Ideeën voor Garmerwolde

Biodiversiteit

03-03-2022  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

De biodiversiteit in de omgeving bevorderen. Meerdere ideeën:

 • Tuinenmeer bio divers maken. Deskundigen uitnodigen voor bijv. een ledenvergadering dorpsbelangen om informatie en tips met het dorp te delen (bijvoorbeeld vanlandschapsbeheer, natuurorganisaties of biodiversiteitsonderzoekers van de RUG).Ook kan er gedacht worden aan het gezamenlijk inkopen van "groene" mest, planten en bomen ed. of het verkopen van biologische zaden en struiken via de Agrishop. Evt. een tuinkeuring wedstrijd voor de meest biodiverse en klimaatbestendige tuin. De winnaar ontvangt een mooie prijs, alle deelnemers krijgen tips.
 • Zelfvoorzienend dorppermacultuur (voedselbos)
 • Stadsweg: bloeiende bermen
 • G&T Groenplan:akkerranden biodivers maken.
 • Bomen:bijv. langs Damsterdiep, Fledderboschweg, Stadsweg

Status: werkgroep GROEN in oprichting. Samenwerking met Thesinge.

Wat is er nodig: ondersteuning vanuit gebiedsteam, zowel financieel als in bemiddeling / communicatie.

Historische wandeltocht

01-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Historische wandeltocht

Leer Garmerwolde kennen!

Aan de hand van een digitale routebeschrijving/brochure wandelt u langs de interessante plekken (gebouwen/objecten) die Garmerwolde rijk is. Plekken zoals de kerk, de school, een winkeltje, café de Unie, de melkfabriek, dorpshuis De Leeuw enzovoort. Over die plekken kan de wandelaar extra informatie krijgen door met een telefoon een QR-code te scannen: hoe lang staat het er al, wie woonde daar vroeger of welke functie had het in het dorp? Dit is een bekend recept: de Historische Commissie Garmerwolde heeft al diverse keren zo’n wandeling georganiseerd. Meestal tijdens de Monumentendagen. De extra informatie staat dan op een bordje dat op die Monumentendag bij de interessante plek hangt. Met de methode van de QR-code is die wandeling op alle dagen van het jaar te lopen. En de route is gemakkelijk met nieuwe informatie uit te breiden. De (hele kleine) QR-code staat dan bij dat gebouw op een stoeptegel, op een paaltje of op een steen.  Onderzocht wordt of de methode van de QR-code vervangen kan worden door een methode waarbij locatiebepaling met je telefoon voldoende is om de extra informatie op je beeldscherm te toveren.

Tips vanuit een paar Overlegavonden van het gebiedsteam met Garmerwolders in dorpshuis De Leeuw

 • Dit aanvullen met een papieren folder/wandelkaart voor mensen die niet digitaal zijn. Deze liggen dan bijvoorbeeld in een kastje bij de fietsenstalling, bij de Agrishop of bij de kerk. 
 • Misschien de school erbij betrekken en/of studenten van hbo/wo-opleidingen in de buurt. 
 • Bij de wandeling ook informatie geven over de uitspanningen in het dorp: het café, de melkfabriek en OSO (Ontvangstgebouw bij de kerk). En waar toiletten zijn.
 • Hier ook verhalen over de oorlog bij betrekken: bv. waar onderduikers ondergedoken hebben gezeten en waar gevochten is. 

Zorgen:

Er is enige zorg over 'te veel bordjes/paaltjes met QR-codes' in het dorp

Status

Ruim 78% van de respondenten van de dorpsenquête van voorjaar 2021 herkende de behoefte achter dit idee. De Historische Commissie is inmiddels samen met een projectteam van het Gebiedsteam gestart met de uitwerking. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de manier waarop VVV-Groningen haar wandelingen/brochures opzet.  En er vindt overleg/afstemming plaats met geïnteresseerden/gelijk-gestemden in de andere dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer via het projectteam. Verder is er hulp aangeboden vanuit het dorp voor de techniek achter de QR-codes (namen bij HV bekend). Het Gebiedsteam heeft toegezegd om dit project ‘Historische Wandeling Garmerwolde’ financieel te steunen. Het streven is om tijdens de Monumentendagen in September 2022 een pilot van de wandeltocht gereed te hebben. 

