Stem van Groningen

Ideeën voor Winneweer

Overige groen wensen/ideeën voor Winneweer

  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee/project

De komende jaren worden in de provincie Groningen veel bomen geplant. Vanwege klimaatdoelstellingen en bestrijding van uittesten. Ook de gemeente Groningen heeft daarin een taak, er zijn dus mogelijkheden. Denk ook aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 

Status

Kans 

 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke groenwensen/ideeën zijn er voor Winneweer?

Laat het weten in een reactie onder dit idee! 

Een leefstraat van wisselwoningen

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

Projectomschrijving: Het is nu nog een leeg weiland, maar komende zomer komen er tijdens het versterkingsproces wisselwoningen te staan achter het café. Een tijdelijke nieuwe straat! Hoe kunnen we het wonen hier prettig maken? Welke mogelijkheden zien we? Welke ideeën en wensen heeft u?

Status: Idee

Vraag aan / van bewoners: Welke mogelijkheden ziet u bij de wisselwoningen? Wat zou u daar graag wellicht met elkaar willen organiseren? Waar heeft u behoefte aan?

Vervangen van verdwenen essen langs de Rijksweg (essentaksterfte) door iepen

  2 opmerkingen  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Langs de Rijksweg zijn essen verdwenen vanwege de essentaksterfte. Het idee is om essen te vervangen door iepen.

 

Status

Volledige vervanging is nu nog niet aan de orde, omdat er nog flink wat essen staan. Het is wel nodig om te inventariseren door gemeente samen met bewoners wat mogelijk is. Wat is een mooi en realistisch middellange termijn perspectief?  

 

Vraag aan dorpsbewoners

Hoe ervaar je de situatie nu? Zijn er wensen/ideeën? 

 

Idee voor het te koop staande café in Winneweer

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

 

Ideeomschrijving

Zijn er ideeën voor het te koop staande café?

Status

Dit is een particulier vraagstuk. Suggesties kunnen worden overgebracht aan de huidige en eventuele toekomstige exploitanten. 

Vraag aan / van bewoners

Zijn er ideeën in het dorp voor een dorpsfunctie in het café? 

Opknappen van de speeltuin: hekwerk, bankje, drainage en metalen doelen

  3 opmerkingen  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

 

Projectbeschrijving: De speeltuin kan zo veel meer dan nu een plek worden waar dorpelingen samen kunnen komen en in de zomer evenementen kunnen organiseren. 

 

Status: Vooronderzoek loopt. 

 

Vraag aan / van bewoners: Welke wensen leven er voor de speeltuin? Wie wil er meedenken en doen?

De brievenbus in Winneweer moet blijven (PostNL)

  2 opmerkingen  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

Omschrijving: De brievenbus moet blijven (PostNL)

 

Status: Geen / nu niet aan de orde. Dit ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente.

 

Vraag aan / van bewoners: Wens doorgeven aan en/of een handtekeningenactie naar Post NL. Heeft er al iemand gebeld met Post NL? 

Oude waterloop Fivel zichtbaar maken in landschap Winneweer

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

De oude waterloop van de Fivel als slingerend lint zichtbaar maken in het landschap. Bijvoorbeeld via natuurvriendelijke oevers het profiel van de waterloop verbreden of rietbermen aanleggen. 

 

Status

Wens 

 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke wensen en ideeën leven er? Wie wil er meedenken en/of doen? 

Mooie graffiti op het viaduct bij de oostelijke entree

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Mooie graffiti op het viaduct bij de oostelijke entree. Bijvoorbeeld via een 'contract' met jongeren of artiesten die ervoor verantwoordelijk zijn.

 

Status

Idee 

 

Vraag aan/vanuit het dorp

Wat vind je van dit idee? Heb je suggesties/tips?

Zijn er jongeren of kunstenaars die hier iets in willen betekenen? 

Doe/praat mee door een reactie te plaatsen onder dit idee! 

 

Verzorgd groen in de openbare ruimte langs doorgaande wegen Winneweer

  2 opmerkingen  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Verzorgd groen in de openbare ruimte langs doorgaande wegen in/rondom Winneweer. Het groenonderhoud en het soort groen wordt niet altijd even hoog gewaardeerd. Wat meer fleur en kleur zou welkom zijn.

 

Status

Wens

 

Vraag aan inwoners van Winneweer

Welke wensen/ideeën leven er voor het verfraaien van het groen? 

Wil je meedenken en/of helpen met uitvoering/onderhoud? 

 

Snel internet in Winneweer

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  15-04-2021  •  Winneweer

Projectomschrijving

Het internet in Winneweer is traag, er is wel 4G. Medio 2022 komt er een marktaanbesteding voor 5G. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals radio en een buitenkastje. Relevant zijn zogenaamde grijze en witte gebieden. 

Status

Toekomstmuziek

Vraag aan / van bewoners

Check tot welk soort aansluiting je behoort op ikbennietgrijs.nl en kijk of er op dit moment actie voor verbetering mogelijk is