Verdeling budget: de einduitslag

Op 10, 13 en 16 april gingen Hoogkerkers met elkaar in gesprek, om vervolgens het geld te verdelen. In totaal deden 42 mensen mee. Dit is de uitslag:
 

 1. Kinderen en jongeren € 100.714
 2. Sport en bewegen € 90.714
 3. Verkeer € 61.429
 4. Veilig Hoogkerk € 34.286
 5. Schoon Hoogkerk € 12.857


Verdeling budget: totstandkoming einduitslag
De verdeling van het budget van 300 duizend euro kwam zo tot stand: iedere deelnemer kreeg 10 fiches met een waarde van 5000 euro, in totaal had iedere deelnemer dus 50 duizend euro te verdelen. Een tafel van zes deelnemers verdeelde het hele budget, een tafel met vijf deelnemers bijvoorbeeld 250 duizend euro. Op deze manier telt ieders stem gelijk. Om tot een uitslag te komen, berekenen we een gemiddelde van het aantal tafels, waarbij een tafel met zes personen als één complete tafel geldt.

We tellen de inzet per thema bij elkaar op en dat delen we door het gemiddelde aantal tafels. Zo komen we tot de uitslag.

Tussenuitslagen

Bijeenkomst 1: kinderen en jongeren (10 deelnemers)

Verdeeld over twee tafels, maakten de kinderen de volgende verdeling van het budget:

 • Sport en bewegen € 72.000
 • Kinderen en jongeren € 69.000
 • Schoon Hoogkerk € 54.000
 • Veilig Hoogkerk € 54.000
 • Verkeer € 51.000


Bijeenkomst zaterdag 13 april (12 deelnemers)

Verdeeld over twee tafels, maakten de deelnemers de volgende verdeling van het budget:

 • Verkeer € 107.500 
 • Kinderen en jongeren € 105.000
 • Veilig Hoogkerk € 62.500
 • Sport en bewegen € 25.000
 • Schoon Hoogkerk € 0

 

Afsluitende bijeenkomst 16 april (20 deelnemers)

Tijdens de afsluitende bijeenkomst waren de deelnemers verdeeld over vier tafels. Tijdens deze avond werd ook de einduitslag bekendgemaakt. Zij verdeelden het budget als volgt:

 1. Sport en bewegen € 139.500
 2. Kinderen en jongeren € 114.000
 3. Verkeer € 39.000 
 4. Veilig Hoogkerk € 7.500
 5. Schoon Hoogkerk € 0


Totale uitkomst (42 deelnemers)

Het totaal aantal deelnemers tijdens de drie bijeenkomsten was 42. Zij waren verdeeld over acht tafels, waarvan zes tafels met vijf personen. De totale uitkomst is als volgt:

 1. Kinderen en jongeren € 100.714
 2. Sport en bewegen € 90.714
 3. Verkeer € 61.429
 4. Veilig Hoogkerk € 34.286
 5. Schoon Hoogkerk € 12.857