Ideeën voor Garmerwolde

Boer Goensepad

07-02-2022  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het bruggetje en fietspad zo verbreden dat ook bredere fietsen erover heen kunnen en fietsen elkaar veilig kunnen passeren. Zoeken naar een oplossingdie het mogelijk maakt elkaar te passeren maar die het niet onnodig breed maakt, kan bv. ook gezocht worden in een betonstrook waar groen doorheen kan. De bermen langs het fietspad zijn bloeiend en kleurrijk. Misschien aangevuld met wat struiken. Zorgen:meerdere zorgen die verwijzen naar hoe de charme van de Stadsweg is verdwenen en dat voor fietsers die sneller willen dat fietspad nu prima geschikt is, meerdere zorgen over dat het fietspad onnodig breed wordt, dat het drukker wordt als het verbreed wordt, dat het pad aantrekkelijk wordt voor scooters etc. Meerdere vragen over of en waarom er onkruidverdelger is gespoten op de huidige rand, en hoe er ook een andere keuze is te maken die natuurvriendelijkheid en bloeiende randen combineert.

 

Status: behoefte leeft ook in Thesinge.

 

Wat is er nodig: aansturing en deels uitvoering door gebiedsteam, overleg met Ons Belang.

Groene ontmoetingsplekken aantrekkelijk houden

21-09-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het dorp heeft meerdere ontmoetingsplekken waar men gezellig kan samenkomen of genieten van de eetbare vruchten van bomen en struiken, zoals de Garmerhof en de veldjes aan de Oude Rijksweg, maar ook de Koningsheert is zo'n plek. Deze plekken worden waar nodig aangevuld met nieuwe planten/struiken en blijven goed onderhouden door vrijwilligers uit het dorp. Ook kan er gedacht worden aan een gezamenlijk gemaakt bankje op een van deze plekken. Bijvoorbeeld: https://www.socialsofa.com/nl/). 

Tips:

 • Snoeiclubje oprichten om deze locaties te onderhouden.
 • Kunnen de afspraken over Garmerhof opnieuw worden bekeken zodat er daar wat meer mogelijk is (2x)?
 • Garmerhof meer opfleuren. Meer fruitbomen en struiken in de Garmerhof. Een kruidentuin of voedselbosje aanleggen. Een wildebloementuin aanleggen.
 • Een appeltaartbakwedstrijd koppelen aan het appelplukken! Speciaal voor de kinderen: plukken, taarten bakken en eten in het dorpshuis. School hierbij betrekken? Dorpsbrede activiteiten organiseren zoals fruit plukken, en het verwerken van het fruit.

Zorgen over druk op vrijwilligers.

Status: er zijn mensen die zich met de verschillende plekken bemoeien en op klusdagen wordt er vaak ook wel wat gedaan, maar er zijn ook nieuwe plannen/behoeften bij mensen die er nu niet bij betrokken zijn.

Wat is er nodig: iemand die de nieuwe zaken coördineert en oppakt (wie? hoe?) Ook terugkoppelen aan Gebiedsteam. Er zijn veel ideeën, maar niet echt duidelijke kartrekkers. Gebiedsteam kan misschien aanjagende, coördinerende, verbindende rol spelen?

Huurwoningen

07-02-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Met Wierden en Borgen (WB) in overleg om de mogelijkheden te bespreken en een plan te maken om de huurwoningen duurzaam en (aardbevings-)veilig te maken, zonder dat dit leidt tot verhogingen van de huur. O.a. doorhet aanleggen van zonnepanelen op de daken. Mogelijkheden voor starters uitbreiden. Twijfel of dorspbelangen hier een rol in heeft.

 

Status:op DOTB is besproken dat ‘het dorp’ in gesprek kan met WB (aan de hand van een praatplaat)

 

Wat is er nodig: als bestuur kunnen we initiatief nemen tot dit gesprek tussen dorpsbelangen, huidige huurders en WB. Contact opnemen met WB over hoe dit aan te vliegen.

Alternatieve woonmogelijkheden, o.a. tiny houses, levensloopbestendig hofje

19-01-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uit enquête Dorpsbelangen juni 2021

Op een centrale locatie in het dorp een kleinschalig hofje realiseren voor levensloopbestendig wonen. Jong en oud woont samen in een mix van huur-en koopwoningen en helpt elkaar waar nodig. Evt. combineren met (of zelfs vervangen door) een Tiny house project en zorgen voor voorzieningen die (deels) ook voor andere dorpsbewoners toegankelijk zijn, zoals een fitnessruimte en een sauna en een mooie (biodiverse) (pluk-)tuin. Voor het plan is een ontwerp en een locatie op het oog. Realisatie is nog onzeker. 

