Stem van Groningen

Inspraak

Hieronder staan plannen van de gemeente Groningen, waar een officiële inspraakprocedure voor is georganiseerd. Afhankelijk van het soort plan kun je opmerkingen maken op een document, discussies starten of initiatieven indienen.

We willen voorkomen dat panden met cultuurhistorische waarden zomaar gesloopt kunnen worden. In het bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen staat om welke panden het gaat en hoe we in de toekomst met ze om willen gaan. Wil je weten of jouw of een ander pand op de lijst staat of wil je reageren op het bestemmingsplan? Dat kan! via de Stem van Groningen kan je de plannen bekijken en je stem laten horen.

Activiteiten

Reacties (1)

04 jun 2020 - 29 jul 2020

Gesloten

Hulp bij inspraak

Neem deel aan debatten en plannen voorafgaand aan de totstandkoming van verordeningen, beleid en uitvoering. Jouw mening telt.