Stem van Groningen

Ideeën voor Wittewierum

Fietsveiligheid

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  16-04-2021  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Het idee is om het fietspad Bloemhofbrug (Eemskanaal) door te trekken. En om het stukje fietspad tussen Bloemhofweg en Kollerijweg Langs de Woldjerweg op te knappen. De gemeente is eigenaar van het huidige fietspad. Voor eventuele verlengde deel is de Provincie Groningen eigenaar. 

Status

Wens en idee 

Vraag aan het dorp

Wat vind je van dit idee? Hoe ervaar je de verkeerssituatie? Heb je tips/ideeën? Wil je meedenken met de uitwerking van het idee? 

Parkeergelegenheid voor bezoekers van de kerk en de wierde

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  16-04-2021  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Er is behoefte aan verbetering en extra ruimte voor parkeren bij Kerkhorn. Mogelijk zijn deze in de berm te realiseren met graskeien.  

Status

Idee 

Vraag aan dorpsbewoners

Wat vind je van dit idee? Heb je ideeën/tips? Wat is een goede locatie voor parkeren? 

Verharding aanbrengen en evt een hekje zodat containers niet op fietspad vallen

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  21-04-2021  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Verharding aanbrengen en eventueel een hekje zodat de containers niet op het fietspad vallen. 

Status

Quick win

Vraag aan het dorp

geen

 

Fietsbordje op de hoek Bloemhofweg einde fietspad  

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  21-04-2021  •  Wittewierum

Projectomschrijving

Verwijzing fietsroute richting Ten Post

Status

Idee 

Vraag aan het dorp

geen 

Kwaliteit van de biodiversiteit verbeteren in en rondom Wittewierum

  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  16-04-2021  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Kwaliteit van de biodiversiteit verbeteren 

 

Status

Deze wens speelt dorpsoverstijgend, ook elders in de provincie en er zijn stimuleringsgelden voor beschikbaar. 

 

Vraag aan dorpsbewoners

Heeft u wensen en/of ideeën? Wilt u meedenken/doen? 

Het wonder van Wittewierum

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  16-04-2021  •  Wittewierum

 

Omschrijving van het idee

De huidige kerk van Wittewierum werd gebouwd in 1863. De kerk staat op de plek van de kloosterker van het vroegere klooster Bloemhof. 

Het idee is om de herbeleving van cultuurhistorie van het klooster de Bloemhof (verwoest tijdens de 80-jarige oorlog) zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door de contouren van het kloosterterrein zichtbaar te maken (de gracht of met bloembollen), een Rustpunt, informatieborden met de geschiedenis en eventueel een QR-code.  

Status

Wens 

Vraag aan dorpsbewoners

Wat vindt u van deze ideeën? Welke ideeën/tips/suggesties heeft u? Zou u mee willen denken en doen? 

Laat het weten door een reactie te plaatsen onder dit idee! 

Uitstraling van het dorp wat betreft de bestrating Wittewierum

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  16-04-2021  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Gebakken klinkerbestrating in de Kloosterlaan aan weerszijden van de Woldjerweg bij wijze van herstel van de eenheid en ter verbetering van de uitstraling.  

 

Status

Idee 

 

Vraag aan dorpsbewoners

Wat vind je van dit idee? Heb je tips/suggesties? Lijkt het je leuk om mee te denken? 

Het verfraaien van de omgeving van de kerk in Wittewierum

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  16-04-2021  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

De kerk is schitterend gerestaureerd. Samen met het kerkhof is het dé attractie en de enige publieke plaats van het dorp. Er ligt een pad rondom met allemaal stenen met data, bijna al die stenen zijn gescheurd of half weggezakt. Verder is in de kelder van de kerk een grafkelder. Bewoners willen daar een doorzichtige plaat neerleggen zodat je naar beneden kan kijken. Het groenonderhoud is uitbesteed aan Landschapsbeheer. Omdat er weinig wordt gemaaid zijn de paden niet altijd even toegankelijk. Er ligt een schelpenpad, maar dat kan ook worden verbeterd, zodat de mooie wandeling rondom de pastorie weer gemaakt kan worden. Er zijn verschillende partijen betrokken bij de kerk en omgeving. Kortom, zaak om een gezamenlijk plan te maken. Waterpomp bij schelpenpad werkt niet.

Status

Wensen en ideeën 

Vraag aan / van het dorp

Wat vindt u van deze ideeën? Welke wensen en ideeën heeft u? Zou u willen meedenken met de uitwerking van het idee, en/of helpen met uitvoering? 

Kloosterpaden herstellen en ommetjes creëren door en rondom Wittewierum 

  1 opmerking  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  16-04-2021  •  Wittewierum

 

Projectbeschrijving

Kloosterpaden herstellen en ommetjes en wandelpaden creëren door en rondom Wittewierum 

 

Status

Idee  

 

Vraag aan dorpsbewoners

Wat vind je van deze ideeën? Heb je tips/suggesties? Lijkt het je leuk om mee te denken en/of te doen?