Ideeën voor Garmerwolde

Herinrichten Fledderboschweg

01-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Behoefte om veilig en aantrekkelijk te kunnen wandelen. Een wandelpad, los van de weg waar veel (zwaar) verkeer overgaat. Biodivers inrichten met bloeiende bermen en de (inheemse) bomen of struiken langs het wandelpad. De Fledderboschweg wordt zo een aantrekkelijk onderdeel van een ommetje langs de dijk (aansluitend op het slingerpad) of de Grasdijkweg. Het pad ook begaanbaar maken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.  Aan laten sluiten op pad naar dijk, deze ook evt. half-verharden.

Tips uit de enquête van Dorpsbelangen:

 • Onderzoeken of het pad nog verder van de weg af kan, bijvoorbeeld aan de andere kant van de sloot door daar grond op te kopen of te pachten.
 • De industriële bouwwerken in deze hoek minder zichtbaar maken.
 • Kijken of deze wandelroute nog kan worden uitgebreid tot achter/rondom de waterzuivering, misschien zelfs tot Wieringa’s bosje.
 • Kan de weg niet worden omgelegd om verkeersoverlast aanwonenden te ontlasten? Misschien is alleen beplanting en snelheidsbeperking verkeer voldoende? 

Zorgen:

 • Remt het vrachtverkeer nog wel af als er een apart pad is?
 • Zorg over uitvoering als het wordt overgelaten aan gemeente/waterschap, oproep dat dorpsbelangen intensief begeleidt.
 • Zorg over vrije uitzicht.

Status: Grote behoefte aan nieuwe inrichting Fledderboschweg bleek uit dorpsenquete vj 2021 (ruim 80%). In ontwerpfase. Realisatie in najaar 2021. De ontwikkelstudie is toegevoegd aan de bijlage. 

 

Dorpshuis de Leeuw

03-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Dorpshuis de Leeuw is ook qua gebruik toekomstbestendig. Het aardbevingsbestendig gerenoveerde dorpshuis is een levendige locatie in het dorp. Vrijwilligers organiseren dorpsborrels en andere activiteiten voor jong en oud, zodat het dorp een goede plek blijft om te wonen. Het gebouw kan nog verder verduurzaamd met een warmtepompsysteem (of pomp op lucht?). Met een oplaadpunt voor elektrische fietsen wordt de bereikbaarheid verbeterd. Naast Buurtzorg kunnen nog enkele kleine bedrijfjes werkruimten huren. De verenigingen maken actief gebruik van het gebouw, het wordt verhuurd voor feesten en vergaderingen. Er is behoefte aan meer parkeerplekken, gedacht wordt aan het creëren van parkeerplekken aan de andere kant van de Rijksweg (eventueel gecombineerd met een laadpalen/ centrale deelauto plek).

Tips:

 • Dorpshuisbeheerder aanstellen (zorg om vrijwilligers)Beschrijf heel duidelijk welke soort bedrijvigheid in de werkplekken plaats mag vinden en controleer dit.
 • Geen warmte pomp waarbij warmte uit de grond wordt gehaald. Dit vergroot kans op aardbevingen. Een pomp op lucht wordt genoemd als beter plan.
 • Terrasvergunning, mooie grote steiger in het water erbij.
 • Vrachtwagens verbieden bij het dorpshuis.
 • Eethuis (voor aantal dagen) in Dorpshuis.
 • Koffie ochtend

Wat is er nodig:dit terugkoppelen aan bestuur Dorpshuis.

Groene ontmoetingsplekken aantrekkelijk houden

21-09-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Het dorp heeft meerdere ontmoetingsplekken waar men gezellig kan samenkomen of genieten van de eetbare vruchten van bomen en struiken, zoals de Garmerhof en de veldjes aan de Oude Rijksweg, maar ook de Koningsheert is zo'n plek. Deze plekken worden waar nodig aangevuld met nieuwe planten/struiken en blijven goed onderhouden door vrijwilligers uit het dorp. Ook kan er gedacht worden aan een gezamenlijk gemaakt bankje op een van deze plekken. Bijvoorbeeld: https://www.socialsofa.com/nl/). 

