Ideeën voor Zaken voor het hele gebied

Voetpaden vol Verhalen

10-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Voetpaden vol Verhalen  •  Zaken voor het hele gebied

Oude verhalen via nieuwe wegen

In de voormalige gemeente Ten Boer willen we graag in samenwerking met bewoners nieuwe wandelroutes ontwikkelen. We verzamelen daarom verhalen van bewoners. Deze worden op feiten gecheckt door de historische verenigingen. Vervolgens maken we borden met persoonlijke verhalen, de fotoclub maakt foto's en de borden worden geillustreerd. In het Forum komen presentaties van het project in samenwerking met het Museum aan de Aa. 

We werken samen met vele partijen en willen ook, waar mogelijk, graag aansluiten bij andere initiatieven op het gebied van cultuurhistorie, wandelen en verhalen van bewoners. We besteden speciaal aandacht aan het ontsluiten van gebied waar mensen eerst niet konden wandelen en willen graag meer onverharde wandelpaden, die in ons gebied niet veel voorkomen.

Afgelope jaar hebben we via vier Verhalencafés oude verhalen verzameld in Ten Post, Garmerwolde en Ten Boer.

Samenwerkingspartners zijn het Museum aan de Aa/Noordelijk Scheepvaartmuseum; Wij Groningen; Woldwijk; wandelgids Simon Wijma; Historische Verenigingen Ten Boer/ Ten Post/Garmerwolde; fotoclub Objectief; Kunst en Ambacht Ten Boer; Cultuurcoach Ten Boer Peter Tol (coordinator). En u?

Projectcoordinatie: Marjan Borgers en Simon Wijma. We zijn te bereiken via voetpadenvolverhalen@gmail.com en de Facebookpagina Voetpaden vol Verhalen

Ommetjes Ten Boer e.o.

29-09-2022  •    Geen reacties  •   •  Klaas Dijkhuizen  •  Zaken voor het hele gebied

Ondergetekende heeft al in december 2021 een aantal ideeën bij de gemeente Groningen ingediend. Vanwege drukke werkzaamheden is een afspraak hierover doorgeschoven naar "Landschapsbeheer Groningen" naar begin september. Alle ideeën in het kort besproken en een stappenplan door Landschapsbeheer voorgesteld.

Dat stappenplan stelde voor om dit onderwerp tevens bij Dorpsbelangen aan te kaarten ('De stem van Ten Boer / Groningen') was mij / ons niet bekend. Tevens een voorstel om dit vervolgens gezamenlijk te bespreken. Natuurlijk lijkt het dan logisch om "De stem van Ten Boer" gelijktijdig hierbij aanwezig te laten zijn en ook uit te nodigen.

Gisteren is Dorpsbelangen Ten Boer met mijn ideeën ingelicht. 

Loket Parkeren terug naar vm. gemeentehuis Ten Boer

29-08-2022  •    1 reactie  •   •  Karvink  •  Zaken voor het hele gebied

Om de -gehandicapte-  inwoners van wijkgebied Ten Boer ook ten dienste te zijn voor het verlengen/aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart een dringend verzoek tot (her)opening van het parkeerloket op deze -toegankelijke- locatie.  

Multifunctioneel centrum Ten Boer

05-10-2022  •    1 reactie  •   •  N  •  Zaken voor het hele gebied

Een centum, waar alles te vinden is.

Van een uitgebreid aanbod groepslessen, ruime openingstijden, personal training, voedingsadvies, fysiotherapie, nagelstudio, kinderopvang, kapper, verschillende therapien, workshops enzovoort.

Echt een centrum van jong tot oud, wel geld geen geld. Iedereen is hier welkom.

Graag reactie of hier vraag naar is naast de enquete die al eens op Facebook heeft gestaan. :)