laatste bijeenkomst die wij afgelopen zomer hebben georganiseerd. Op de website vind je een overzicht van alle vragen en opmerkingen van bewoners over de ontwerpen.

Je ontvangt op tijd een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. Houd je brievenbus en email in de gaten.

Heb je nu al vragen over de wijkverbetering? Neem dan contact met ons op via:

(e) Niek.Grimberg@groningen.nl

(t) 06 52 75 95 51

 

Bekijk ideeën

Samen afgerond