Ideeën voor Lellens

Veilige fietsverbindingen naar en van Lellens

21-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

De wens om de  fietspaden die van Lellens richting de naastgelegen dorpen gaan gescheiden van de weg aan te leggen en daarnaast om het fietspad van Loppersum (schelpenpaadje) door te trekken richting de stad. 

Status

Wens 

Vraag aan / van het dorp

Wanneer is een fietsverbinding veilig? Wat is er nodig? Wie wil er meedenken? Zijn er rondom de fietsverkeersveiligheid nog andere aandachtspunten? 

Verkeersveiligheid in en om Lellens verbeteren

21-06-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Lellens

 

Projectomschrijving

Op een aantal plekken in en om het dorp is de verkeersveiligheid een aandachtspunt. De toegangswegen naar Lellens zijn smal, de bermen ook. Er is weinig ruimte voor fietsers en wandelaars. Het (landbouw-) verkeer wordt steeds groter en breder en geeft een gevoel van onveiligheid langs de wegen. Ook is de snelheid in het dorp een punt van aandacht. 

Vanuit het dorp wordt gedacht aan de volgende mogelijke oplossingen: 

  • Creëren van uitwijkplaatsen. Verharden van de bermen zodat meer ruimte gemaakt wordt.  

  • Door het aanbrengen van een klinkerweg in dorp zal de snelheid naar beneden gaan.  

  • Inzetten van ‘groot verkeer’ werende maatregelingen. Optisch versmallen van de doorgaande weg. Tevens weren van zwaar verkeer wat geen bestemmingsverkeer is. Bebording is hierin een optie.

Het gebiedsteam haakt collega’s van verkeer aan en kan samen met de bewoners een schouw organiseren. Wie wil hieraan meedoen? 

Status

Wens 

Vraag aan/van het dorp 

Zijn er nog andere plekken die aandacht nodig hebben? Hoe ervaart het dorp dit? Wilt u meedoen aan de schouw? Heeft u wellicht nog andere oplossingen in gedachten?