Tips:

 • Snoeiclubje oprichten om deze locaties te onderhouden.
 • Kunnen de afspraken over Garmerhof opnieuw worden bekeken zodat er daar wat meer mogelijk is (2x)?
 • Garmerhof meer opfleuren. Meer fruitbomen en struiken in de Garmerhof. Een kruidentuin of voedselbosje aanleggen. Een wildebloementuin aanleggen.
 • Een appeltaartbakwedstrijd koppelen aan het appelplukken! Speciaal voor de kinderen: plukken, taarten bakken en eten in het dorpshuis. School hierbij betrekken? Dorpsbrede activiteiten organiseren zoals fruit plukken, en het verwerken van het fruit.

Zorgen over druk op vrijwilligers.

Status: er zijn mensen die zich met de verschillende plekken bemoeien en op klusdagen wordt er vaak ook wel wat gedaan, maar er zijn ook nieuwe plannen/behoeften bij mensen die er nu niet bij betrokken zijn.

Wat is er nodig: iemand die de nieuwe zaken coördineert en oppakt (wie? hoe?) Ook terugkoppelen aan Gebiedsteam. Er zijn veel ideeën, maar niet echt duidelijke kartrekkers. Gebiedsteam kan misschien aanjagende, coördinerende, verbindende rol spelen?

Dijkpark

07-02-2022  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Een opvallende locatie houdt het dorp levendig. Op het stukje grond naast de waterzuivering vormen een duurzaam ontworpen uitkijktoren (met o.a. riet) en een tribune in de dijk, de belangrijkste items voor een permanente theaterlocatie. Hier kunnen concerten of voorstellingen plaatsvinden. Hooguit 1 of 2x per jaar is het idee, of voor kleinschalige projectjes wellicht vaker. De rest van de tijd vormt deze locatie een groene en bloeiende verbinding tussen de Fledderboschweg en de dijk. Voor dit plan is al geld gereserveerd, een ontwerp gereed en toestemming van de grondeigenaar.

Opmerkingen/ zorgen:

 • Wie betaalt de verzekering en is verantwoordelijk voor evt. ongelukken vanaf/met/bij de toren?
 • 1 of 2 keer per jaar een evenement is te weinig. 
 • Dorpsbelangen moet dit niet in eigen beheer nemen.
 • Wie worden de gebruikers? 
 • Afgelegen locatie kan leiden tot ongewenste activiteiten, vóór verdere actie eerst behoefte aan dit initiatief verder peilen; 
 • Wie is verantwoordelijk voor onderhoud en voor het organiseren van activiteiten? Omwonenden hebben er last van, te weinig theateractiviteiten om dit te rechtvaardigen. 
 • Evt.combineren met zicht op en informatie over de Waterzuivering.  
 • Bouw aan de andere kant van het kanaal ook zo'n toren en verbindt die met elkaar zodat er een brug ontstaat over het Eemskanaal
 • Alleen theater, zonder toren. 
 • Evt. combineren met skatepark, BMXbaan of soort festivalterrein met tiny houses. 
 • Denk aan fietsenstalling mogelijkheden, vuilnisbakken en natuurherstel. 
 • Kijk wat de ervaringen elders zijn met zo'n locatie. Ook na de bouw is het denk ik goed om af en toe te kijken wat de ervaringen zijn.- ik denk dat het merendeel van het dorp hier niet zoveel mee heeft, maar omdat het ooit subsidie heeft gekregen men wil dat het er komt. Ik betwijfel de meerwaarde voor het dorp en zie er meer heil in om een groter bedrag te reserveren voor zandstrand en haventje bij de brug. Liever een plan goed uitgevoerd, dan blijven sleuren aan twee.
 • Liever bankjes langs de dorpsommetjes dan een uitkijktoren.
 • Niet doen! Vanwege de bouw van de waterinlaat en de plannen voor een zonnepark is dit idee deels door de tijd ingehaald. Daarbij zijn de direct omwonenden niet te spreken over dit plan (vraag maar na) vanwege de extra overlast (terwijl het plan nota bene wordt gefinancierd door middelen die zijn bedoeld om omwonenden te compenseren voor de extra overlast van de RWZI). Daarbij vinden er in Garmerwolde niet zo veel theateractiviteiten plaats dat deze dit plan zouden rechtvaardigen.
 • Worden alle boompjes die op dit terrein staan dan weer gerooid? Dat zou jammer zijn! En er is nu net een bouwsel op de dijk gerealiseerd bij de waterzuivering. Lelijk als daar een toren naast komt te staan.
 • Grote onzin. Trekt alleen maar vandalisme aan. Zonde van het geld. Zet maar meer bomen langs het slingerpaadje, daar hebben we veel meer aan.

