Ideeën voor Ten Boer

ommetjes Ten boer idee ingebracht door Jolien de Boer Pontier

21-02-2023  •  1 reactie  •  Melanie Postma  •  Ten Boer

Namens Jolien plaats ik het idee van de ommetjes in en rond Ten Boer

Het idee is of er meer leuke ommetjes van 5a 6 km gerealiseerd kunnen worden. De ommetjes die je nu kunt lopen zijn of heel kort of veel te lang.

Een optie is om de wandelvierdaagse eens te vragen welke routes er gelopen worden en of deze met toestemming van evt grondeigenaren ook gebruikt kunnen worden voor wandelaars in het gebied.

Een opmerking bij de ommetjes die er al wel zijn is dat de paden neit altijd toegangelijk zijn, slechte stoep, onduidelijk waar je moet lopen of een pad houdt op. Een voorbeeld is het pad richting het tunneltje (voormalige camping de banjer) de stoep is daar erg slecht. 

Een voor beeld van een ommetje die onderzocht zou kunnen worden is de route richting de boerderij van Bijman, daar kun je vanuit het dorp heen lopen maar je kunt bij de boerderij niet het ommetje afmaken, het zou een idee kunnen zijn om toestemming te vragen of er gebruik mag worden gemaakt van het maaipad. 

Inwoner Jolien de Boer denkt graag mee over dit onderwerp

Pannakooi of Multicourt Sportlaan Ten Boer

31-05-2022  •  18 reacties  •  Auco Bos  •  Ten Boer

Geachte heer of mevrouw, Vanuit de sustainable development goals (SDG’s) zijn diverse aspecten opgenomen om de leefbaarheid in zijn algemeenheid te verbeteren. De gemeente Groningen heeft op het gebied van “sport en spel” daar al acties voor ondernomen in Ten Boer met bijvoorbeeld de optimalisering van de sintelbaan (door bouw Kindcentrum Ten Boer) en een bewegingstuin. Een belangrijk aspect die openbare sportplekken bijdraagt is natuurlijk de verbinding (sociaal), gezondheid voor jong en oud en vrij toegankelijk voor iedereen. Wellicht kan gebruik worden gemaakt van de NCG gelden om de dorpkwaliteit te verbeteren. Wij hebben een zoon van 8 en zoekt graag andere kinderen op bij voetbalvelden, sintelbaan en schoolplein Ten Boer. Ik woon nu 5 jaar in Ten Boer en zie de Sportlaan steeds meer positief ontwikkelen tot een ontmoetingslocatie voor jongeren, ook met de komst van de tiener hangplek en beweegtuin. Inspiratie / Voorbeeld: Toevallig zijn we persoonlijk een keer naar de Langeleegte geweest in Veendam en dit was een prachtig voorbeeld van een totale ontmoetingslocatie voor sport en beweging. Deze is dan weer extreem groot, maar wel een mooi voorbeeld, waar: voetbal, basketbal skatepark, pumptrack en dergelijke samen komen en dus ook alle sportievelingen en kinderen samen brengen. Ontwikkeling sport en beweging Een eerste aanzet in Ten Boer is hier al op gedaan. Vanuit de ontwikkeling van Ten Boer is de Sportlaan een prachtige omgeving om door te ontwikkelen op het gebied van sport en beweging, mede omdat dit een zeer veilige locatie is door de bereikbaarheid vanuit een fietspad (geen auto’s). (we kunnen ons kind en andere kinderen hier veilig laten spelen) Ook sociaal gezien zien we buitenschoolse opvang kinderen samen komen met kinderen die gewoon spelen in het gebied (door ligging nieuwe Kindcentrum Ten Boer). Vraag voor meer sport/beweging en welzijn Ten Boer Als we op vakantie zijn zien we dat jongeren altijd elkaar ontmoeten rond de pannakooi die elke respectabele camping nu wel heeft (meestal een combinatie van voetval en basketbalveld op kunstgras). Met de enorme ontwikkeling op dit moment van straatvoetbal een leuke aanvulling op het sportgebied Ten Boer voor jong en oud. (Het Kindcentrum heeft een aanzet gedaan van een zeer kleine pannakooi, echter deze is uiteraard tijdens sluitingstijd school officieel niet toegankelijk en alleen maar geschikt voor 1 tegen 1 voetbal mogelijk wat de kinderen erg jammer vinden). Ik heb gekeken naar de beschikbare ruimte langs de sintelbaan en geeft perfect ruimte langs het fietspad om hier nog een pannakooi of multisportkooi te plaatsen voor iedereen toegankelijk. Ik had dit ook beoordeeld op Streetsmart (een soort Google.maps) om de beschikbare ruimte te beoordelen. Helaas kan ik het gemaakte plaatje met het ruimtebeslag niet meesturen in het gemeentelijk systeem. De beschikbare ruimte varieert van 12 tot 15 meter langs het fietspad en het verhoogde deel van de Sintelbaan (zodat ook in de winter de ijsbaan nog steeds gebruik kan blijven maken van de sintelbaan). Door de afmeting van een standaard pannakooi/multisportkooi van ca. 10x20 meter zou de dit passen op een aantal plekken langs de sintelbaan (zie locatie 1: dichtbij de voetbalvelden (hangplek jongeren) / locatie 2: dichtbij of aansluitend op de bewegingstuin en locatie 3 bij het Kindcentrum Ten Boer https://variofields.com/nl/concepten/pannakooi-multi-sport Toekomst Toekomstige ontwikkeling zou kunnen zijn dat ook op het hard van de sintelbaan nog wat skatepark achtige obstakels komen (zoals buurdorp Bedum zojuist heeft ontwikkeld). Nog meer beweging. De gemeente doet al veel, maar volgens mij is dit een mooie aanvulling op de ontwikkeling van het sportgebied Ten Boer. Het zou super zijn als u zich hard kan maken voor deze mogelijke ontwikkeling.

