Ideeën voor Sint Annen

Plantenbank

18-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Yvonne  •  Sint Annen

Er staan op dit moment drie banken in de openbare ruimte. Er wordt veel gebruik van gemaakt, met name door fietsers die er even een pauze houden. Het huidige straatmeubilair is basic en ook wel saai. Hoe mooi zou het zijn als je een plantenbak met mooie bloemen kunt combineren met een bank. Een plantenbank dus.

Voldoende woonruimte in het dorp voor alle leeftijdsgroepen

26-06-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectbeschrijving: Er is onder andere sprake van vergrijzing op het platteland, maar ook woningnood en gebrek aan betaalbare woningen. In het dorp zijn een aantal ideeën om hier iets aan te doen:

  • Op het speeltuin terrein 4 Tiny Houses en achter de Meuln de speeltuin op te verwerven grond Abraham Bos. 

 

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Wat vindt u van deze ideeën? Heeft u wellicht nog andere ideeën of wensen

Verbeteren veiligheid, verplaatsen tracee en aansluiting Thesingerweg op N993

30-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Pieter de Kam  •  Sint Annen

Op de Thesingerweg in het dorp Sint Annen wordt veel overlast ervaren van hard rijdende-, grote-, en zware voertuigen. Het verleggen van een deel van de Thesingerweg vanaf de bocht na de begraafplaats tot aan de N993 zou een goede en veilige oplossing kunnen zijn waar veel voordelen mee te behalen zijn. De voordelen en gevolgen zijn onder andere de volgende:

Verkeersoverlast in/langs het dorp op het bestaande tracee wordt volledig weggenomen hetgeen de algehele veiligheid en rust te goede komt. 

Bestaande tracee wordt loop/fietspad waarbij de begraafplaats voor een uitvaart-auto over het loop/fietspad bereikbaar dient te blijven.

Bestaande bushalte dient te worden verplaatst. 

 

Openbaar watertappunt realiseren

26-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Tijdens inloopbijeenkomst 26 juni ingebracht door Yvonne

Pluktuin

02-06-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Inventariseren op welke locatie mogelijk een pluktuin kan komen en vervolgens gezamenlijk realiseren en afspraken maken over beheer. De pluktuin het liefst op het stukje grond aan het begin van het dorp (Singelweg) waar nu niets mee gebeurt. Als dit niet kan zijn er wellicht ook nog andere locaties mogelijk.

Voorwaarde: - Begroeing met niet hoger zijn dan 1 meter, dus geen bomen!

Status: Idee

 

Vraag aan / van het dorp: Wie heeft ideeën voor inrichten van een pluktuin? Wie kan een schets of een ontwerp maken? En wie wil verantwoordelijkheid nemen voor gezamenlijk beheer?

Het Sint Anner Maar uitbaggeren

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni

Abri

26-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni 

Yvonne: Abri vervangen door 'praathuisje' (voorbeeld Lutjeriep)

Gerard en Joana: bushokje opknappen (glas is oa stuk), de abri moet blijven bestaan oa voor de buurtbus en als schuilplaats voor fietsers bij regen. 

Openbare ruimte Sint Annen

26-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni:

  • Wens voor bewegwijzering in het dorp naar o.a. Meuln, speeltuin etc. - naar voorbeeld van Thesinge (Yvonne)
  • Bestrating schouwen en waar nodig herstellen (het Molenpad helemaal herleggen) (Gerrie)
  • Afvaldump langs Singel (boomstammen) (Gerard en Joana)

Bereikbaarheid van Sint Annen

26-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn: bijvoorbeeld het openbaar vervoer, een zelfrijdende bus of elektrische deelauto's? Meeliften op pilot elektrische deelauto's samen met andere dorpen Thesinge, Garmerwolde, naar voorbeeld van (NPG voorstel) Loppersum.

 

Status: Wens

 

Vraag aan / van het dorp: Wat is precies de behoefte en om hoeveel mensen gaat het? Welke mogelijkheden zien jullie? Wie zou er mee willen denken?

Poëzie in de openbare ruimte

26-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni door Yvonne.

 

Status: Wens

 

Vraag aan / van het dorp: Wat voor poëzie zou er moeten komen in het dorp? En hoe zou dit vormgegeven moeten worden? Wie wil er meedenken en doen?