Ideeën voor Lellens

Dorpshuis 't Proathoeske beter benutten als spil van het dorp

22-06-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Het dorp heeft nog maar één gezamenlijke voorziening; Het dorpshuis Proathoeske. Het dorpshuis is opgeleverd in 2009 en is grotendeels eigenhandig door dorpsbewoners met behulp van subsidie gebouwd. Inmiddels is het dorpshuis aardbevingsbestendig versterkt en met behulp van het project ‘Elk Dorp een duurzaam dak’ verduurzaamd en energie neutraal gemaakt. Er leven een aantal wensen om het dorpshuis nog beter te kunnen benutten:  

  • Inzetten op het organiseren van dorpsactiviteiten. Waarborgen van het onderhoud. Eventueel gebruikmaken van een gedeelde, basisbaan vanuit de gemeente.  

  • Uitzoeken haalbaarheid realiseren tweede toilet. Eventueel in samenhang met een ‘Rustpunt’ voor bezoekers. Creëren van overkapte rustplaats met zitplekken met gebruik van waterkoker, thee en koffie. Continuïteit waarborgen, ook voor langere periode.  

  • Plaatsen oplaadpaal voor elektrische fietsen bij Proathoeske 

 

Status

Wens 

Vraag aan / van het dorp 

Wat vindt u van dit idee? Welke wensen en ideeën leven er nog meer? Wie wil meedenken en verantwoordelijkheid dragen voor dergelijke extra voorzieningen en activiteiten? 

Veilige fietsverbindingen naar en van Lellens

21-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

De wens om de  fietspaden die van Lellens richting de naastgelegen dorpen gaan gescheiden van de weg aan te leggen en daarnaast om het fietspad van Loppersum (schelpenpaadje) door te trekken richting de stad. 

Status

Wens 

Vraag aan / van het dorp

Wanneer is een fietsverbinding veilig? Wat is er nodig? Wie wil er meedenken? Zijn er rondom de fietsverkeersveiligheid nog andere aandachtspunten? 

Realiseren van informatiebordjes voor historische panden en objecten

07-09-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

Projectbeschrijving: Gebruik van informatie bordjesover historische, monumentale panden en objecten. Eventueel gebruik maken van nieuwe technologie; QR-codes. Zoiets is wenselijk voor het gehele gebied en omliggende dorpen, ook ter stimulatie van toerisme en fietsers.

Status: Wens

Vraag aan / van het dorp: Hoe zouden deze bordjes er uit moeten komen te zien? Waar zouden deze geplaatst moeten worden?

Haventje - kanoroute langs Lellens realiseren

07-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

Ingebracht tijdens inloopbijeenkomst 25 juni 2021

Projectbeschrijving: Het haventje aantrekkelijker maken en een kanoroute langs Lellens realiseren. 

Status: Wens

Vraag aan/van het dorp?: Hoe zou het haventje er uit moeten komen te zien? Hoe moet de kanoroute lopen en wat is hier voor nodig? Wie wil er meedenken en -doen?

 

Mooie groene speelplaats voor Lellens

22-06-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

De speelplek kan nog wat aandacht gebruiken, onder andere wat er in de plaats moet komen van de zandbak. Het basketbalbord wordt in elk geval gerealiseerd! 

Status

De stadsdeelbeheerder is hierover in gesprek met Dorpsbelangenvereniging.  

Vraag aan / van het dorp

Welke ideeën en wensen zijn er nog meer voor de speelplek?  

Verkeersveiligheid in en om Lellens verbeteren

21-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Op een aantal plekken in en om het dorp is de verkeersveiligheid een aandachtspunt. De toegangswegen naar Lellens zijn smal, de bermen ook. Er is weinig ruimte voor fietsers en wandelaars. Het (landbouw-) verkeer wordt steeds groter en breder en geeft een gevoel van onveiligheid langs de wegen. Ook is de snelheid in het dorp een punt van aandacht. 

Vanuit het dorp wordt gedacht aan de volgende mogelijke oplossingen: 

  • Creëren van uitwijkplaatsen. Verharden van de bermen zodat meer ruimte gemaakt wordt.  

  • Door het aanbrengen van een klinkerweg in dorp zal de snelheid naar beneden gaan.  

  • Inzetten van ‘groot verkeer’ werende maatregelingen. Optisch versmallen van de doorgaande weg. Tevens weren van zwaar verkeer wat geen bestemmingsverkeer is. Bebording is hierin een optie.

Het gebiedsteam haakt collega’s van verkeer aan en kan samen met de bewoners een schouw organiseren. Wie wil hieraan meedoen? 

Status

Wens 

Vraag aan/van het dorp 

Zijn er nog andere plekken die aandacht nodig hebben? Hoe ervaart het dorp dit? Wilt u meedoen aan de schouw? Heeft u wellicht nog andere oplossingen in gedachten?

 

Duurzame energie in Lellens

22-06-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Op veel daken in dorp liggen inmiddels zonnepanelen. Mocht er worden ingezet op het oprichten van energiecoöperatie of opwekken van gezamenlijke energie, kijken of er samenwerking gezocht kan worden met reeds bestaande coöperaties. 

Status

Wens 

Vraag aan het dorp

Welke wensen leven er in het dorp op het gebied van energieneutraal worden? Wie wil er meedenken en doen? 

Aantrekkelijk maken van het kerkterrein en kerkhof in het dorp

22-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Er is een herstelproject gaande door het Groninger Landschap. Een aantal wensen zijn: herplanten bomen, vervangen betonnen toegangspad naar klinkerpaadje en het plaatsen van zitbankjes (in overleg met eigenaar).  

Status 

Idee en deels al in gang gezet 

Vraag aan / van het dorp

Welke wensen en ideeën zijn er wellicht nog meer? Zou u mee willen denken?  

Creëren wandelmogelijkheden in en rondom Lellens

22-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Wens voor het realiseren van een dorpsommetje. Lang het ommetje ook gebruik maken van informatiebordjes over historische, monumentale panden en objecten. Eventueel gebruik maken van nieuwe technologie; QR-codes. Zoiets is wenselijk voor het gehele gebied en omliggende dorpen, ook ter stimulatie van toerisme en fietsers.  

  Status

Idee 

Vraag aan / van het dorp

Welke wensen zijn er om deze ommetjes te realiseren? Wie wil er meedenken? Wie is er wellicht heel goed met QR-codes? 

Moestuin voor meer

09-09-2021  •  2 reacties  •  ES  •  Lellens

Het lijkt mij leuk om een moestuin aan te leggen met meer dorpsgenoten. Ieder zijn eigen tuin maar wel bij elkaar zodat je ideeën en ervaringen uit kan wisselen.

Het lijkt mij een mooie plek om dat tussen de Lellenster Maar en het betonpad( Lellenstermaar) te realiseren omdat er dan ook water voorhanden is.