Meer hondenpoepafvalbakken

20-02-2023  •  3 reacties  •  Linda83  •  Ten Boer

Geachte heer/mevrouw,

Het zou mooi zijn als er aanzienlijk meer hondenpoepafvalbakken in onze gemeente geplaatst worden. Er ligt nu ontzettend veel hondenpoep op grasvelden en grasstroken. 

Ik durf ons 2-jarige kind niet te laten spelen op grasvelden in onze buurt. Het is soms bezaaid met poep.

Vriendelijke groeten,

 

Linda Ensing 

 

Bankje in parkje bij T splitsing Blinkerdlaan - De Wolden

21-03-2023  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Bij de T splitsing Blinkerdlaan - De Wolden is een klein parkje met een grote boom. Onder deze boom zou een bankje prettig zijn om te kunenn recreeëren.

Rolstoelvriendelijk

14-07-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

idee opgehaald op de markt van Ten Boer op 29 juni 2021.

Als je afhankelijk bent van een rolstoel maar ook andere hulpmiddelen is het belangrijk dat plekken waar je deel kunt nemen aan het maatschappelijk verkeer zo zijn ingericht dat ze ook voor deze groep bereikbaar zijn en deze gemarkeerd worden voor de zichtbaarheid.

dus: Op en afritten

Kantine voetbalvereniging

Zwembad

Tichelhal

Misschien zijn er meer plekken. Kunt u aanvullen?

Rozenstruiken en boompjes langs vijver Zwaanhof

04-04-2023  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Rozenstruiken en boompjes plaatsen op het gras rondom de vijver bij de Zwaanhof en bord 'doodlopende weg' plaatsen bij de ingang van de Zwaanhof

hondenpoep

01-09-2023  •  1 reactie  •  Margreetje  •  Ten Boer

In de nieuwbouw Ommelanderstraat Blinkerdlaan komen ook de oude speelveldjes weer tussen de woningen. In de oude situatie werden die niet gebruikt als speelveld,  maar als hondenuitlaat veld. We hebben meerdere malen om bordjes " verboden voor honden" gevraagd. Hier is nooit naar geluisterd. ook hadden we inspraak voor de nieuwbouw op de infrastructuur,  bijna iedereen heeft het honden poep probleem aangekaart, we hopen dan ook  dat er deze  keer wel naar ons wordt geluisterd.

cross/skatebaan

05-10-2023  •  Geen reacties  •  Johanna  •  Ten Boer

Er zijn reeds mooie voorzieningen voor de jeugd/kinderen/sportmogelijkheden zoals de skeelerbaan, voetbalvelden en een container waarin de jeugd kan "hangen". 

Wellicht zou een cross/skate baan ertoe bijdragen dat kinderen en jongeren nog meer met elkaar in beweging komen/zijn. Ook zouden ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het onderhoud, samen met hun ouders en kind-en jeugdwerkers. Onder het mom, dat kinderen/jongeren worden gehoord en we bijdragen aan ieders gezondheid/plezier/welbevinden, maar dat natuurlijk geen eenrichtingsverkeer is. Dat vraagt van de kinderen/jeugd dat zij leren zorgvuldig om te gaan met spullen/attributen, zuinigheid en het onderhoud daarvan, zodat ze des te langer gebruik kunnen maken van de spullen/attributen. Dit vergt in de communicatie natuurlijk ook e.e.a. Hoe ga je met elkaar om, hoe werk je hierin samen, hoe draag je samen verantwoordelijkheid t.a.v. de spullen/attributen en evenzo belangrijk; de sfeer met elkaar. 

Betaalbare huisvesting voor starters in Ten Boer

22-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Mogelijkheid voor jongeren en starters op de huizenmarkt om een woning te huren of zelf te kopen. Bijvoorbeeld in Dijkshorn of Woldwijk.  

Status

Wens 

Vraag aan / van bewoners

Wat vindt u van zelfbouw / samenbouw? Heeft u tips? 

Verdere ontwikkeling en promotie van het Ten Boersterbos, boomgaard en Jakobspad

22-06-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Vanuit Dorpsbelangen is er een boscommissie actief. Zij richten zich nu vooral op de fruitboomgaard. Wensen vanuit dorp voor meer recreatieve invulling van het bos. Bijvoorbeeld door meer te kunnen sporten en bewegen of door het creëren van een voedselbos.  

Status

Wens 

Vraag aan / van bewoners

Welke ideeën en wensen heeft u voor het bos en het gebied er om heen? Zou u mee willen denken en doen?