Ideeën voor Ten Post

Wandelen en water

14-07-2021  •    2 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Suggesties opgehaald van bewoners op de inloopmarkt Ten Post op 8 juli 2021

Projectbeschrijving: Maak een natuurwandelroute langs de Ten Poster AE en Damsterdiep Zuidzijde aan de westkant. Een wandelbrug over het Damsterdiep ter hoogte van Rijksweg 123. Faciliteeer de watersport, ook in Ten Post.

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Wie heeft suggestioes hoe we eea kunnen reliseren?

 

Kroniek 'Versterkt Ten Post'

20-05-2022  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Kroniek ‘Versterkt Ten Post’

Op dit moment heeft de versterkingsoperatie de dorpen Ten Post en Lellens voor een groot deel in zijn greep. Ook Winneweer, Kröddeburen en Wittewierum zullen er niet aan ontkomen. Inmiddels zijn de eerste resultaten opgeleverd.

Tijdens de ingrijpende versterkingsopgave, die ook voor veel bewoners in ten Post een zware opgave is,  wil de Historische Vereniging de verandering van woningen en woonomgeving laten zien als een stap vooruit. We willen laten zien dat er sprake is van kwaliteitsverbetering van onze woningen en onze woonomgeving. Dit is een belangrijke fase in de bebouwingsgeschiedenis van ons gebied.

Wat is ons idee?

Tijdschrift 

We willen de komende jaren periodiek een ‘glossy’ tijdschrift huis-aan-huis verspreiden waarin we alle gerealiseerde versterkingen laten zien. We beschrijven telkens kort de versterking van het pand en we geven informatie over de voorafgaande geschiedenis van het gebouw. Dat willen we vooral  doen met veel historische foto’s.

Naast de verhalen over (groepen) woningen, willen we ook andere gebouwen en bouwsels rondom Ten Post beschrijven zoals Van wierden via Heerden en borgen naar kerken, molens, bruggen, scholen en fabrieken. Zo ontstaat een complete bebouwingsgeschiedenis van ons gebied. Aan het eind van de versterkingsopgave willen we van alle verschenen artikelen een geheel maken. Een boek met de geschiedenis van de bebouwing van ons gebied, die we dan uiteindelijk als onze eigen geschiedenis zullen zien. Een kroniek van versterkt Ten Post.

Doe je mee?

Iedereen kan hieraan meewerken! Is jouw woning inmiddels versterkt? Stuur ons foto’s en één of meer korte verhaaltjes, dan nemen we dat (eventueel in overleg aangepast) in de eerstvolgende editie van de Kroniek op. Je mag die beschrijving ook aan ons overlaten, dat doen we dan uiteraard in overleg met jou.

En, je kunt ook méér doen. Het is duidelijk dat zo’n uitgave veel werk met zich meebrengt. De historische vereniging wil dit dan ook graag samen met andere bewoners doen. Doe jij als fotograaf, schrijver of redacteur (of een combinatie daarvan) mee? Je bent meer dan welkom!

Wil je meer weten?  Stuur een mail naar ank.haagsma@planet.nl

Namen de cultuurhistrorische vereniging Ten Post, Ank Haagsma en Vadan de Bruijn

 

 

 

 

Verbetering Ommetje Ten Post-Winneweer

30-03-2023  •    1 reactie  •   •  Inge de Bruine  •  Ten Post

De werkgroep Ommetjes Ten Post doet onderzoek naar het verbeteren van de wandelingen vanuit Ten Post.

Ons eerste project betreft de route 'Oldersum/Schoenmakershorn'. In lekentaal: een betere wandelverbinding tussen Winneweer en Ten Post.

 Wij verwachten dat de veiligheid en bereikbaarheid van Winneweer vanuit Ten Post (en andersom) hierdoor ontzettend verbeterd wordt.

Daarnaast zien we mooie kansen voor natuurbeleving en historische educatie op dit pad. 

Geef ons uw stem!

Duurzame Energie

14-07-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Projectbeschrijving: In de dorpsagenda 2018 staat dat Ten Post een energieneutraal en zelfvoorzienend dorp wil worden.

Opgehaald bij de bewoners op de inloopmarkt Ten Post op 8 juli 2021:

Aanvullende suggestie: - Kunnen we de Boorpotten van de NAM gebruiken voor verwarming?

Feedback: - Voorkom tweespalt in het dorp - Bewoners uiten hun zorg over het onderhoud en evt vervanging na de eerste investering en de subsidie is opgedroogd. - Er worden zorgen geuit over het draagvlak voor een zelfvoorzienend dorp tav energievoorziening.

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Hoe denkt u hierover?

Ledverlichting om het voetbalveld

15-11-2021  •    4 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

SV TEO is de sportvereniging van het dorp Ten Post. Al meer dan 100 jaar dé plek waar sport en ontmoeting bij elkaar komen. 

