Ideeën voor Winneweer

Dorpsentree verfraaien Welkom in Winneweer

15-04-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee:

De dorpsentrees van Winneweer markeren, bijvoorbeeld met een bord ' Welkom in Winneweer' en ' Tot ziens in Winneweer'.

Status: een idee

Vraag aan de inwoners van Winneweer: 

Wat vind je van dit idee? Heb je suggesties? We kunnen zo'n bord laten maken tot dat de gehele openbare herinrichting gaat starten (na 2023). Hebben jullie nog andere wensen en ideeen om de entree in Winneweer wat mooier te maken? Is de behoefte aan dit idee? 

 

Opknappen van de speeltuin: hekwerk, bankje, drainage en metalen doelen

15-04-2021  •  6 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Projectbeschrijving: De speeltuin kan zo veel meer dan nu een plek worden waar dorpelingen samen kunnen komen en in de zomer evenementen kunnen organiseren. 

 

Status: Vooronderzoek loopt. 

 

Vraag aan / van bewoners: Welke wensen leven er voor de speeltuin? Wie wil er meedenken en doen?

Snel internet in Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Projectomschrijving

Het internet in Winneweer is traag, er is wel 4G. Medio 2022 komt er een marktaanbesteding voor 5G. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals radio en een buitenkastje. Relevant zijn zogenaamde grijze en witte gebieden. 

Status

Wens

Vraag aan / van bewoners

Check tot welk soort aansluiting je behoort op ikbennietgrijs.nl en kijk of er op dit moment actie voor verbetering mogelijk is

Dorpsbelangen Winneweer oprichten

15-04-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee:

De vereniging Dorpsbelangen Winneweer oprichten

Status: in uitvoering

Vraag aan dorpsbewoners: Wie neemt deze taak op zich en wie wil nadenken over welke rollen en taken bij Dorpsbelangen belangrijk zijn? Als er een contactpersoon zich meldt bij gebiedsteamtenboer@groningen.nl kan het gebiedsteam mogelijk advies geven of doorverwijzen. 

Pilot elektrische deelauto’s (met andere dorpen)

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

Pilot elektrische deelauto’s met andere dorpen. Er is in de zomer van 2022 een bijeenkomst geweest in het dorpenoverleg Ten Boer over dit onderwerp. Er zijn ook in de dorpen mogelijkheden voor, als er genoeg draagvlak voor is, kan dit onderwerp opnieuw opgepakt worden. Als er vragen over dit onderwerp zijn, mail ons gerust gebiedsteamtenboer@groningen.nl 

Status

Wens/dee

Vraag aan / van bewoners

Is er nog behoefte voor electrische deelauto's in Winneweer? Zo niet, dan zal dit onderwerp van de Stem van Winneweer worden verwijderd en plaatsmaken voor een ander mooi idee. 

 

Meer kleur en groen in de openbare ruimte langs doorgaande wegen Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Verzorgd groen in de openbare ruimte langs doorgaande wegen in of rondom Winneweer. Het groenonderhoud en het soort groen wordt niet altijd even hoog gewaardeerd. Wat meer fleur en kleur zou welkom zijn.

 

Status

Wens

 

Vraag aan inwoners van Winneweer

Welke wensen/ideeën leven er voor het verfraaien van het groen? 

Wil je meedenken en/of helpen met uitvoering/onderhoud? 

 

Verkeersvragen

20-12-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Idee:

Als er ergens bijvoorbeeld te snel wordt gereden, kan er een beroep op de smiley worden gedaan. Deze heeft ook al in Winneweer gestaan. We plaatsen deze voor ongeveer 3 week en zal daarna weer naar een andere plek gaan. Het gebiedsteam heeft de smiley in bezit en De Slingertuin in Woltersum zal de smiley komen plaatsen. 

Status:

is er behoefte aan de smiley of andere verkeersvragen? kijk dan ook eens op vvn.nl . Hier staan mooie initiatieven op voor bewoners en kunnen ze vaak gratis aanvragen. Uiteraard wil het gebiedsteam altijd meedenken als een verkeervraag ontstaat. 

Oude waterloop Fivel zichtbaar maken in het landschap Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

Omschrijving van het idee

De oude waterloop van de Fivel als slingerend lint zichtbaar maken in het landschap. Bijvoorbeeld via natuurvriendelijke oevers het profiel van de waterloop verbreden of rietbermen aanleggen. Dit idee komt uit een landschapsplan van 2006 opgesteld door Bosch en Slabbers, in ontwerpateliers met bewoners, instanties en overheden. Het gebiedsteam zoekt ondertussen uit in hoeverre dit plan nog actueel is (bijvoorbeeld bij het waterschap). Als er informatie over is, zal het gebiedsteam dat hieronder in de reacties plaatsen. 

Status

Wens 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke wensen en ideeën leven er nog wat betreft dit idee? Wil iemand dit oppakken, aanjagen of uitzoeken? 

Overige groen wensen/ideeën voor Winneweer

15-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee/project

De komende jaren worden in de provincie Groningen veel bomen geplant. Vanwege klimaatdoelstellingen en bestrijding van uittesten. Ook de gemeente Groningen heeft daarin een taak, er zijn dus mogelijkheden. Denk ook aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 

Status

Wens

 

Vraag aan dorpsbewoners

Welke groenwensen/ideeën zijn er voor Winneweer?

Laat het weten in een reactie onder dit idee! 

Dorpsommetjes, met hier en daar spannende of educatieve dingen voor kinderen

15-04-2021  •  3 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Winneweer

 

Omschrijving van het idee

Naast de bestaande ommetjes is er meer mogelijk. Op de plek van de eerdere crossbaan in het bos is ook een ommetje / belevingspad te realiseren. We kunnen aansluiten op initiatieven die door Staatsbosbeheer zijn geïnitieerd. Benodigde actie: overleg met de diverse betrokken partijen en mensen om de dorpsommetjes 'plus' te ontwerpen en realiseren. 

 

Status

Idee. Deels worden de ommetjes in Winneweer al meegenomen in het themaproject Dorpsommetjes van de dorpen Ten Boer en de gemeente Groningen. De 'plus'   In de vorm van belevingselementen en dergelijke nog niet. 

De paden die in dit project naar voren komen kunnen alleen aangelegd worden in overleg met alle betrokken partijen/eigenaren/beheerders.

De paden zijn slechts suggesties, geen uitgewerkt plan van aanpak.

Als er draagvlak blijkt te zijn voor een route gaan wij met betrokkenen in nader gesprek. Indien blijkt dat er overwegende bezwaren zijn wordt het pad niet gerealiseerd.

 

Vraag aan/van de bewoners

Wie wil er meedenken met het ontwerp? Bijvoorbeeld routes en bewegwijzering van de paden. Wil je meehelpen met de uitvoering en/of onderhoud?