Status: Dit plan is ingediend en gehonoreerd met 62.5k subsidie vanuit de commissie die namens de gemeente Ten Boer het compensatiefonds voor de dijk aan een ‘herkenbaar gebaar’ heeft toegekend. Er zijn twee dorpsbewoners die hier al heel lang aan trekken. Waterschap is akkoord, gemeente heeft aangegeven geen eigenaarschap te willen. Dorpsbelangen verkent mogelijkheid/wenselijkheid voor eigenaarschap en wil dit dan evt. in stemming brengen op een ledenvergadering. 

Wat is nodig: Er is betrokkenheid gewenst van enkele (theater-)mensen/culturele sector uit het dorp, die ook mogelijkheden zien het te gaan beheren/gebruiken. Als dorpsbelangen geen eigenaar wordt dan zijn mensen nodig die een entiteit hiervoor willen oprichten, entiteit moet eigenaar worden van de toren, daarin moeten ook de vergunningen en verzekeringen worden ondergebracht en namens die entiteit moet extra subsidie worden geregeld voor de realisatie.  Ook overleg nodig met aanwonenden over zorgen, ideeën en behoeften.

 

Aanvullingen Dijk/dijkpark

 • Slinger/wandelpad bij de dijk aanduiden als voetpad (fietsers ed. weren)
 • Bord fietspad op de dijk richting Woltersum (gemotoriseerd verkeer weren) met daarbij een bordje ‘gezamenlijk gebruik met wandelaars’ tussen het deel Grasdijkweg en RWZI. (zie vb. bij Ruischerbrug)
 • Wat meer (bloeiende) stuiken langs het wandelpad langs de Eemskanaaldijk.

Actie:met gebiedsteam overleggen en met waterschap

Hondenbeleid ontwikkelen?

04-05-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Hondenbeleid ontwikkelen? bv. omheinde losloopspeelplek maken, de gemeentelijke opruimplicht faciliteren met zakjes.

 

Tekst uitkomst enquête juni 2021

 

Er zijn verschillende opmerkingen over honden gemaakt. Zowel qua behoefte aan losloopgebieden of een uitlaatveld (i.v.m. veiligheid en socializen) als aan een aanlijnplicht. Ook verschillende opmerkingen over hondenpoep en opruimplicht. Behoefte aan opruimmogelijkheden bv. vuilnisbak en plastic zakjes.

 

Actie: Het zou goed zijn als hier een groepje mee aan de slag zou gaan.

 

Wie: ?

 

Status: idee/behoefte

Verbinding N360

02-03-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Garmerwolde

Tekst uitkomst enquête juni 2021

Al tachtig jaar deelt de N360 het dorp in tweeën. Hoe kunnen we de twee kanten van het dorp op een veilige en aantrekkelijke manier verbinden? Zodat men makkelijker naar café, speeltuin of dorpshuis, of andersom naar kerk of school gaat. M..n. voor fietsers en voetgangers, maar ook de auto-oversteek is nu erg onlogisch.

Belangrijkste doel: heen-en weer-verkeer faciliteren, veiligheid vergroten, maar ook visueel verbinden. Er wordt gedacht aan bijv. een overkluizing [onderzoeken van ervaringen bij Noordhorn], een tunnel, een rotonde, een stoplicht [bv. zelf te bedienen, voor voetgangers op school-en vergadertijden], duidelijke markeringen op de weg, visueel verbinden door bepaalde beplanting te herhalen.

Status: behoefte is gedeeld met gebiedsteam

Wat is er nodig: dit project vraagt om actieve bemoeienis en regie van gebiedsteam: alternatieven onderzoeken, bespreken met het dorp, keuze maken en uitvoeren.

Geluidsdempende maatregelen oude rijksweg

18-12-2023  •  Geen reacties  •  Marnix de Wit  •  Garmerwolde

De huizen en tuinen van de bewoners van de oude rijksweg grenzen heel dicht aan de N360. Door het vele verkeer is de geluidshinder aanzienelijk. Er rijdt veel verkeer, waaronder vrachtverkeer, die verantwoordelijk zijn voor veel lawaai. Is er misschien een mogelijk tot plaatsen van geluidschermen of geluidsdempende maatregelen langs de N360, zodat de overlast beperkt wordt?

Als de zuidelijke ringweg in Groningen straks klaar is, zijn de geluidschermen die daar nu staan misschien opnieuw in te zetten langs de N360?