Ideeën voor Ten Post

Ledverlichting om het voetbalveld

15-11-2021  •  4 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

SV TEO is de sportvereniging van het dorp Ten Post. Al meer dan 100 jaar dé plek waar sport en ontmoeting bij elkaar komen. 

Wij vinden onze maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Daarom willen wij investeren in duurzaamheid.

SV TEO wil graag de ouderwetse veldverlichting vervangen voor duurzame LED verlichting. Dit is niet alleen goed voor een betere wereld, maar levert de vereniging ook winst op. LED verlichting is namelijk minder duur in de portemonnee. Een welkome meevaller voor een kleine vereniging als de onze. 

Het idee is om de verlichting op korte termijn te vervangen en over een paar jaar mee te verhuizen naar de nieuwe sportvelden naast het nog te bouwen Huis van Ten Post. Zo heeft de investering in LED verlichting niet alleen winst voor de lange, maar ook voor de korte termijn. 

Maak een kort rondje

13-02-2023  •  2 reacties  •  tp2  •  Ten Post

Ik stel voor het rondje, rond het sportveld in Ten Post aan te vullen met een schelpenpad.

Er ontbreekt nu nog een stukje achterlangs het eerste veld. Dat is nu nog een onvlak graspad, waar je goed uit moet kijken waar je loopt.

In Ten Post wordt veel gebruik gemaakt van het wandelpad door het bos van Ten Post.

Als bovenstaand idee wordt uitgevoerd is het ook mogelijk een kort rondje te lopen.

Dat is voor oudere mensen wel fijn, nog mooier zou het zijn als daar ook een bankje op de korte rondje zou worden geplaatst.

Verkeersinitiatief 't Streekje - Rijksweg

19-10-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

’t Streekje is een bewonersinitiatief aan de Rijksweg in Ten Post (stuk tussen afrit van Ten Boer tot kruising B. Kuiperweg) die zich in willen zitten voor een verkeersveiliger Rijksweg. ’t Streekje bestaat uit vijf initiatiefnemers, maar hebben contact met bijna het hele stuk van de Rijksweg.

Zij constateren het volgende:

 • (Landbouw)-verkeer rijdt structureel te hard. Ook wordt er geen snelheid geminderd in overgang van 50-30 km/p.u. 
 • Trottoir ligt er niet meer goed in, waardoor voetgangers uitwijken naar de weg. Dit levert gevaarlijke situaties op
 • Landbouwverkeer kan elkaar bijna niet meer kruizen
 • Landbouwverkeer wordt in de spits omgeleid door Ten Post heen en van de N-weg af, waarom?
 • Stuk voetpad in 30 km zone is te smal, kan niet als voetpad worden gebruikt en auto’s parkeren er, waardoor voetgangers over de weg moeten lopen. Levert onoverzichtelijke situaties op.
 • Bij kom-bord ingang Ten Post houdt het voetpad op, willen ze graag doortrekken richting fietspad N-weg.
 • Onveilige situaties bij drie algemene steigers, want riet is hoog en spelende kinderen > onoverzichtelijk
 • Er ontstaat wateroverlast, omdat putdeksels hoger liggen dan voetpad op sommige stukken. 

 

Duurzame Energie

14-07-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Projectbeschrijving: In de dorpsagenda 2018 staat dat Ten Post een energieneutraal en zelfvoorzienend dorp wil worden.

Opgehaald bij de bewoners op de inloopmarkt Ten Post op 8 juli 2021:

Aanvullende suggestie: - Kunnen we de Boorpotten van de NAM gebruiken voor verwarming?

Feedback: - Voorkom tweespalt in het dorp - Bewoners uiten hun zorg over het onderhoud en evt vervanging na de eerste investering en de subsidie is opgedroogd. - Er worden zorgen geuit over het draagvlak voor een zelfvoorzienend dorp tav energievoorziening.

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp: Hoe denkt u hierover?

