Ideeën voor Winneweer

Evenementenkalender opstellen voor Winneweer

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Evenementenkalender opstellen voor evenementen en activiteiten in Winneweer 

 

Status

Idee

 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke evenementen wilt u op de kalender? Waar is behoefte aan? Wilt u mee denken/doen? 

Verbeteren verkeersveiligheid & herinrichten doorgaande wegen Stadsweg Rijksweg

15-04-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee:

Het maken van een integraal inrichtingsplan gericht op vergroten van de veiligheid en verfraaiing van het dorp. Korte termijn maatregel: 'u rijdt te hard / u houdt zich aan de snelheid' – smileybord. 

Mogelijke middellange termijn maatregelen: aangezicht aanpassen met stijlvol straatmeubilair (lantaarnpalen, bloembakken, bankjes) en tevens verkeersremmers, markeren fietsstroken, neerwaarts aanpassen snelheid, klinkerbestrating en wegprofiel zoals in Garrelsweer, brug(gen) aanpassen. In dit proces moeten we rekening houden met de bouwstromen en de versterkingsaanpak. 

Status: Wens en idee   

Vraag aan / van bewoners: 

Wat vind je van dit idee? Wil je meedenken? Heb je suggesties/tips? Wat is een goede plek voor het plaatsen van een verkeerssmiley?

Je kan een reactie plaatsen onderaan deze pagina 

Verzorgd groen in de openbare ruimte langs doorgaande wegen Winneweer

15-04-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Verzorgd groen in de openbare ruimte langs doorgaande wegen in/rondom Winneweer. Het groenonderhoud en het soort groen wordt niet altijd even hoog gewaardeerd. Wat meer fleur en kleur zou welkom zijn.

 

Status

Wens

 

Vraag aan inwoners van Winneweer

Welke wensen/ideeën leven er voor het verfraaien van het groen? 

Wil je meedenken en/of helpen met uitvoering/onderhoud? 

 

Mooie graffiti op het viaduct bij de oostelijke entree

15-04-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Mooie graffiti op het viaduct bij de oostelijke entree. Bijvoorbeeld via een 'contract' met jongeren of artiesten die ervoor verantwoordelijk zijn.

 

Status

Idee 

 

Vraag aan/vanuit het dorp

Wat vind je van dit idee? Heb je suggesties/tips?

Zijn er jongeren of kunstenaars die hier iets in willen betekenen? 

Doe/praat mee door een reactie te plaatsen onder dit idee! 

 

Rustpunten aan wandelroutes Winneweer

15-04-2021  •    5 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee 

Rustpunten (bankjes en dergelijke) aan wandelroutes en op verschillende plekken in en rondom Winneweer

 

Status

Idee 

 

Vraag aan dorpsbewoners

Zijn er ideeën/suggesties/tips? Wat zijn goede plekken voor deze rustpunten? Wie wil er een rol spelen in het onderhoud / beheer vanuit het dorp?

Opknappen van de speeltuin: hekwerk, bankje, drainage en metalen doelen

15-04-2021  •    5 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Projectbeschrijving: De speeltuin kan zo veel meer dan nu een plek worden waar dorpelingen samen kunnen komen en in de zomer evenementen kunnen organiseren. 

 

Status: Vooronderzoek loopt. 

 

Vraag aan / van bewoners: Welke wensen leven er voor de speeltuin? Wie wil er meedenken en doen?

Pilot elektrische deelauto’s met andere dorpen

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

Pilot elektrische deelauto’s met andere dorpen

 

Status

Wens 

 

Vraag aan / van bewoners

Is er animo voor elektrische deelauto's in Winneweer? 

Een leefstraat van wisselwoningen

15-04-2021  •    1 opmerking  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Projectomschrijving: Het is nu nog een leeg weiland, maar komende zomer komen er tijdens het versterkingsproces wisselwoningen te staan achter het café. Een tijdelijke nieuwe straat! Hoe kunnen we het wonen hier prettig maken? Welke mogelijkheden zien we? Welke ideeën en wensen heeft u?

Status: Idee

Vraag aan / van bewoners: Welke mogelijkheden ziet u bij de wisselwoningen? Wat zou u daar graag wellicht met elkaar willen organiseren? Waar heeft u behoefte aan?

De brievenbus in Winneweer moet blijven (PostNL)

15-04-2021  •    2 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving: De brievenbus moet blijven (PostNL)

 

Status: Geen / nu niet aan de orde. Dit ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente.

 

Vraag aan / van bewoners: Wens doorgeven aan en/of een handtekeningenactie naar Post NL. Heeft er al iemand gebeld met Post NL? 

Dorpsommetjes, met hier en daar spannende of educatieve dingen voor kinderen

15-04-2021  •    3 opmerkingen  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Naast de bestaande ommetjes is er meer mogelijk. Op de plek van de eerdere crossbaan in het bos is ook een ommetje / belevingspad te realiseren. We kunnen aansluiten op initiatieven die door Staatsbosbeheer zijn geïnitieerd. Benodigde actie: overleg met de diverse betrokken partijen en mensen om de dorpsommetjes 'plus' te ontwerpen en realiseren. 

 

Status

Idee. Deels worden de ommetjes in Winneweer al meegenomen in het themaproject Dorpsommetjes van de dorpen Ten Boer en de gemeente Groningen. De 'plus'   In de vorm van belevingselementen en dergelijke nog niet. 

De paden die in dit project naar voren komen kunnen alleen aangelegd worden in overleg met alle betrokken partijen/eigenaren/beheerders.

De paden zijn slechts suggesties, geen uitgewerkt plan van aanpak.

Als er draagvlak blijkt te zijn voor een route gaan wij met betrokkenen in nader gesprek. Indien blijkt dat er overwegende bezwaren zijn wordt het pad niet gerealiseerd.

 

Vraag aan/van de bewoners

Wie wil er meedenken met het ontwerp? Bijvoorbeeld routes en bewegwijzering van de paden. Wil je meehelpen met de uitvoering en/of onderhoud?