Wij vinden onze maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Daarom willen wij investeren in duurzaamheid.

SV TEO wil graag de ouderwetse veldverlichting vervangen voor duurzame LED verlichting. Dit is niet alleen goed voor een betere wereld, maar levert de vereniging ook winst op. LED verlichting is namelijk minder duur in de portemonnee. Een welkome meevaller voor een kleine vereniging als de onze. 

Het idee is om de verlichting op korte termijn te vervangen en over een paar jaar mee te verhuizen naar de nieuwe sportvelden naast het nog te bouwen Huis van Ten Post. Zo heeft de investering in LED verlichting niet alleen winst voor de lange, maar ook voor de korte termijn. 

Pannakooi voor de jeugd

14-07-2021  •    7 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Wij hebben de lang gekoesterde wens om de jeugd van Ten Post een Pannakooi te bieden waar je elkaar ontmoet en waar je op een speelse manier kennis maakt met voetbal.

De club heeft zelf druk gespaard voor de Pannakooi, maar wij kunnen de kosten niet zelf dragen. Daarom zouden wij graag subsidie willen hebben, zodat wij de Pannakooi eindelijk kunnen bouwen. Onze jeugd is dan een geweldige plek in het dorp rijker. Geef daarom je steun aan dit voorstel!

 

 

Broodnodige speeltuin voor alle kinderen!

21-01-2022  •    4 reacties  •   •  Inge de Bruine  •  Ten Post

Ten Post staat -straat voor straat- op z'n kop en dat blijft nog jaren zo.

De generatie kinderen die hier nu opgroeit zal zich onrust, bouwverkeer en blubber herinneren, maar wie weet kunnen hier ook mooie ervaringen aan vast zitten!

Laten we kijken wat mogelijk is om onze jeugd SNEL speelruimte te bieden. Momenteel zijn twee speeltuinen verwijderd en niet vervangen. Dit kan niet langer zo!

De kinderen van Ten Post hebben een plek nodig om te ontdekken, spelen en ontmoeten. Een veilige plek, uit de buurt van bouwverkeer. Wie weet valt er zelfs een tijdelijke ontmoetingsplek te realiseren voor mensen van alle leeftijden, met bijvoorbeeld groffe picknicktafels, een work out meubel of een pingpongtafel. Zo kunnen we contact houden tijdens het zomerfeest en vereenzamen mensen in Ten Post minder (gedurende lockdowns).

Een tijdelijke plek, die voldoet todat de Nije Buurt echt een parel wordt en de blijvende indrukwekkende speeltuin komt waar zo'n behoefte aan is. Bijvoorbeeld in de Tammmingstraat (waar niet gebouwd wordt) op het grote grasveld of bij de oude Lessenaar.

Maak een kort rondje

13-02-2023  •    Geen reacties  •   •  tp2  •  Ten Post

Ik stel voor het rondje, rond het sportveld in Ten Post aan te vullen met een schelpenpad.

Er ontbreekt nu nog een stukje achterlangs het eerste veld. Dat is nu nog een onvlak graspad, waar je goed uit moet kijken waar je loopt.

In Ten Post wordt veel gebruik gemaakt van het wandelpad door het bos van Ten Post.

Als bovenstaand idee wordt uitgevoerd is het ook mogelijk een kort rondje te lopen.

Dat is voor oudere mensen wel fijn, nog mooier zou het zijn als daar ook een bankje op de korte rondje zou worden geplaatst.

Maak samen met bewoners plannen voor de Nije Buurt

14-07-2021  •    2 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Opgehaald 8 juli op de inloopmarkt in Ten Post bij verschillende bewoners

In de Nije buurt worden de komende jaren de woningen versterkt dan wel gesloopt en nieuw terug gebouwd. De twee scholen verdwijnen en komen niet op deze plaats terug.

Suggestie. Maak samen met de bewoners plannen voor een centrale speelvoorziening in de wijk, behoud daarbij de twee kleine locaties. Laat ons meedenken hoe we het gebeid waar nu de Lessenaar nog staat wordt ingevuld.

Maak een verkeersregime voor de NIje Buurt waarin stapvoets gereden wordt. Houdt daaarbij rekening met de heraanleg van straten nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Zorg dat er niet te hard gereden wordt.

Vraag, Wie wil er meedenken over hoe dit eruit moet gaan zien?

ABRI opknappen en steiger toegankelijk maken voor mensen met een beperking

15-11-2021  •    2 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Suggesties gedaan door bewoners op de inloopmarkt in Ten Post op 8 juli 2021

De vervallen ABRI aan de Rijksweg opknappen, evenals de steiger, zodanig dat deze ook voor mensen met een beperking toegankelijk is.