Stem van Groningen

Stem van Groningen

We willen voorkomen dat panden met cultuurhistorische waarden zomaar gesloopt kunnen worden. In het bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen staat om welke panden het gaat en hoe we in de toekomst met ze om willen gaan. Wil je weten of jouw of een ander pand op de lijst staat of wil je reageren op het bestemmingsplan? Dat kan! via de Stem van Groningen kan je de plannen bekijken en je stem laten horen.

Knipsel_afbeelding.PNG