Doefmat Isebrandtsheerd

Het proces: van schets naar schep

 

Voordat de schep de grond in gaat moeten we een aantal stappen doorlopen. Uiteraard met inbreng van de omgeving.

Afwijking van het bestemmingsplan

Voor dit bouwinitiatief zal geen nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. Om mee te kunnen werken aan het bouwplan zal voor de omgevingsvergunning een afwijking van het bestemmingsplan verleend moeten worden. 

Ontwerpbesluit van omgevingsvergunning ter inzage

Deze afwijking betekent dat een uitgebreide procedure doorlopen moet worden. In deze procedure is het verplicht dat de gemeente een ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning ter inzage legt. 

Zienswijze

Tegen het ontwerpbesluit kan iedereen een zienswijze indienen. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming op de aanvraag. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het definitieve besluit bij de rechtbank in beroep gaan. 

Stukken openbaar

Vanaf het moment dat de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, zijn de stukken van de aanvraag openbaar. Dit betekent dat iedereen die de stukken in wil zien hiervoor bij de gemeente langs kan gaan. 

Corona

Ook in de huidige situatie, zolang beperkende maatregelen vanwege het Corona virus van kracht zijn, bestaat de mogelijkheid om de stukken van een aanvraag digitaal toegestuurd te krijgen. Hiervoor kunt u via 14 050 contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen. Ook kunt u een afspraak met het Loket Bouwen en Wonen maken om langs te komen voor inzage in de stukken. 

Wanneer de aanvraag wordt ingediend is op dit moment niet bekend. U kunt op onze website https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen-en-regelingen informatie vinden over hoe u op de hoogte kunt worden gehouden over aanvragen in uw omgeving.

 

 

Tijdlijn

Voor de herontwikkeling van de locatie Doefmat is de volgende tijdslijn opgesteld.

 

 

Bewonerswensen

Voor de herinrichting van de locatie Doefmat hebben we bewoners gevraagd wat zij graag op die locatie terug zouden zien. Hier is een plaat van gemaakt, die ook door de stedenbouwkundige van de Gemeente wordt gebruikt ter inspiratie.

 

Vragen over de techniek?

Heb je vragen over hoe de website werkt? Bezoek dan deze pagina met veelgestelde vragen of neem contact op met destemvan@groningen.nl