Ideeën voor Sint Annen

Voldoende woonruimte in het dorp voor alle leeftijdsgroepen

26-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectbeschrijving: Er is onder andere sprake van vergrijzing op het platteland, maar ook woningnood en gebrek aan betaalbare woningen. In het dorp zijn een aantal ideeën om hier iets aan te doen:

  • Op het speeltuin terrein 4 Tiny Houses en achter de Meuln de speeltuin op te verwerven grond Abraham Bos. 

 

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Wat vindt u van deze ideeën? Heeft u wellicht nog andere ideeën of wensen

Kloosterverleden zichtbaar maken in en om het dorp

26-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Sint Annen heeft nog de (trapezium) vorm van het voormalige klooster. Nader historisch onderzoek doen eventueel samen met de andere dorpen en historische verenigingen en vervolgens zichtbaar maken van paden e.d. op een informatiebord of kunstwerk.

Ideeën:

  • Plaquette
  • Grondplaat

 

Status: Idee

 

Vraag aan / van het dorp: Welke wensen en ideeën leven er nog meer? Wie zou er mee willen denken en doen?

Bereikbaarheid van Sint Annen

26-06-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn: bijvoorbeeld het openbaar vervoer, een zelfrijdende bus of elektrische deelauto's? Meeliften op pilot elektrische deelauto's samen met andere dorpen Thesinge, Garmerwolde, naar voorbeeld van (NPG voorstel) Loppersum.

 

Status: Wens

 

Vraag aan / van het dorp: Wat is precies de behoefte en om hoeveel mensen gaat het? Welke mogelijkheden zien jullie? Wie zou er mee willen denken?

Verbeteren veiligheid, verplaatsen tracee en aansluiting Thesingerweg op N993

30-03-2022  •  2 reacties  •  Pieter de Kam  •  Sint Annen

Op de Thesingerweg in het dorp Sint Annen wordt veel overlast ervaren van hard rijdende-, grote-, en zware voertuigen. Het verleggen van een deel van de Thesingerweg vanaf de bocht na de begraafplaats tot aan de N993 zou een goede en veilige oplossing kunnen zijn waar veel voordelen mee te behalen zijn. De voordelen en gevolgen zijn onder andere de volgende:

Verkeersoverlast in/langs het dorp op het bestaande tracee wordt volledig weggenomen hetgeen de algehele veiligheid en rust te goede komt. 

Bestaande tracee wordt loop/fietspad waarbij de begraafplaats voor een uitvaart-auto over het loop/fietspad bereikbaar dient te blijven.

Bestaande bushalte dient te worden verplaatst. 

 

Laadpaal (palen) voor elektrische auto's en fietsen.

28-04-2023  •  1 reactie  •  Pieter de Kam  •  Sint Annen

In 2021 is het idee al eens de revue gepasseerd. Het is nu stil omtrent dit onderwerp. Graag wil ik dit opnieuw onder de aandacht brengen. Ook in Sint Annen willen we graag elektrisch kunnen laden om klaar te zijn en mee te kunnen blijven doen. Daar is behoefte aan. Er is nu geen enkel openbaar laadpunt in ons dorp. Graag uw reactie. 

Meuln-romp isoleren (buitenkant)

01-09-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni

Historie van Sint Annen

26-06-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni ingebracht:

  • Wens om een informatiepaneel te realiseren met verwijzing naar vitrine met oudheidkundige vondsten etc. (Henk)
  • Vondsten + documenten digitaliseren zodat er met een QR-code op het op het bord naar verwezen kan worden (Yvonne)
  • QR code bij woningen met als doel om oude foto's en de geschiedenis van het dorp zichtbaar te maken (Yvonne)

Upgrade / verbetering speeltuin

26-06-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni door Pieter

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Wat zijn jullie wensen? Wie wil er meedenken en doen?

Begraafplaats

26-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni door Margreet

  • Wens voor een informatiebord
  • Wens om het gras grotendeels te vervangen door bloembedden

Ingebracht door Alfred

  • Wens voor een urnen- en / of strooiveld

 

Margreet gaf ook nog aan dat er in september een open dag gehouden zal worden.

Aanpak noordelijke dorpsentree Sint Annen

08-03-2023  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

In april en mei 2022 organiseerden we twee ontwerpbijeenkomsten in Dorpshuis de Meuln over een herinrichting van de dorpsentree aan de noordwestkant van Sint Annen. Samen met een enthousiaste groep bewoners zijn we tot een ontwerp gekomen. Dit ontwerp hebben wij vervolgens afgestemd met alle betrokken partijen binnen en buiten de gemeente. Het leidde tot het definitieve ontwerp dat u hieronder vindt!

De werkzaamheden vinden plaats van 27 februari t/m 27 maart 2023.