Ideeën voor Sint Annen

Abri

26-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni 

Yvonne: Abri vervangen door 'praathuisje' (voorbeeld Lutjeriep)

Gerard en Joana: bushokje opknappen (glas is oa stuk), de abri moet blijven bestaan oa voor de buurtbus en als schuilplaats voor fietsers bij regen. 

Meuln-romp isoleren (buitenkant)

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni

Verkeersremmende maatregelen

15-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectbeschrijving: Nu de herinrichting van de dorpsentree is gerealiseerd bleef er nog een wens over om de snelheid van het verkeer vanaf de Thesingerweg af te remmen door daar plantenbakken te plaatsen.

Status: Idee

Vraag aan/van het dorp: Wie wil meehelpen met het onderhoud en de verzorging van de planten? 

 

Biodiversiteit in en om Sint Annen

26-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni:

  • Wens om het maaibeleid van de bermen aan te passen zodat fluitenkruid en dergelijke langer blijft staan. 
  • Biodiverse bermen - bloemenstroken en maaibeleid (Yvonne)
  • Akkerrand (bloemen) langs het dorp. 

Blikvanger voor afval

26-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni 

Status: Wens

Vraag van / aan het dorp: Waar zou deze blikvanger moeten komen staan?

Openbaar watertappunt realiseren

26-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Tijdens inloopbijeenkomst 26 juni ingebracht door Yvonne

Voldoende woonruimte in het dorp voor alle leeftijdsgroepen

26-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectbeschrijving: Er is onder andere sprake van vergrijzing op het platteland, maar ook woningnood en gebrek aan betaalbare woningen. In het dorp zijn een aantal ideeën om hier iets aan te doen:

  • Op het speeltuin terrein 4 Tiny Houses en achter de Meuln de speeltuin op te verwerven grond Abraham Bos. 

 

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Wat vindt u van deze ideeën? Heeft u wellicht nog andere ideeën of wensen

Historie van Sint Annen

26-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni ingebracht:

  • Wens om een informatiepaneel te realiseren met verwijzing naar vitrine met oudheidkundige vondsten etc. (Henk)
  • Vondsten + documenten digitaliseren zodat er met een QR-code op het op het bord naar verwezen kan worden (Yvonne)
  • QR code bij woningen met als doel om oude foto's en de geschiedenis van het dorp zichtbaar te maken (Yvonne)

Openbare ruimte Sint Annen

26-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni:

  • Wens voor bewegwijzering in het dorp naar o.a. Meuln, speeltuin etc. - naar voorbeeld van Thesinge (Yvonne)
  • Bestrating schouwen en waar nodig herstellen (het Molenpad helemaal herleggen) (Gerrie)
  • Afvaldump langs Singel (boomstammen) (Gerard en Joana)

Laadpaal voor elektrische fietsen, ook voor toekomstige elektrische deelauto's

26-06-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Realisatie bij het dorpshuis of bij een andere locatie van een laadpunt voor zowel fietsen als (deel)auto's.

 

Status: Idee

 

Vraag aan / van het dorp: Welke ideeën leven er? Wie wil er meedenken?