Ideeën voor Winneweer

Samenhang Winneweer

15-04-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

Ideeen om de samenhang in het dorp te vergroten. Het is een idee om een babecue te organiseren in de zomer of na de versterking? 

Status

Idee

Vraag aan dorpsbewoners

Welke evenementen willen jullie eventueel nog meet om de samenhang te vergroten tijden of na de versterking? Wil wil hiervoor het contactpersoon en trekker zijn? Als er ideeen zijn, meld dit gerust bij gebiedsteamtenboer@groningen.nl 

Oude waterloop Fivel zichtbaar maken in het landschap Winneweer

15-04-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

De oude waterloop van de Fivel als slingerend lint zichtbaar maken in het landschap. Bijvoorbeeld via natuurvriendelijke oevers het profiel van de waterloop verbreden of rietbermen aanleggen. Dit idee komt uit een landschapsplan van 2006 opgesteld door Bosch en Slabbers, in ontwerpateliers met bewoners, instanties en overheden. Het gebiedsteam zoekt ondertussen uit in hoeverre dit plan nog actueel is (bijvoorbeeld bij het waterschap). Als er informatie over is, zal het gebiedsteam dat hieronder in de reacties plaatsen. 

Status

Wens 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke wensen en ideeën leven er nog wat betreft dit idee? Wil iemand dit oppakken, aanjagen of uitzoeken? 

Snel internet in Winneweer

15-04-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Projectomschrijving

Het internet in Winneweer is traag, er is wel 4G. Medio 2022 komt er een marktaanbesteding voor 5G. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals radio en een buitenkastje. Relevant zijn zogenaamde grijze en witte gebieden. 

Status

Wens

Vraag aan / van bewoners

Check tot welk soort aansluiting je behoort op ikbennietgrijs.nl en kijk of er op dit moment actie voor verbetering mogelijk is

Na de versterking: herinrichting openbare ruimte

15-04-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving:

Nadat de versterking gereed is, zal de gemeente (trekker is het gebiedsteam) bezig gaan met de herinrichting van de openbare ruimte in Winnenweer. onderwerpen die onder andere daarin voorkomen zijn: veiligheid en verfraaiing van het dorp.  Het gebiedsteam betrekt bij deze ontwikkeling de bewoners zorgvuldig.  

Status: Wens en idee 

Vraag aan / van bewoners: 

  • Wat vind je van dit idee en wil je meedenken? Dit plan zal pas na 2023 worden uitgevoerd. Zodra we starten communiceren we dit naar het dorp toe, om input en wensen op te halen. 

Idee voor het te koop staande café in Winneweer

15-04-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Ideeomschrijving

Zijn er ideeën voor het te koop staande café?

Status

Dit is een particulier vraagstuk. Suggesties kunnen worden overgebracht aan de huidige en eventuele toekomstige exploitanten. 

Vraag aan / van bewoners

Zijn er ideeën in het dorp voor een dorpsfunctie in het café? 

Duurzame energie Winneweer

15-04-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Beschrijving van het idee

Doel: Winneweer zelfvoorzienend qua energie?

Verduurzaming van woningen is een zaak voor eigenaren zelf. Daar zijn regelingen voor. In andere dorpen ontstaan ook collectieven, bijvoorbeeld een energiecoöperatie die een zonneweide initieert. Er kan daarnaast gedacht worden aan collectieve warmtepompen. Leerervaringen zijn er o.a. in Thesinge Ten Boer en Woltersum. Is er in Winneweer ook behoefte aan een collectief duurzaam netwerk?

 

Status

Idee /wens

Vraag aan / van bewoners

Inventarisatie: Zijn deze wensen en ideeën er nog steeds in Winneweer? Als dit niet meer leeft dan zal het gebiedsteam deze wens eerst van de stem af halen. 

 

Overige groen wensen/ideeën voor Winneweer

15-04-2021  •    1 reactie  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee/project

De komende jaren worden in de provincie Groningen veel bomen geplant. Vanwege klimaatdoelstellingen en bestrijding van uittesten. Ook de gemeente Groningen heeft daarin een taak, er zijn dus mogelijkheden. Denk ook aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 

Status

Wens

 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke groenwensen/ideeën zijn er voor Winneweer?

Laat het weten in een reactie onder dit idee! 

De brievenbus in Winneweer moet blijven (PostNL)

15-04-2021  •    2 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving: De brievenbus moet blijven (PostNL)

 

Status: Geen / nu niet aan de orde. Dit ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente.

 

Vraag aan / van bewoners: Wens doorgeven aan en/of een handtekeningenactie naar Post NL. Heeft er al iemand gebeld met Post NL? 

Dorpsommetjes, met hier en daar spannende of educatieve dingen voor kinderen

15-04-2021  •    3 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Naast de bestaande ommetjes is er meer mogelijk. Op de plek van de eerdere crossbaan in het bos is ook een ommetje / belevingspad te realiseren. We kunnen aansluiten op initiatieven die door Staatsbosbeheer zijn geïnitieerd. Benodigde actie: overleg met de diverse betrokken partijen en mensen om de dorpsommetjes 'plus' te ontwerpen en realiseren. 

 

Status

Idee. Deels worden de ommetjes in Winneweer al meegenomen in het themaproject Dorpsommetjes van de dorpen Ten Boer en de gemeente Groningen. De 'plus'   In de vorm van belevingselementen en dergelijke nog niet. 

De paden die in dit project naar voren komen kunnen alleen aangelegd worden in overleg met alle betrokken partijen/eigenaren/beheerders.

De paden zijn slechts suggesties, geen uitgewerkt plan van aanpak.

Als er draagvlak blijkt te zijn voor een route gaan wij met betrokkenen in nader gesprek. Indien blijkt dat er overwegende bezwaren zijn wordt het pad niet gerealiseerd.

 

Vraag aan/van de bewoners

Wie wil er meedenken met het ontwerp? Bijvoorbeeld routes en bewegwijzering van de paden. Wil je meehelpen met de uitvoering en/of onderhoud? 

 

Openbare steigers en aanlegplaatsen langs Damsterdiep weer mooi maken

15-04-2021  •    3 reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

De openbare steigers en aanlegplaatsen langs het Damsterdiep weer mooi maken en de omliggende omgeving verfraaien. Onder andere de aanleg van een vissteiger voor mensen met een lichamelijke beperking. 

Een aantal steigers is verrot. Er is behoefte aan, want bij mooi weer is er pleziervaart. Beleidsmatig is er de Damsterdiepvisie. 

 

Status

Wens

 

Vraag aan dorpsbewoners

Wat vind je van dit idee? Welke wensen leven er? Waar kan een steiger geplaatst worden, zijn er ideeën over wat voor een steiger? Wie wil er meedenken/doen?