 

Verkeersmaatregelen Dorpsweg

31-03-2023  •  5 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Op 17 januari hebben we de eerste bijeenkomst over verkeersmaatregelen aan de Dorpsweg in Garmerwolde gehouden in Dorpshuis de Leeuw. Tijdens deze bijeenkomst hebben we uw ervaringen en ideeën over de Dorpsweg verzameld. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en daaruit is bijgevoegde schets gekomen. Deze hebben we op 30 maart opnieuw aan het dorp voorgelegd om reacties op te halen. Hier kon ook digitaal nog t/m 16 april op gereageerd worden. 

Update 29/08/2023

In een eerdere versie van onderstaande ontwerp werden onterecht 'fietsstroken' en 'inpassing kruisingsvlak' genoemd. Deze zijn aangepast naar respectievelijk 'visuele versmalling rijbaan' en 'accentueren kruisingsvlak'. 

Update 13/07/23

Met alle opgehaalde reacties hebben we het ontwerp definitief gemaakt. Het definitieve ontwerp vindt u hieronder. Deze wordt in week 29 ook huis aan huis bezorgd in het dorp. Hierbij zit ook een begeleidende brief waarin ook staat beschreven hoe we nu verder gaan. Ook staat hierin met wie u contact kunt opnemen bij vragen of opmerkingen. U vindt hieronder ook het overzicht 'Reacties en afwegingen'. Hierin leggen we uit welke keuzes we hebben gemaakt.

 

 

Biodivers Groenplan Garmerwolde en Thesinge

04-07-2021  •  4 reacties  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Doel van dit plan is om een meer biodiversiteit in het water en op het land te realiseren in de ''woestijnen'' rondom Garmerwolde en Thesinge. Het is me opgevallen dat de gebieden rondom deze dorpen compleet levenloos zijn en onaantrekkelijk zijn voor diversiteit aan planten- en diersoorten. Deze gebieden wordt voornamelijk gebruikt voor het laten groeien van Engels raaigras dat als veevoer dient en is nu een lappendeken van percelen omzoomd door sloten die voor afwatering zorgen.

Het idee is om moeilijk bereikbare stukjes land met landbouwmachines op die percelen of slecht vruchtbaar land niet meer voor agrarische doeleinden te benutten. Deze bio-gebiedjes bestaan uit stukjes land of water, niet groter dan 250 m2 per stuk, verspreid over een groot terrein. Deze worden aan de natuur overgelaten. Zo nodig kan de natuur een handje geholpen worden door beplanting van inheemse struiken. Geen bomen want die worden op den duur te hoog. Het is de bedoeling dat deze gebiedjes beschutting gaan bieden voor dieren en gewassen, maar langs wegen ook voor fietsers en wandelaars. Als het goed is gaan deze Biodivers- gebiedjes samen één netwerk vormen waartussen dieren zich vrij kunnen bewegen. Dit plan kan uitgevoerd worden zonder dat daarvoor de agrarische bestemming hiervoor hoeft te wijzigen of hiervan hinder ondervindt. De geschatte inkomstenderving voor agrarische bedrijven is te overzien.

De partijden die bij dit idee betrokken gaan zijn, zijn: Gemeente; waterschap; provincie Groningen maar dus ook de langeigenaren rondom deze dorpen. Hiervoor is samenwerkeing nodig met de dorpen Thesinge en Garmerwolde en en sterke lobby vanuit publieke instellingen; natuurorganisaties en agrarische bedrijven. Omdat hierbij zoveel partijden betrokken zijn en een samenwerking tot stand moet komen denk ik dat het Biodivers Groenplan Garmerwolde en Thesinge een langere periode nodig is om tot uitvoering te komen. Bijgaand is een kaart en een illustratie toegevoegd.