Verbetering Ommetje Ten Post-Winneweer

30-03-2023  •  4 reacties  •  Inge de Bruine  •  Ten Post

De werkgroep Ommetjes Ten Post doet onderzoek naar het verbeteren van de wandelingen vanuit Ten Post.

Ons eerste project betreft de route 'Oldersum/Schoenmakershorn'. In lekentaal: een betere wandelverbinding tussen Winneweer en Ten Post.

 Wij verwachten dat de veiligheid en bereikbaarheid van Winneweer vanuit Ten Post (en andersom) hierdoor ontzettend verbeterd wordt.

Daarnaast zien we mooie kansen voor natuurbeleving en historische educatie op dit pad. 

Geef ons uw stem!

Pannakooi voor de jeugd

14-07-2021  •  7 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Wij hebben de lang gekoesterde wens om de jeugd van Ten Post een Pannakooi te bieden waar je elkaar ontmoet en waar je op een speelse manier kennis maakt met voetbal.

De club heeft zelf druk gespaard voor de Pannakooi, maar wij kunnen de kosten niet zelf dragen. Daarom zouden wij graag subsidie willen hebben, zodat wij de Pannakooi eindelijk kunnen bouwen. Onze jeugd is dan een geweldige plek in het dorp rijker. Geef daarom je steun aan dit voorstel!

 

 

Kroniek 'Versterkt Ten Post'

20-05-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Kroniek ‘Versterkt Ten Post’

Op dit moment heeft de versterkingsoperatie de dorpen Ten Post en Lellens voor een groot deel in zijn greep. Ook Winneweer, Kröddeburen en Wittewierum zullen er niet aan ontkomen. Inmiddels zijn de eerste resultaten opgeleverd.

Tijdens de ingrijpende versterkingsopgave, die ook voor veel bewoners in ten Post een zware opgave is,  wil de Historische Vereniging de verandering van woningen en woonomgeving laten zien als een stap vooruit. We willen laten zien dat er sprake is van kwaliteitsverbetering van onze woningen en onze woonomgeving. Dit is een belangrijke fase in de bebouwingsgeschiedenis van ons gebied.

Wat is ons idee?

Tijdschrift 

We willen de komende jaren periodiek een ‘glossy’ tijdschrift huis-aan-huis verspreiden waarin we alle gerealiseerde versterkingen laten zien. We beschrijven telkens kort de versterking van het pand en we geven informatie over de voorafgaande geschiedenis van het gebouw. Dat willen we vooral  doen met veel historische foto’s.

Naast de verhalen over (groepen) woningen, willen we ook andere gebouwen en bouwsels rondom Ten Post beschrijven zoals Van wierden via Heerden en borgen naar kerken, molens, bruggen, scholen en fabrieken. Zo ontstaat een complete bebouwingsgeschiedenis van ons gebied. Aan het eind van de versterkingsopgave willen we van alle verschenen artikelen een geheel maken. Een boek met de geschiedenis van de bebouwing van ons gebied, die we dan uiteindelijk als onze eigen geschiedenis zullen zien. Een kroniek van versterkt Ten Post.

Doe je mee?

Iedereen kan hieraan meewerken! Is jouw woning inmiddels versterkt? Stuur ons foto’s en één of meer korte verhaaltjes, dan nemen we dat (eventueel in overleg aangepast) in de eerstvolgende editie van de Kroniek op. Je mag die beschrijving ook aan ons overlaten, dat doen we dan uiteraard in overleg met jou.

En, je kunt ook méér doen. Het is duidelijk dat zo’n uitgave veel werk met zich meebrengt. De historische vereniging wil dit dan ook graag samen met andere bewoners doen. Doe jij als fotograaf, schrijver of redacteur (of een combinatie daarvan) mee? Je bent meer dan welkom!

