Ideeën voor Wittewierum

bloemen, planten of heggen aanbrengen

05-07-2021  •  3 reacties  •  KlaasJanDijkema  •  Wittewierum

Wij hebben met het team van de gemeente voor verbeteringen en ideeen al veel zaken besproken, maar tot mijn stomme verbazing heb ik steeds iets over het hoofd gezien en vergeten in te brengen. En het is verbazend eenvoudig en doetreffend! 

Langs de Woldjerweg in Wittewierum loopt een fietspad, te beginnen bij de kruising met de Bloemhofweg en eindigend bij de kruising bij de Kollerijweg. Totaal een paar honderd meter. De scheiding tussen het fitespad en de rijbaan is een ongeveer 1 meter breed perkje, dat aan weerzijden wordt omzoomd door zgn. betonbanden. De oppervlakte van het perkje is sinds jaar en dag bedekt met wild gras en  onkruid. Ooit heeft de wegbeheerder er een heester ingeplant, maar dat was blijkbaar geen succes want  die was al snel verdwenen. Daarna is er nooit iets meer mee gebeurd. Nu het verbazend eenvoudig idee:

Wat zou het dorpsaanzicht een stuk verbeterd worden als er in het perkje weer (bij voorkeur) kleurrijke beplanting wordt aangebracht. Bloemen zou prachtig zijn, maar waarschijnlijk is een lage heg (rozebottels o.id. ) efficienter. Merkwaardig dat we dit niet eerder hebben ingebracht. Het lijkt mij eenvoudig uitvoerbaar!!!

In afwachting van een reactie, met vriendelijke groet,

Klaas Jan  en Attie Dijkema, Kloosterlaan 5 Wittewierum

Het verfraaien van de omgeving van de kerk in Wittewierum

16-04-2021  •  4 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

De kerk is schitterend gerestaureerd. Samen met het kerkhof is het dé attractie en de enige publieke plaats van het dorp. Er ligt een pad rondom met allemaal stenen met data, bijna al die stenen zijn gescheurd of half weggezakt. Verder is in de kelder van de kerk een grafkelder. Bewoners willen daar een doorzichtige plaat neerleggen zodat je naar beneden kan kijken. Het groenonderhoud is uitbesteed aan Landschapsbeheer. Omdat er weinig wordt gemaaid zijn de paden niet altijd even toegankelijk. Er ligt een schelpenpad, maar dat kan ook worden verbeterd, zodat de mooie wandeling rondom de pastorie weer gemaakt kan worden. Er zijn verschillende partijen betrokken bij de kerk en omgeving. Kortom, zaak om een gezamenlijk plan te maken. Waterpomp bij schelpenpad werkt niet.

Status

Wensen en ideeën 

Vraag aan / van het dorp

Wat vindt u van deze ideeën? Welke wensen en ideeën heeft u? Zou u willen meedenken met de uitwerking van het idee, en/of helpen met uitvoering? 

Een AED in Wittewierum

09-09-2021  •  4 reacties  •  Marco  •  Wittewierum

Aangezien de dichtstbijzijnde AED in Ten Post hangt (dorpshuis) lijkt het ons wenselijk om kostbare minuten te besparen door een AED (reanimatie hulp apparaat) centraal in Wittewierum te plaatsen, voor iedereen toegankelijk. Het betreft een groot landelijk gelegen verzorgingsgebied van Wittewierum tot richting Hoeksmeer, een gedeelte richting Woltersum, Eemskanaal + Bloemhofbrug en een gedeelte richting Overschild. Ook vanuit het oogpunt dat er toch wel een aanzienlijk aantal bezoekers bij de kerk (ook bv. Stichting Kat) en kerhof komen. Dit kan ook de samenhang in de buurt vergroten door het organiseren van een reanimatiecursus in Wittewierum, zodat er ook lokale mensen zijn die de AED kunnen gebruiken.

Biodiversiteit verbeteren in en rondom Wittewierum

16-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Kwaliteit van de biodiversiteit verbeteren 

 

Status

Deze wens speelt dorpsoverstijgend, ook elders in de provincie en er zijn stimuleringsgelden voor beschikbaar. 