Zorgen: Zorgen over betaalbaarheid. Zorg of het niet te veel woningen worden. Zorgen over of het de doorstroom wel gaat bevorderen zoals oorspronkelijk bedoeld. Zorg over overlast voor omwonenden. In huidige vorm teveel afhankelijk van 1 dorpsbewoner/ spelen teveel belangen.

Status: Wens, hofje is geprobeerd en is mislukt. Gemeente heeft wel grond gekocht op de plek waar het hofje was beoogd en staat open voor een nieuw initiatief.   

Dorpsweg herinrichten

01-09-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Wens voor een aantrekkelijke en veilige inrichting van de Dorpsweg. Veilig voor gezamenlijk weggebruik. Snelheidsbeperkingen. De stoep aan de stadskant verbreden (de lantaarnpalen zijn midden op de stoep geplaatst), meer parkeervakken, meer bloeiende perken. De grasbermen langs de Dorpsweg en het perkje bij het standbeeld ‘hond en haas’ biodivers inrichten.

Tips:

 • Misschien zoals in Thesinge (2x).
 • Gebruik bio-zaden voor bloeiende perken.
 • Misschien met een kleur fietsstroken aangeven.
 • Formele 30 km inrichting ervan maken.
 • Met parkeervakken wordt de straat overzichtelijker en veiliger.
 • Kleine bochten/slingers in de weg aanbrengen? 
 • Goed kijken naar snelheidsbeperkende inrichting.
 • De inrichting van de Dorpsweg uitbreiden naar de kruising met de Stadsweg.
 • Misschien kunnen aanwonenden overhangende struiken snoeien?

Zorgen:

 • Zorgen over of parkeervakken niet juist uitnodigen tot harder rijden.
 • Zorg over of de inrichting wel conform een doorgaande weg blijft.

Status: In de dorpsenquete van vj 2021 herkende bijna 75% de behoefte achter dit idee. Gemeente zoekt uit wanneer Dorpsweg aan onderhoud toe is. Waarschijnlijk duurt dit nog even. Onderzoeken of hier een apart project van gemaakt kan worden.

Dorpshuis de Leeuw

03-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Dorpshuis de Leeuw is ook qua gebruik toekomstbestendig. Het aardbevingsbestendig gerenoveerde dorpshuis is een levendige locatie in het dorp. Vrijwilligers organiseren dorpsborrels en andere activiteiten voor jong en oud, zodat het dorp een goede plek blijft om te wonen. Het gebouw kan nog verder verduurzaamd met een warmtepompsysteem (of pomp op lucht?). Met een oplaadpunt voor elektrische fietsen wordt de bereikbaarheid verbeterd. Naast Buurtzorg kunnen nog enkele kleine bedrijfjes werkruimten huren. De verenigingen maken actief gebruik van het gebouw, het wordt verhuurd voor feesten en vergaderingen. Er is behoefte aan meer parkeerplekken, gedacht wordt aan het creëren van parkeerplekken aan de andere kant van de Rijksweg (eventueel gecombineerd met een laadpalen/ centrale deelauto plek).

Tips:

 • Dorpshuisbeheerder aanstellen (zorg om vrijwilligers)Beschrijf heel duidelijk welke soort bedrijvigheid in de werkplekken plaats mag vinden en controleer dit.
 • Geen warmte pomp waarbij warmte uit de grond wordt gehaald. Dit vergroot kans op aardbevingen. Een pomp op lucht wordt genoemd als beter plan.
 • Terrasvergunning, mooie grote steiger in het water erbij.
 • Vrachtwagens verbieden bij het dorpshuis.
 • Eethuis (voor aantal dagen) in Dorpshuis.
 • Koffie ochtend

Wat is er nodig:dit terugkoppelen aan bestuur Dorpshuis.

Ommetjes

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Extra wandel- en fietsommetjes met als doel de omgeving toegankelijker maken voor recreatie in de eigen omgeving. Liefst ook door weilanden en langs akkers.

