Ideeën voor Verkeer

Dit project heeft een bedrag van €54.396

Verkeersveiligheid verbeteren kruispunt Gabriëlflat en Ruskenborg

26-05-2023  •  2 reacties  •  Els  •  Verkeer

Op de kruising tussen de Gabriëlflat en Ruskenborg ligt een zebrapad, maar niet alle auto’s stoppen en rijden er met grote snelheid overheen. Ook fietsers kunnen er niet veilig oversteken naar de Johan Dijkstralaan. Ik zou graag maatregelen treffen om de snelheid van de auto’s richting deze kruising te verminderen, zoals een drempel, een afwijkende kleur asfalt, het aanbrengen van felgekleurde bebording en/of het verder uitbuigen van de weg. Voor de fietsers zou de wachtruimte vergroot kunnen worden als zij bij de kruising over willen steken. 

In het dorp wordt er vaak veel te hard gereden, waardoor de mensen niet meer durven over te steken. Een voorbeeld hiervan is het kruisingsvlak tussen de Gabriëlflat en Ruskenborg. Er ligt nu een zebrapad, maar de auto’s stoppen lang niet altijd en zoeven er met meer dan 50 km/uur overheen. Ook fietsers kunnen er niet veilig oversteken naar de Johan Dijkstralaan. Ik zou graag maatregelen treffen om de snelheid van de auto’s richting deze kruising te verminderen, zodat het voor jong en oud uit het dorp veilig mag zijn. Bij de maatregelen kun je denken aan bijvoorbeeld een drempel, een afwijkende kleur asfalt en het aanbrengen van felgekleurde bebording en het verder uitbuigen van de weg. Voor de fietsers zou de wachtruimte vergroot kunnen worden als zij bij de kruising over willen steken.

€50.000