Ideeën voor Winneweer

Een leefstraat van wisselwoningen

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Projectomschrijving: Het is nu nog een leeg weiland, maar komende zomer komen er tijdens het versterkingsproces wisselwoningen te staan achter het café. Een tijdelijke nieuwe straat! Hoe kunnen we het wonen hier prettig maken? Welke mogelijkheden zien we? Welke ideeën en wensen heeft u?

Status: Idee

Vraag aan / van bewoners: Welke mogelijkheden ziet u bij de wisselwoningen? Wat zou u daar graag wellicht met elkaar willen organiseren? Waar heeft u behoefte aan?

Mooie graffiti op het viaduct bij de oostelijke entree

15-04-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Mooie graffiti op het viaduct bij de oostelijke entree. Bijvoorbeeld via een 'contract' met jongeren of artiesten die ervoor verantwoordelijk zijn.

 

Status

Idee 

 

Vraag aan/vanuit het dorp

Wat vind je van dit idee? Heb je suggesties/tips?

Zijn er jongeren of kunstenaars die hier iets in willen betekenen? 

Doe/praat mee door een reactie te plaatsen onder dit idee! 

 

Snel internet in Winneweer

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Projectomschrijving

Het internet in Winneweer is traag, er is wel 4G. Medio 2022 komt er een marktaanbesteding voor 5G. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals radio en een buitenkastje. Relevant zijn zogenaamde grijze en witte gebieden. 

Status

Wens

Vraag aan / van bewoners

Check tot welk soort aansluiting je behoort op ikbennietgrijs.nl en kijk of er op dit moment actie voor verbetering mogelijk is

Oude waterloop Fivel zichtbaar maken in landschap Winneweer

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

De oude waterloop van de Fivel als slingerend lint zichtbaar maken in het landschap. Bijvoorbeeld via natuurvriendelijke oevers het profiel van de waterloop verbreden of rietbermen aanleggen. 

 

Status

Wens 

 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke wensen en ideeën leven er? Wie wil er meedenken en/of doen? 

Overige groen wensen/ideeën voor Winneweer

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee/project

De komende jaren worden in de provincie Groningen veel bomen geplant. Vanwege klimaatdoelstellingen en bestrijding van uittesten. Ook de gemeente Groningen heeft daarin een taak, er zijn dus mogelijkheden. Denk ook aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 

Status

Wens

 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke groenwensen/ideeën zijn er voor Winneweer?

Laat het weten in een reactie onder dit idee! 

Verbeteren verkeersveiligheid & herinrichten doorgaande wegen Stadsweg Rijksweg

15-04-2021  •    3 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee:

Het maken van een integraal inrichtingsplan gericht op vergroten van de veiligheid en verfraaiing van het dorp. Korte termijn maatregel: 'u rijdt te hard / u houdt zich aan de snelheid' – smileybord. 

Mogelijke middellange termijn maatregelen: aangezicht aanpassen met stijlvol straatmeubilair (lantaarnpalen, bloembakken, bankjes) en tevens verkeersremmers, markeren fietsstroken, neerwaarts aanpassen snelheid, klinkerbestrating en wegprofiel zoals in Garrelsweer, brug(gen) aanpassen. In dit proces moeten we rekening houden met de bouwstromen en de versterkingsaanpak. 

Status: Wens en idee   

Vraag aan / van bewoners: 

Wat vind je van dit idee? Wil je meedenken? Heb je suggesties/tips? Wat is een goede plek voor het plaatsen van een verkeerssmiley?

Je kan een reactie plaatsen onderaan deze pagina 

Idee voor het te koop staande café in Winneweer

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Ideeomschrijving

Zijn er ideeën voor het te koop staande café?

Status

Dit is een particulier vraagstuk. Suggesties kunnen worden overgebracht aan de huidige en eventuele toekomstige exploitanten. 

Vraag aan / van bewoners

Zijn er ideeën in het dorp voor een dorpsfunctie in het café? 

Duurzame energie Winneweer

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Beschrijving van het idee

Doel: Winneweer zelfvoorzienend qua energie

Verduurzaming van woningen is een zaak voor eigenaren zelf. Daar zijn regelingen voor. In andere dorpen ontstaan ook collectieven, bijvoorbeeld een energiecoöperatie die een zonneweide initieert. Er kan daarnaast gedacht worden aan collectieve warmtepompen. Leerervaringen zijn er o.a. in Thesinge Ten Boer en Woltersum. 

 

Status

Idee 

 

Vraag aan / van bewoners

Inventarisatie: Wat is de ambitie en wat zijn de wensen en ideeën in Winneweer?

 

Evenementenkalender opstellen voor Winneweer

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Evenementenkalender opstellen voor evenementen en activiteiten in Winneweer 

 

Status

Idee

 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke evenementen wilt u op de kalender? Waar is behoefte aan? Wilt u mee denken/doen? 

Opknappen van de speeltuin: hekwerk, bankje, drainage en metalen doelen

15-04-2021  •    6 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Projectbeschrijving: De speeltuin kan zo veel meer dan nu een plek worden waar dorpelingen samen kunnen komen en in de zomer evenementen kunnen organiseren. 

 

Status: Vooronderzoek loopt. 

 

Vraag aan / van bewoners: Welke wensen leven er voor de speeltuin? Wie wil er meedenken en doen?