Ideeën voor Ten Boer

Behouden van- en stimuleren van (nieuwe) evenementen Ten Boer

22-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Denk aan bijvoorbeeld de Kerstsamenzang, de intocht van Sinterklaas en de dodenherdenking. Denk bijvoorbeeld ook aan het maken van een jaaragenda in het dorp. En vergeet de samenwerking tussen verschillende verenigingen en coöperaties niet! 

Status

Idee 

Vraag aan / van bewoners

Welke bestaande en nieuwe evenementen zijn wenselijk? Welke ideeën heeft u? Wilt u meedoen? 

Plataan met bankje

30-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Barbamama  •  Ten Boer

Op hoek Wigboldstraat en Hendrik Wester straat bij kachel winkel op het pleintje een grote schaduw boom / plataan met eromheen een ronde bank 

Fontein

30-06-2021  •    1 opmerking  •   •  Barbamama  •  Ten Boer

Op plein bij de winkels of Hendrik Wester plein of oude marktplein een fontein

eentje met stenen gelijk vloerse ondergrond en allerlei spuitertjes die op verschillend tempo en hoogte spuiten.  zo dat je er tussendoor kunt lopen/fietsen/rollen/spelen bij mooi weer.

Voorbeeld bv in Steenwijk. Eromheen bankjes. Geeft levendigheid , verkoeling, sociale interactie 

Openheid en eerlijkheid

19-05-2021  •    2 opmerkingen  •   •  M Lala  •  Ten Boer

Om te beginnen, dit idee kost geen geld, alleen een beetje inzet.

De inwoners van Ten Boer zijn het al 4 jaar helemaal zat, dat er niet eerlijk gecommuniceerd word met hun over Ten Boer | Versterken en Vernieuwen

De gemeente is niet duidelijk en eerlijk over wat er allemaal gaat gebeuren betreft de dorpsvernieuwing

Door die geheimzinnigheid, zijn er veel roddels en onwaarheden in het dorp aan het rondgaan.

Niemand weet hoe het echt zit, en iedereen heeft zij eigen verhaal .

Een voorbeeld

er is 3 jaar geleden beloofd en gezegd dat er genoeg wisselwoningen op de verlaatweg worden gebouwd voor de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan.

In de afgelopen 3 jaar zijn daar veel verschillende verhalen over geweest, maar in een nieuwsbrief is ons nog nooit verteld wat nu echt gaat gebeuren.

In het dorp zijn dus zeker 6 verschillende verhalen,  er is beloofd door Jannes Talens dat kerst 2020 de laatste kerst zou zijn in hun niet veilige huis, echter er is nog geen paal de grond in van een wisselwoning, terwijl de wisselwoningen in november toch echt klaar moeten zijn, anders zitten we dus kerst 2021 nog wel in de oude huizen.

Nu zijn er mensen die beweren dat de sloop nieuwbouw niet meer doorgaat Nu zijn er mensen die beweren dat het 2 jaar is opgeschoven Nu zijn er mensen die zeggen dat hun wel in november in  een wisselwoning gaan, drie verschillende roddels die  ruzie en achterklap  maken.

vorige week stond er ineens op de website van de gemeente Groningen dat er weer wel wisselwoningen op de verlaatweg kwamen, idereen blij, maar een dag later maakt wethouder Peter Rebergen bekend op Twitter dat hij even heeft nagevraagd ''bleek dat de website fout was ingevuld door de gemeente'' en hebben ze het weer verwijderd.

Bijna iedereen heeft ruzie met elkaar, terwijl 4 jaar geleden iedereen bevriend was, en waardoor? de grote geheimzinnigheid.!!!!

dus mijn ingezonden IDEE is

STOP MET DE GEHEIMZINNIGHEID speel open kaart, en verstuur nu eindelijk eens een Nieuwsbrief met inhoud.

Vergroenen N360 bebouwde kom ten Boer

14-07-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Idee opgehaald op de markt in Ten Boer 26 juni 2021.

Naar voorbeeld van Appingedam de N360 aankleden met groen in het deel van de bebouwde kom. Het werkt verkeersremmend en is een verfraaiing van deze entree van Ten Boer

 

Wie is het hier mee eens?

Wens voor een Multifunctioneel Centrum

22-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Een ontmoetingsplek creëren waar verschillende groepen bewoners, van diverse leeftijden, activiteiten met elkaar kunnen organiseren.  

Status

Wens 

Vraag aan / van bewoners

Wat vindt u van dit idee? Welk ideeën en/of wensen heeft u? Welke mogelijkheden ziet u? 

Rolstoelvriendelijk

14-07-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

idee opgehaald op de markt van Ten Boer op 29 juni 2021.

Als je afhankelijk bent van een rolstoel maar ook andere hulpmiddelen is het belangrijk dat plekken waar je deel kunt nemen aan het maatschappelijk verkeer zo zijn ingericht dat ze ook voor deze groep bereikbaar zijn en deze gemarkeerd worden voor de zichtbaarheid.

dus: Op en afritten

Kantine voetbalvereniging

Zwembad

Tichelhal

Misschien zijn er meer plekken. Kunt u aanvullen?

Verdere ontwikkeling en promotie van het Ten Boersterbos, boomgaard en Jakobspad

22-06-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Vanuit Dorpsbelangen is er een boscommissie actief. Zij richten zich nu vooral op de fruitboomgaard. Wensen vanuit dorp voor meer recreatieve invulling van het bos. Bijvoorbeeld door meer te kunnen sporten en bewegen of door het creëren van een voedselbos.  

Status

Wens 

Vraag aan / van bewoners

Welke ideeën en wensen heeft u voor het bos en het gebied er om heen? Zou u mee willen denken en doen?  

Inloop cafe, accommodatie voor activiteiten

14-07-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Opgehaald op de markt in Ten Boer op 29 juni 2021

Een laagdrempelig inloopcafe waar je mensen kunt ontmoeten voor een kop koffie en een praatje.

Samen dansen en activiteiten voor ouderen.

Stimuleren vrijwilligerswerk en initiatieven, gebruiken van elkaars kwaliteiten

22-06-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

 

Projectomschrijving

Samen activiteiten organiseren. Wens voor een goede samenwerking tussen de verschillende verenigingen en initiatieven. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Bijvoorbeeld een gezamenlijke penningmeester voor meerdere verenigingen en gebruik maken van elkaars materialen. Ook de buurt en straatverenigingen kunnen hierin meegenomen worden. Misschien ook bedrijven benaderen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren door hun tijd en middelen in te zetten. Wellicht een digitale databank oprichten om met elkaar uit te kunnen wisselen? 

Status

Wens en idee. Vanuit sommige verenigingen en initiatieven wordt al veel samengewerkt, maar er kan nog veel meer!  

Vraag aan / van bewoners

Wat speelt er bij uw initiatief of vereniging? Waar heeft u behoefte aan? Wilt u zich juist ergens voor inzetten? Wat zijn uw tips?