Meer informatie over Stem van Ten Boer

Veur mekoar, mit mekoar!

 

Waarom Stem van Ten Boer?  

In 2016 heeft de gemeenteraad van Ten Boer de dorpsvisies van de dorpen in de gemeente Ten Boer vastgesteld. Samen met inwoners maakte de gemeente Groningen in 2021 hierop een  uitvoeringsagenda voor dorpsvernieuwing, in de dorpen in Garmerwolde, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Sint-Annen, Lellens, Wittewierum, Winneweer en Woltersum. We kijken of de dorpsvisies nog actueel zijn, en of er nieuwe ideeën zijn. In tijden van corona ontkomen we niet aan de digitale weg. Daarom gebruiken we ook de website Stem van Groningen om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Hoe werkt Stem van Ten Boer?  

Via dorpsgesprekken gaat de gemeente jaarlijks of vaker in gesprek met vertegenwoordigers uit de dorpen. Bestaande projecten, wensen en ook nieuwe ideeën zijn per dorp op een rijtje gezet.  De projecten en ideeën die uit de dorpsgesprekken zijn gekomen, zijn in overleg met inwoners door Gebiedsteam Ten Boer op de website geplaatst. Sommige dorpsbewoners hebben zelf de ideeën geplaatst. 

Op deze website kan je de ideeën bekijken, en ook reageren op ideeën. Wat vind je van de ideeën? Heb je aanvullingen? Wil je meehelpen met de uitwerking en/of uitvoering van een idee? 

We zijn benieuwd welke ideeën en wensen er nog meer zijn in de dorpen. Daarom kan je ook zelf een idee delen voor jouw dorp. 

Vervolgens gaan we samen aan de slag om de uitvoering tot stand te brengen. Wat niet direct kan, wordt een meerjaren uitvoeringsagenda per dorp. Veur mekoar, met mekoar! 

 

Hoe kan ik een idee delen?  

Deel je idee op deze pagina. Vul alle informatie in die je wil vertellen over je idee: waarom is het een goed idee? Voor wie is het idee? Wie doet er mee? Wie organiseert het? Wat heb je nodig? Is het idee eenmalig, of voor een langere periode?  

Ben je al wat verder met je idee? Dan kun je een foto (jpg, png) of document (pdf, doc, docx) toevoegen. Bijvoorbeeld een plan van aanpak of een begroting. 

 

Tot wanneer kan ik een idee delen? 

Je kan je idee altijd indienen. Wat niet direct kan, kan wellicht later wel. In een doorgaande dialoog, over de jaargrenzen heen, wil de gemeente continu in gesprek blijven over de plannen, ideeën en wensen die in de dorpen leven. .

 

Welke dorpen doen mee met Stem van Ten Boer?  

Samen met inwoners startte de gemeente Groningen in 2021 met een uitvoeringsagenda voor dorpsvernieuwing, in de dorpen in Garmerwolde, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Sint-Annen, Lellens, Wittewierum, Winneweer en Woltersum. In Ten Post en Woltersum zijn dorpsagenda's gemaakt en inwoners en gemeente werken samen aan de uitvoering. 

 

Hulp nodig?  

Voor technische vragen over de website van Stem van Groningen kan je terecht bij destemvan@groningen.nl  

Heb je een inhoudelijke vraag over Stem van Ten Boer? Stel je vraag aan gebiedsteamtenboer@groningen.nl