 

groeten Andries Hof, Garmerwolde

Alternatieve woonmogelijkheden, o.a. tiny houses, levensloopbestendig hofje

19-01-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uit enquête Dorpsbelangen juni 2021

Op een centrale locatie in het dorp een kleinschalig hofje realiseren voor levensloopbestendig wonen. Jong en oud woont samen in een mix van huur-en koopwoningen en helpt elkaar waar nodig. Evt. combineren met (of zelfs vervangen door) een Tiny house project en zorgen voor voorzieningen die (deels) ook voor andere dorpsbewoners toegankelijk zijn, zoals een fitnessruimte en een sauna en een mooie (biodiverse) (pluk-)tuin. Voor het plan is een ontwerp en een locatie op het oog. Realisatie is nog onzeker. 

Zorgen: Zorgen over betaalbaarheid. Zorg of het niet te veel woningen worden. Zorgen over of het de doorstroom wel gaat bevorderen zoals oorspronkelijk bedoeld. Zorg over overlast voor omwonenden. In huidige vorm teveel afhankelijk van 1 dorpsbewoner/ spelen teveel belangen.

Status: Wens, hofje is geprobeerd en is mislukt. Gemeente heeft wel grond gekocht op de plek waar het hofje was beoogd en staat open voor een nieuw initiatief.   

Boer Goensepad

07-02-2022  •  4 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het bruggetje en fietspad zo verbreden dat ook bredere fietsen erover heen kunnen en fietsen elkaar veilig kunnen passeren. Zoeken naar een oplossingdie het mogelijk maakt elkaar te passeren maar die het niet onnodig breed maakt, kan bv. ook gezocht worden in een betonstrook waar groen doorheen kan. De bermen langs het fietspad zijn bloeiend en kleurrijk. Misschien aangevuld met wat struiken. Zorgen:meerdere zorgen die verwijzen naar hoe de charme van de Stadsweg is verdwenen en dat voor fietsers die sneller willen dat fietspad nu prima geschikt is, meerdere zorgen over dat het fietspad onnodig breed wordt, dat het drukker wordt als het verbreed wordt, dat het pad aantrekkelijk wordt voor scooters etc. Meerdere vragen over of en waarom er onkruidverdelger is gespoten op de huidige rand, en hoe er ook een andere keuze is te maken die natuurvriendelijkheid en bloeiende randen combineert.

Status: Haalbaarheidsonderzoek. Toegelicht tijden najaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde op 28 november 2022. U kunt de presentatie hieronder vinden.

Wat is er nodig: aansturing en deels uitvoering door gebiedsteam, overleg met Ons Belang.

Volkstuinen

06-10-2021  •  1 reactie  •  BiodiversGroen  •  Garmerwolde

Momenteel zijn er geen volkstuinen in Garmerwolde. Garmerwolde ligt in een agrarische omgeving. Daarom is het helmaal niet vreemd dat hier veel interesse is voor een volkstuin. Hoe leerzaam is het om groenten in hun natuurlijke omgeving te zien onwikkelen. Wanneer zaaien; snoeien en oogsten. Hoe te onderhouden. Wat zijn predatoren. Hoe ga je om met bestrijdingsmiddelen enz. Bovendien zorgt dit voor sociaal contact met mede tuinders en een gezond stukje lichaamsbeweging. En dan nog het leukste: Het verwerken van de groente in maaltijden. Dit draagt zeker bij aan een beter natuurbesef. Een perceel van 100 vierkante meter is overzichtelijk en een goed begin. Een volkstuincomplex zou 15 percelen kunnen bevatten.

Recreatiesteiger Damsterdiep

07-02-2022  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Het gebied rondom brug en dorpshuis aantrekkelijk en veilig maken voor recreatie (verpozen, zonnen, zwemmen). O.a. door een aanlegkade realiseren, bijv. door de steiger bij het café uit te breiden of te vernieuwen, aangevuld met een aanlegmogelijkheid voorhet Dorpshuis. Mensen uit het dorp en de omgeving kunnen aanmeren met hun bootje. Er kan een drankje worden gedaan op het terras bij het café of bij het dorpshuis. Na een verfrissende duik in het Damsterdiep spoel je je af onder de douche bij een mooi aangelegd strandje, om vervolgens op je handdoekje nog even van de zon te genieten.

