Veelgestelde vragen Beijum Bruist

Mijn idee/initiatief kan worden uitgevoerd, hoe gaat het nu verder?

De financiële afhandeling gebeurt via de penningmeester van de Bewonersorganisatie Beijum

Waarom krijg ik het geld dan niet rechtstreeks van de gemeente op mijn rekening?

Nee, de gemeente verstrekt geen subsidiegelden aan individuele bewoners en heeft aan de Bewonersorganisatie gevraagd het wijkbudget te beheren en te zorgen dat de initiatiefnemers over hun toegekende bedragen kunnen beschikken.

Ik ontvang een bijstandsuitkering en kan op mijn rekening geen extra bedragen ontvangen buiten de uitkering.

Voor diegenen die niet afhankelijk zijn van een uitrekening kan de toegekende bijdragen op hun rekening overgemaakt worden. Diegenen die een uitkering ontvangen krijgen een creditkaart van de Bewonersorganisatie met  daarop hun te besteden bedrag. Deze methode kan ook toegepast worden bij initiatiefnemers die niet afhankelijk zijn van een uitkering.

Moet ik ook iets ondertekenen voor ik over het geld kan beschikken?

Ja, een “Overeenkomst bijdrage van en uit het Wijkbudget Beijum”.

Mijn idee gaat over de herinrichting van de groenvoorziening met planten die bijen en insecten aantrekken.

Neem contact op met de gemeente, in dit geval Laurens Stiekema. Het gaat om de herinrichting van openbare ruimte en is ook seizoenafhankelijk. Het uitvoeren van je idee kan door allerlei omstandigheden langer duren.

Mijn idee is om de speelplekken in mijn heerd meer aan te laten sluiten op de leeftijd van de kinderen die in de heerd wonen.

In dit geval kun je een mail sturen naar speelplekkenbeijum@gmail.com

Er is een werkgroep speelplekken die samen met de bewoners zorg draagt voor herinrichting/realiseren van speelplekken in Beijum. Hiervoor hoef je je idee niet in te zenden voor het wijkbudget.

 

Heb je nog meer vragen of informatie nodig, dan mail je naar:

wijkbudget@beijum.nl