Wil je meer weten?  Stuur een mail naar ank.haagsma@planet.nl

Namen de cultuurhistrorische vereniging Ten Post, Ank Haagsma en Vadan de Bruijn

 

 

 

 

Skatebaan/speeltuin/ontmoetingsplek

20-02-2024  •  6 reacties  •  Inge de Bruine  •  Ten Post

Wij zijn een groep ouders uit ten Post met de wens om op de huidige plek van de ijsbaan, de speelweide te herstellen. Dit creeert een ontmoetingsplek voor de Nije Buurt en biedt mogelijkheid aan kinderen om elkaar te ontmoeten buiten de (verplaatste) school om. Dit vergroot de cohesie in de wijk, ook tussen kinderen op verschillende scholen.

Het gaat om een beschutte plek, grenzend aan achtertuinen. De schaatsbaan wordt momenteel nauwelijks gebruikt en zou ons inziens beter buiten het dorp kunnen liggen (ook ivm de vele bomen en nabijheid van (warmte verhogende) bewoning.

Door de vele bomen is dit in de zomer een koele plek, zeer geschikt voor buiten spelen. Voor jonge en oudere kinderen biedt de locatie een veilige plek, weg van (bouw)verkeer, met ruimte en schaduw, om te ontdekken, spelen en sporten.  Voor ouders en ouderen kunnen banken en/of een work out meubel geplaatst worden.  Er kan een basket of pingpongtafel komen, of een skatebaan.  

Er kan indien nodig een stichting komen met vrijwilligers voor onderhoud.

Op bijgevoegde kaart is te zien dat deze plaats in het verleden is aangewezen als speelweide.

E.e.a. Uiteraard in nauw overleg met de schaatsbaancommissie!!   

STEM OP ONS IDEE! Help Ten Post leefbaar houden!

Verkeersveiligheid Ten Post

14-07-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Ten Post

Projectbeschrijving:

Doel uit de Dorpsagenda 2018: Een autoluw, groen en aantrekkelijk dorp.

Suggesties opgehaald 8 juli bij diverse bewoners uit Ten Post

 •  Hef het trekkerverbod op bij de splitsing N360 Rijksweg
 • Geen zwaar en of landbouwverkeer door het dorp
 • Doe iets aan de te hoge snelheden op de Rijksweg ter hoogte van de B. Kuiperweg.
 • Zorg dat het nieuwe Rereinders straks een logische toegang krijgt
 • Plaats een spiegel bij de kruising B. Kui[perweg Rijksweg

Status: Idee

Vraag aan / van het dorp:

Broodnodige speeltuin voor alle kinderen!

21-01-2022  •  4 reacties  •  Inge de Bruine  •  Ten Post

Ten Post staat -straat voor straat- op z'n kop en dat blijft nog jaren zo.

De generatie kinderen die hier nu opgroeit zal zich onrust, bouwverkeer en blubber herinneren, maar wie weet kunnen hier ook mooie ervaringen aan vast zitten!

Laten we kijken wat mogelijk is om onze jeugd SNEL speelruimte te bieden. Momenteel zijn twee speeltuinen verwijderd en niet vervangen. Dit kan niet langer zo!

De kinderen van Ten Post hebben een plek nodig om te ontdekken, spelen en ontmoeten. Een veilige plek, uit de buurt van bouwverkeer. Wie weet valt er zelfs een tijdelijke ontmoetingsplek te realiseren voor mensen van alle leeftijden, met bijvoorbeeld groffe picknicktafels, een work out meubel of een pingpongtafel. Zo kunnen we contact houden tijdens het zomerfeest en vereenzamen mensen in Ten Post minder (gedurende lockdowns).

Een tijdelijke plek, die voldoet todat de Nije Buurt echt een parel wordt en de blijvende indrukwekkende speeltuin komt waar zo'n behoefte aan is. Bijvoorbeeld in de Tammmingstraat (waar niet gebouwd wordt) op het grote grasveld of bij de oude Lessenaar.