Ideeën voor Thesinge

Boer Goensepad en bruggetje verbreden

11-06-2021  •  4 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Het Boer Goensepad is een zeer gewaardeerde en veelgebruikte route tussen Thesinge en de stad. Ook wandelaars maken er gebruik van. Het pad en ook het bruggetje zijn te smal om elkaar te kunnen passeren. Deze wens leeft ook in Garmerwolde. 

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Geen  

Update 23/10/23

De gemeente heeft de wens voor verbreding van het Boer Goensepad verder uitgewerkt. De wens vanuit het gebied bestaat al langer en de gemeente vindt het belangrijk dat voetgangers en fietsers elkaar veilig kunnen passeren. Op dinsdagmiddag 17 oktober 2023 stonden André Feitsma en Michiel van Eerden (beiden gemeente) daarom bij de entree van het pad aan de kant van de Lageweg om de schetsen toe te lichten. In beide variaties (zie de bijlagen hieronder) wordt het Boer Goensepad verbreed van 1m naar 2m. Hierdoor wordt het mogelijk om elkaar te passeren, zowel op de fiets als te voet. Het verschil in de twee variaties zit in aankleding van de entree van het pad. Een optie is om het relatief “kaal” te houden, zoals in de huidige situatie. In de andere optie zouden een kanosteiger en een bankje met prullenbak worden toegevoegd. Belangrijk om te vermelden is wel dat het een recreatief fietspad blijft, wat de reden is dat het bruggetje niet zal worden verbreed. Aan het bruggetje zal wel e.e.a. aan onderhoud moeten gebeuren.

Op de inloop zijn naar schatting wel 40 geïnteresseerden afgekomen. Over het algemeen werd er positief op de verbreding gereageerd, maar er werd ook een aantal aandachtpunten genoemd. Een aantal van de gehoorde punten:

  • Goed idee, de passage moet veilig zijn

  • Bij het bruggetje aan de kant van Kardinge mag de aansluiting met de fietspaden aan beide kanten wel in een wat comfortabelere hoek aangelegd worden. Hier belandt menig fietser nu nog wel eens in de berm

  • De suggestie voor markering is goed. Zou zoiets ook op de Stadsweg kunnen?

  • Hekken als optie bij de entree langs de Lageweg?

  • Er zijn in het gebied weinig voetpaden die niet ook door fietsers gebruikt kunnen worden. Met verbreding van het Boer Goensepad faciliteert de gemeente dit gemengde gebruik alleen maar. Kan er niet meer worden ingezet op voetpaden alleen voor voetgangers? 

  • De berm langs het Boer Goensepad mag vaker worden gemaaid. Nu hangt het gras vaak over het pad heen waardoor het pad nog smaller wordt.

Hoe het proces nu verder zal gaan, vindt u in de voorlopige planning (zie bijlage hieronder).

 

Wens voor een pilot met elektrische deelauto’s met andere dorpen

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Status: Wens 

Vraag aan / van bewoners: Wie zou er behoefte hebben aan een elektrische deelauto in het dorp? Wie zou er mee willen denken en doen?

 

Wooninitiatief - wooneenheden realiseren in het dorp

11-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Thesinge

Projectomschrijving: Eerdere initiatieven om een boerderij in het dorp om te bouwen naar een aantal wooneenheden voor ouderen gaat niet door vanwege de hoge verbouwkosten. Volgens de initiatiefnemers is het daarmee geen gesloten boek, er is zeker belangstelling onder de groep ouderen voor een dergelijk wooninitiatief. Eventueel op een andere locatie in het dorp. Realisatie is ook interessant omdat daarmee ruimte vrijkomt voor anderen, bijvoorbeeld gezinnen of jonge mensen die in het dorp zouden willen (blijven) wonen. 

Status: Er is interesse, maar niet helemaal duidelijk hoeveel. Actie: contact leggen met nieuwe dorpsbouwmeester Dianne Maas-Flim om de in haar ogen logische en passende plekken (zoekruimte) te verkennen / inventariseren.

Vraag aan / van het dorp: Vragenlijst / peiling behoefte aan woningen voor senioren, zowel kwalitatief als kwantitatief uitvoeren. Wie zou dit op willen pakken?