Een paar opties:

Kardingermaar - Het pad langs de Kardingermaar/Edonbosje, en eventueel de Kardingermaar zelf, doortrekken tot aan de Rijksweg/aansluiting Damsterdiep; daarna verschillende opties, bijv. terug via het fietspad langs de Rijksweg (of via een nieuw aan te leggen wandelpad ernaast), of een oversteek creëren naar de Bronssluis/J. Slimsluis en de dijk, of het nieuwe pad halverwege laten aansluiten op het kunstwerk met de wilgen en daarna rechts via Noorddijkerweg of links Ruischerbrug weer terug. Een andere optie om het ommetje Kardingermaar af te maken zou zijn om bv. een bruggetje over het Maar te maken, (of over de sloot en dan vanaf de Stadsweg aan deze kant van de Maar blijven) en dan langs de akkers richting "boerderij van Pelleboer" (Dorpsweg 31) lopen. Voor een deel is hier al een soort pad langs de akkers, dat moet dan verlengd worden in overleg met grondeigenaren. Met een paar kleine aanpassingen zou je dan misschien ook richting het kerkhof / de kerk / pad naast Dorpsweg 67A kunnen lopen. Tips:

 • Indien het Maar wordt doorgetrokken: mogelijk peilverschillen Maar en Damsterdiep, misschien op te lossen met een watermolentje (zoals de molen Kikkoman in Leinwijk).
 • Voor de oudere mensen zou het fijn zijn als er ook een verhard ommetje zou komen dichter achter de huizen langs.
 • Als je door de weilanden gaat is dit misschien te combineren met een natuurleerpad.
 • Eventueel extra knotwilgen langs dit pad.  

Lanelandstermolen Van Lageweg naar molen en dan van de Langelandster molen naar de Stadsweg

 

Garmerwolde-Ellerhuizen - Maak een directe verbinding tussen Garmerwolde en Ellerhuizen, door de Lageweg te verlengen d.m.v. een fietstunneltje onder de N46 (Eemshavenweg). Dit zou een enorme uitbreiding betekenen van fiets- en wandelmogelijkheden (samen met Thesinge?).

 

Voetpad langs Dorpsweg - Een voetpad vanaf de kerk in aansluiting op de Stadsweg zorgt ervoor dat voetgangers niet langer over de rijbaan het dorp hoeven te verlaten, maar dat ze op een veilige en rustige manier de Stadsweg kunnen bereiken om daar tussen het groen van de weilanden te wandelen. Zou mooi zijn als dit ook nog gecombineerd kan met verbetering biodiversiteit. Tips:

 • Misschien pad door het ‘bosje van Werkman’ (NB: dat is de eigenaar van een stuk grond tussen - -Dorpsweg/Lageweg/Stadsweg)?
 • Kan de bebouwde komgrens naar het kruispunt met de Stadsweg?
 • Denk aan rollators etc.
 • Kan er ook wat extra verlichting komen?
 • Zorg over mogelijke verstoring vogels/ganzen.

 

Status: Grote behoefte aan ommetjes bleek uit dorpsenquete vj 2021 (ruim 80%). Bij de gemeentelijk projectleider ommetjes onder de aandacht gebracht.

Wat is er nodig: Gezamenlijk verder brengen van deze ideeën door dorpsbewoners en gemeente. 

Herinrichten Fledderboschweg

01-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Behoefte om veilig en aantrekkelijk te kunnen wandelen. Een wandelpad, los van de weg waar veel (zwaar) verkeer overgaat. Biodivers inrichten met bloeiende bermen en de (inheemse) bomen of struiken langs het wandelpad. De Fledderboschweg wordt zo een aantrekkelijk onderdeel van een ommetje langs de dijk (aansluitend op het slingerpad) of de Grasdijkweg. Het pad ook begaanbaar maken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.  Aan laten sluiten op pad naar dijk, deze ook evt. half-verharden.

Tips uit de enquête van Dorpsbelangen:

 • Onderzoeken of het pad nog verder van de weg af kan, bijvoorbeeld aan de andere kant van de sloot door daar grond op te kopen of te pachten.
 • De industriële bouwwerken in deze hoek minder zichtbaar maken.
 • Kijken of deze wandelroute nog kan worden uitgebreid tot achter/rondom de waterzuivering, misschien zelfs tot Wieringa’s bosje.
 • Kan de weg niet worden omgelegd om verkeersoverlast aanwonenden te ontlasten? Misschien is alleen beplanting en snelheidsbeperking verkeer voldoende? 