 

Tips:

 • Kijk voor inspiratie bij Moeke Vaatstra, Zuidwolde.
 • Sfeerlampjes/lantaarns bij brug en café.
 • Denk aan parkeergelegenheid.
 • Denk aan toezicht/ehbo.
 • Denk aan rolstoelvriendelijkheid.
 • Hier de uitbater van de kroeg bij betrekken, ook om terras en kade op te knappen, om openingstijden te verbreden en om uitgebreidere kaart dan alleen cafetaria. Anders wellicht aandacht verleggen naar het Dorpshuis.
 • Ook Geweidehof betrekken, en andere aanwonenden.
 • Belangrijke rol gemeente.
 • Een voetgangersbrug (hoogholtje) erbij plaatsen voor een directe verbinding van de Oude Rijksweg en het zwemstrandje.
 • Een goede verbinding/veilige oversteek naar dorp hoort hier bij!
 • Eventueel combineren met iets met de molenstomp?
 • Zorg om krotten van boten (die niet van aanwonenden zijn) weren (elders een plek realiseren waar boten kunnen worden opgeknapt).
 • Zorg om geluidsoverlast en rommel, kan dit misschien niet beter bij de J. Slim sluis?
 • Zorg om combinatie bootjes en zwemmen, nu en in het nieuwe plan.
 • Zorg over meerwaarde voor het dorp, gaat dit niet (te) veel bezoekers trekken.

 

Status: Er is al heel lang sprake van dit project, al sinds de Damsterdiepvisie en het POP van provincie en gemeente. Er is ooit een ontwerp gemaakt dat als startpunt zou kunnen dienen maar misschien er moet ook nadrukkelijk naar alternatieven worden gekeken. Er is 62.5 k vanuit plusfonds Dijk, op rekening van de gemeente voor dit project.

 

Wat is er nodig: dit project vraagt om actieve bemoeienis en regie van gemeente: er zijn veel belangen en partijen mee gemoeid.

Voetpad Dorpsweg-Stadsweg

01-09-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Een voetpad vanaf de kerk in aansluiting op de Stadsweg zorgt ervoor dat voetgangers niet langer over de rijbaan het dorp hoeven te verlaten, maar dat ze op een veilige en rustige manier de Stadsweg kunnen bereiken om daar tussen het groen van de weilanden te wandelen. Zou mooi zijn als dit ook nog gecombineerd kan met verbetering biodiversiteit/aantrekkelijke bermen.

Tips:

 • Misschien pad door het ‘bosje van Werkman’ (NB: dat is de eigenaar van een stuk grond tussen Dorpsweg/Lageweg/Stadsweg)?
 • Kan de bebouwde komgrens naar het kruispunt met de Stadsweg?
 • Denk aan rollators etc.
 • Kan er ook wat extra verlichting komen?

 

Status:

Voorbereiding uitvoering. Zoals het nu lijkt, wordt het voetpad eind april / begin mei aangelegd. Het definitieve ontwerp vindt u in de bijlage. Hierin hebben wij uw opmerkingen zo veel mogelijk meegenomen. De belangrijkste aanpassingen voor nu zijn:

 • De afstand tussen de paaltjes wordt 10m
 • Een ruime uitwijkmogelijkheid op de plek van de entree naar het perceel aan de westkant van de Dorpsweg
 • Het gedeelte binnen de bebouwde kom nemen wij mee met het andere project dat wij momenteel doen in het kader van verkeersmaatregelen aan de Dorpsweg

 

Verbinding Boer Goensepad/Elema's pad- Stadsweg

03-02-2023  •  1 reactie  •  Ja Arends  •  Garmerwolde

Op dit moment kan je over de Dijk lopen. Helaas is het een groot deel van het jaar een "prudpad", nauwelijks begaanbaar. Door dit stuk 20cm op  te hogen met grint/schelpen (of met ander materiaal), moet het mogelijk zijn zonder al te vieze schoenen over deze essentiele verbinding te gaan. Bij de aanleg van de verbrede Stadsweg is dit ook ter sprake gekomen. Er zou toen een betonpad komen tussen beide fiets/wandel paden