Ga terug

Verkeersinitiatief 't Streekje - Rijksweg

Gebiedsteam Ten Boer Gebiedsteam Ten Boer  •  19-10-2021  •    1 opmerking  •  Ten Post  • 

't Streekje

’t Streekje is een bewonersinitiatief aan de Rijksweg in Ten Post (stuk tussen afrit van Ten Boer tot kruising B. Kuiperweg) die zich in willen zitten voor een verkeersveiliger Rijksweg. ’t Streekje bestaat uit vijf initiatiefnemers, maar hebben contact met bijna het hele stuk van de Rijksweg.

Zij constateren het volgende:

 • (Landbouw)-verkeer rijdt structureel te hard. Ook wordt er geen snelheid geminderd in overgang van 50-30 km/p.u. 
 • Trottoir ligt er niet meer goed in, waardoor voetgangers uitwijken naar de weg. Dit levert gevaarlijke situaties op
 • Landbouwverkeer kan elkaar bijna niet meer kruizen
 • Landbouwverkeer wordt in de spits omgeleid door Ten Post heen en van de N-weg af, waarom?
 • Stuk voetpad in 30 km zone is te smal, kan niet als voetpad worden gebruikt en auto’s parkeren er, waardoor voetgangers over de weg moeten lopen. Levert onoverzichtelijke situaties op.
 • Bij kom-bord ingang Ten Post houdt het voetpad op, willen ze graag doortrekken richting fietspad N-weg.
 • Onveilige situaties bij drie algemene steigers, want riet is hoog en spelende kinderen > onoverzichtelijk
 • Er ontstaat wateroverlast, omdat putdeksels hoger liggen dan voetpad op sommige stukken. 

 


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
 • Gebiedsteam Ten Boer

  Update 27/10
  - ontwerp voor het Kom-bord ligt bij de gemeente. Er wordt gekeken hoe we dit kunnen plaatsen
  - de losliggende tegels aan het voetpad zijn deels aangepakt en een ander deel wordt spoedig aangepakt en/of deels ge-asfalteerd
  - stuk voetpad naast putdeksel is verhoogd
  - om riet te maaien naast de steiger kan contact opgenomen worden met Waterschap Noorderzijlvest
  - de thematafel Verkeer volgt (gesprek tussen bewoners, gemeente en provincie)

  Geen reacties
  Geen mijlpalen gedefiniëerd