Zorgen:

 • Remt het vrachtverkeer nog wel af als er een apart pad is?
 • Zorg over uitvoering als het wordt overgelaten aan gemeente/waterschap, oproep dat dorpsbelangen intensief begeleidt.
 • Zorg over vrije uitzicht.

Status: Grote behoefte aan nieuwe inrichting Fledderboschweg bleek uit dorpsenquete vj 2021 (ruim 80%). In ontwerpfase. Realisatie in najaar 2021. De ontwikkelstudie is toegevoegd aan de bijlage. 

 

Outdoorfitness

02-03-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

De mogelijkheden om te sporten in het dorp vergroten met outdoor fitness toestellen (inclusief spinningfiets), op een zichtbare plekin het dorp, zoals naast het voetbalveld (of andere suggesties: meest voor de hand liggende plek, bij gymzaal en voetbalveld (andere suggesties: langs het pad langs de Eemskanaaldijk of bij het veldje aan de Oude Rijksweg of bij Garmerhof). In plaats van naar de sportschool te gaan kan men nu in de buitenlucht werken aan conditie en gezondheid.

De toestellen worden degelijk en vandalisme bestendig uitgevoerd en clubs uit de omgeving, of de school, hebben de mogelijkheid om er begeleide sportlessen aan te bieden.

Aandachtspunt:

 • wie wordt eigenaar, bij voorkeur gemeente;
 • afspraken maken over onderhoud.

Status: er zijn een aantal mensen met dit plan begonnen

Wat is er nodig: duidelijkheid over een locatie en over eigenaarschap door de gemeente.

Recreatie brug Damsterdiep

07-02-2022  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Het gebied rondom brug en dorpshuis aantrekkelijk en veilig maken voor recreatie (verpozen, zonnen, zwemmen). O.a. door een aanlegkade realiseren, bijv. door de steiger bij het café uit te breiden of te vernieuwen, aangevuld met een aanlegmogelijkheid voorhet Dorpshuis. Mensen uit het dorp en de omgeving kunnen aanmeren met hun bootje. Er kan een drankje worden gedaan op het terras bij het café of bij het dorpshuis. Na een verfrissende duik in het Damsterdiep spoel je je af onder de douche bij een mooi aangelegd strandje, om vervolgens op je handdoekje nog even van de zon te genieten.

 

Tips:

 • Kijk voor inspiratie bij Moeke Vaatstra, Zuidwolde.
 • Sfeerlampjes/lantaarns bij brug en café.
 • Denk aan parkeergelegenheid.
 • Denk aan toezicht/ehbo.
 • Denk aan rolstoelvriendelijkheid.
 • Hier de uitbater van de kroeg bij betrekken, ook om terras en kade op te knappen, om openingstijden te verbreden en om uitgebreidere kaart dan alleen cafetaria. Anders wellicht aandacht verleggen naar het Dorpshuis.
 • Ook Geweidehof betrekken, en andere aanwonenden.
 • Belangrijke rol gemeente.
 • Een voetgangersbrug (hoogholtje) erbij plaatsen voor een directe verbinding van de Oude Rijksweg en het zwemstrandje.
 • Een goede verbinding/veilige oversteek naar dorp hoort hier bij!
 • Eventueel combineren met iets met de molenstomp?
 • Zorg om krotten van boten (die niet van aanwonenden zijn) weren (elders een plek realiseren waar boten kunnen worden opgeknapt).
 • Zorg om geluidsoverlast en rommel, kan dit misschien niet beter bij de J. Slim sluis?
 • Zorg om combinatie bootjes en zwemmen, nu en in het nieuwe plan.
 • Zorg over meerwaarde voor het dorp, gaat dit niet (te) veel bezoekers trekken.

 

Status: Er is al heel lang sprake van dit project, al sinds de Damsterdiepvisie en het POP van provincie en gemeente. Er is ooit een ontwerp gemaakt dat als startpunt zou kunnen dienen maar misschien er moet ook nadrukkelijk naar alternatieven worden gekeken. Er is 62.5 k vanuit plusfonds Dijk, op rekening van de gemeente voor dit project.

 

Wat is er nodig: dit project vraagt om actieve bemoeienis en regie van gemeente: er zijn veel belangen en partijen mee gemoeid.