Ideeën voor Ten Boer

Verkeersmaatregel om splitsing Gaykingastraat Blinkerdlaan veiliger te maken

07-02-2023  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Voor de fietsers is de T splitsing met de Blinkerdlaan een gevaarlijk punt. Het idee is om hier een verkeersmaatregel te treffen.

Rolstoelvriendelijk

14-07-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

idee opgehaald op de markt van Ten Boer op 29 juni 2021.

Als je afhankelijk bent van een rolstoel maar ook andere hulpmiddelen is het belangrijk dat plekken waar je deel kunt nemen aan het maatschappelijk verkeer zo zijn ingericht dat ze ook voor deze groep bereikbaar zijn en deze gemarkeerd worden voor de zichtbaarheid.

dus: Op en afritten

Kantine voetbalvereniging

Zwembad

Tichelhal

Misschien zijn er meer plekken. Kunt u aanvullen?

Bankje met prullenbak bij water langs Gruttopad

07-02-2023  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Bij het water langs het Gruttopad is een mooie recreatieplek. Kan er op de betegelede driehoek langs het water een bankje met een prullenbak worden geplaatst?

Inzetten op verduurzamen in Ten Boer

22-06-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

Het verduurzamen van zowel woningen als maatschappelijke voorzieningen (vastgoed) in combinatie met de versterkingsopgave in Ten Boer. 

Status

Dit loopt, er zijn diverse initiatieven.  

Vraag aan / van bewoners

Kan er iets anders / beter, zo ja wat? Zijn er nog wensen? Wil je meedoen? 

Verbetering speelplein kindcentrum.

06-03-2023  •  Geen reacties  •  Rolf Zwart  •  Ten Boer

Het nieuwe kindcentrum heeft de ruimte buiten dat het kan dienen als een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders. Echter schiet de indeling van de ruimte tekort. Door gebrek aan uitdaging en bruikbare speelruimte wordt het nu te beperkt gebruikt. Er is veel modder en er zijn in de aanleg onlogische keuzes gemaakt door de uitvoerders. Dit is een doorn in het oog van zowel de scholen die er zitten als de ouders.

Wij willen samen met de ouders die er gebruik van willen maken brainstormen en het plein gezamelijk aanpakken. Om de verbondenheid en het dorpsgevoel te vergroten.

Met vriendelijke groet,

Rolf Zwart en Richard Wiersema

 

Er is geld nodig voor nieuwe uitdagende speeltoestellen/voorzieningen en een verbetering  van de indeling. Alternatieve speelmaterialen zijn welkom. Een stormbaan met verschillende obstakels lijkt ons fantastisch wat de kinderen en de ouders positief kan beïnvloeden. 

 

 

 

Verder ontwikkelen en ondersteunen van de dorpscoöperatie in Ten Boer 

22-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Projectomschrijving

De dorpscoöperatie heeft als belangrijkste doel om inwoners bij elkaar te brengen en samen Ten Boer goed leefbaar te houden. De dorpscoöperatie heeft plannen om hun activiteiten uit te breiden, ook in andere dorpen en zoekt daarin de samenwerking met andere verenigingen en initiatieven. 

Status

Loopt

Vraag aan / van bewoners: 

Heeft u ook ideeën en wilt u meedoen? 

Vergroenen N360 bebouwde kom ten Boer

14-07-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Boer

Idee opgehaald op de markt in Ten Boer 26 juni 2021.

Naar voorbeeld van Appingedam de N360 aankleden met groen in het deel van de bebouwde kom. Het werkt verkeersremmend en is een verfraaiing van deze entree van Ten Boer

 

Wie is het hier mee eens?

Chill-Out! Jongerensoos

31-01-2023  •  Geen reacties  •  Rha  •  Ten Boer

Wij gunnen de jeugd in Ten Boer een plek om te chillen. Het Dorpshuis is daar een mooie  plek voor. Elke eerste zaterdag van de maand wordt het Dorpshuis om getoverd tot Chill-Out! een veilige ontmoetingsplek voor jongeren van 12 tm 17 jaar uit oud gemeente Ten Boer. 

Chill-out! zal een plek zijn waar vrienden en dorpsgenootjes elkar kunnen ontmoeten, waar gedanst, gechillt en verschillene activiteiten gedaan kunnen worden die vanuit de jongen zelf in gebracht kunnen worden. We betrekken ze er graag bij. Er zal standaard een voetbaltafel, sjoelbak, spelletjes en een gamehoekje zijn. Chill-out is een plek waar er een zerotolarce gehanteerd wordt op het gebied van alcohol, drugs, roken en wapens. Er wordt gewerkt met een memberpas.Zo is er toezicht op wie binnen is en hebben de jongeren een gevoel dat ze erbij horen. 

Het is laagdrempeling en ook ouders zijn welkom om even een blik binnen te werpen. We vragen ook ouders mee te draaien als vrijwilligers op deze avonden. We hopen door de komst van Chill-Out dat de overlast van hangjeugd minder wordt en dat de jongeren zich welkom voelen op een plek als Chill-Out!

ommetjes Ten boer idee ingebracht door Jolien de Boer Pontier

21-02-2023  •  1 reactie  •  Melanie Postma  •  Ten Boer

Namens Jolien plaats ik het idee van de ommetjes in en rond Ten Boer

Het idee is of er meer leuke ommetjes van 5a 6 km gerealiseerd kunnen worden. De ommetjes die je nu kunt lopen zijn of heel kort of veel te lang.

Een optie is om de wandelvierdaagse eens te vragen welke routes er gelopen worden en of deze met toestemming van evt grondeigenaren ook gebruikt kunnen worden voor wandelaars in het gebied.

Een opmerking bij de ommetjes die er al wel zijn is dat de paden neit altijd toegangelijk zijn, slechte stoep, onduidelijk waar je moet lopen of een pad houdt op. Een voorbeeld is het pad richting het tunneltje (voormalige camping de banjer) de stoep is daar erg slecht. 

Een voor beeld van een ommetje die onderzocht zou kunnen worden is de route richting de boerderij van Bijman, daar kun je vanuit het dorp heen lopen maar je kunt bij de boerderij niet het ommetje afmaken, het zou een idee kunnen zijn om toestemming te vragen of er gebruik mag worden gemaakt van het maaipad. 

Inwoner Jolien de Boer denkt graag mee over dit onderwerp

Speelveld kinderen

19-07-2021  •  2 reacties  •  Christophersmit  •  Ten Boer

Sinds kort wonen wij in Ten Boer. We komen uit de stad (Oosterparkwijk). Van daaruit gewend dat er eigenlijk overal in de buurt wel een speelveld is om heen te gaan met onze dochter. In onze buurt (omgeving (Redgerstraat/Wedmanstraat) zijn er volgens mij best wat leuke plekken om dit te realiseren. Echter momenteel is er geen enkel speelveld in de buurt met toestellen voor de kleine kinderwn. Er is zelf een groot stuk veld aan de Wedmanstraat wat nu fungeert als Wadi. Hier moet toch iets leuks te realiseren zijn voor de kleinere kinderen in de buurt. Schommel, speeltoestel, glijbaan etc.