Ideeën voor Sint Annen

Aanpak noordelijke dorpsentree Sint Annen

08-03-2023  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

In april en mei 2022 organiseerden we twee ontwerpbijeenkomsten in Dorpshuis de Meuln over een herinrichting van de dorpsentree aan de noordwestkant van Sint Annen. Samen met een enthousiaste groep bewoners zijn we tot een ontwerp gekomen. Dit ontwerp hebben wij vervolgens afgestemd met alle betrokken partijen binnen en buiten de gemeente. Het leidde tot het definitieve ontwerp dat u hieronder vindt!

De werkzaamheden vinden plaats van 27 februari t/m 27 maart 2023.

Laadpaal voor elektrische fietsen, ook voor toekomstige elektrische deelauto's

26-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Realisatie bij het dorpshuis of bij een andere locatie van een laadpunt voor zowel fietsen als (deel)auto's.

 

Status: Idee

 

Vraag aan / van het dorp: Welke ideeën leven er? Wie wil er meedenken?

Poëzie in de openbare ruimte

26-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni door Yvonne.

 

Status: Wens

 

Vraag aan / van het dorp: Wat voor poëzie zou er moeten komen in het dorp? En hoe zou dit vormgegeven moeten worden? Wie wil er meedenken en doen?

Creëren wandel(fiets)mogelijkheden door en rondom Sint Annen

26-06-2021  •  4 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Projectomschrijving: Belangrijk om reactie en beweging in de directe omgeving te stimuleren. Vooral in de Cornatijd, maar ook voor daarna.

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Welke wensen zijn er om deze ommetjes te realiseren? Wie wil er meedenken?

 

Historie van Sint Annen

26-06-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni ingebracht:

  • Wens om een informatiepaneel te realiseren met verwijzing naar vitrine met oudheidkundige vondsten etc. (Henk)
  • Vondsten + documenten digitaliseren zodat er met een QR-code op het op het bord naar verwezen kan worden (Yvonne)
  • QR code bij woningen met als doel om oude foto's en de geschiedenis van het dorp zichtbaar te maken (Yvonne)

Het Sint Anner Maar uitbaggeren

01-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni

Verbeteren veiligheid, verplaatsen tracee en aansluiting Thesingerweg op N993

30-03-2022  •  2 reacties  •  Pieter de Kam  •  Sint Annen

Op de Thesingerweg in het dorp Sint Annen wordt veel overlast ervaren van hard rijdende-, grote-, en zware voertuigen. Het verleggen van een deel van de Thesingerweg vanaf de bocht na de begraafplaats tot aan de N993 zou een goede en veilige oplossing kunnen zijn waar veel voordelen mee te behalen zijn. De voordelen en gevolgen zijn onder andere de volgende:

Verkeersoverlast in/langs het dorp op het bestaande tracee wordt volledig weggenomen hetgeen de algehele veiligheid en rust te goede komt. 

Bestaande tracee wordt loop/fietspad waarbij de begraafplaats voor een uitvaart-auto over het loop/fietspad bereikbaar dient te blijven.

Bestaande bushalte dient te worden verplaatst. 

 

Upgrade / verbetering speeltuin

26-06-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni door Pieter

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Wat zijn jullie wensen? Wie wil er meedenken en doen?

Biodiversiteit in en om Sint Annen

26-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens de inloopbijeenkomst van 26 juni:

  • Wens om het maaibeleid van de bermen aan te passen zodat fluitenkruid en dergelijke langer blijft staan. 
  • Biodiverse bermen - bloemenstroken en maaibeleid (Yvonne)
  • Akkerrand (bloemen) langs het dorp. 

Meuln-romp isoleren (buitenkant)

01-09-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Sint Annen

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 26 juni