 

Vraag aan dorpsbewoners

Heeft u wensen en/of ideeën? Wilt u meedenken/doen? 

Fietsveiligheid

16-04-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Het idee is om het fietspad Bloemhofbrug (Eemskanaal) door te trekken. En om het stukje fietspad tussen Bloemhofweg en Kollerijweg Langs de Woldjerweg op te knappen. De gemeente is eigenaar van het huidige fietspad. Voor eventuele verlengde deel is de Provincie Groningen eigenaar. 

Status

Wens en idee 

Vraag aan het dorp

Wat vind je van dit idee? Hoe ervaar je de verkeerssituatie? Heb je tips/ideeën? Wil je meedenken met de uitwerking van het idee? 

Kloosterpaden herstellen en ommetjes creëren door en rondom Wittewierum

16-04-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Wittewierum

 

Projectbeschrijving

Kloosterpaden herstellen en ommetjes en wandelpaden creëren door en rondom Wittewierum 

 

Status

Idee  

De paden die als idee zijn ingebracht kunnen alleen aangelegd worden in overleg met  alle betrokken. Voordat dit idee verder uitgewerkt kan worden zal voldoende draagvlak  uit het dorp aanwezig moeten zijn.

De paden zijn slechts suggesties of ideeen.

Als er draagvlak blijkt te zijn voor een route gaan wij met betrokkenen in gesprek. Indien blijkt dat er overwegend bezwaren zijn, wordt het pad niet gerealiseerd.

 

Vraag aan dorpsbewoners

Wat vind je van deze ideeën? Heb je tips/suggesties? Lijkt het je leuk om mee te denken en/of te doen?

 

Parkeergelegenheid voor bezoekers van de kerk en de wierde

16-04-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Er is behoefte aan verbetering en extra ruimte voor parkeren bij Kerkhorn. Mogelijk zijn deze in de berm te realiseren met graskeien.  

Status

Idee 

Vraag aan dorpsbewoners

Wat vind je van dit idee? Heb je ideeën/tips? Wat is een goede locatie voor parkeren? 

Uitstraling van het dorp wat betreft de bestrating Wittewierum

16-04-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Gebakken klinkerbestrating in de Kloosterlaan aan weerszijden van de Woldjerweg bij wijze van herstel van de eenheid en ter verbetering van de uitstraling.  

 

Status

Idee 

 

Vraag aan dorpsbewoners

Wat vind je van dit idee? Heb je tips/suggesties? Lijkt het je leuk om mee te denken? 

Verharding aanbrengen en evt een hekje zodat containers niet op fietspad vallen

21-04-2021  •  2 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Wittewierum

 

Projectomschrijving

Verharding aanbrengen en eventueel een hekje zodat de containers niet op het fietspad vallen. 

Status

Quick win

Vraag aan het dorp

geen

 

Te hard rijden bij binnenkomst Wittewierum

09-02-2022  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Wittewierum

Ingebracht door het dorp in november 2021

"Het valt me steeds vaker op hoe hard er door Wittewierum gereden wordt, ondanks de snelheidsbeperking van 60 km. Het lijkt erop dat vrijwel iedereen doorrijdt met de gebruikelijke snelheid van 80 km (en vaak harder). Het is ook wel een beetje logisch want het is een doorgaande route en er is helemaal niet het idee dat je door een dorp rijdt. Toch passeren de auto's drie lokale kruisingen (Kollerijweg (met fietsersoversteekplaats) , Kloosterlaan en Bloemhofweg). Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan (niet te hard natuurlijk) dat ik dat aspect nooit benoemd heb in onze online-sessies. Het is werkelijk vaak een ergernis en soms echt gevaarlijk. Zou het mogelijk zijn om bij de plannen ter voorbereiding van de totstandkoming van het fietspad (Provinciale aangelegenheid) door het projectteam ook het voorstel in te brengen om verkeersremmende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld verhoging en markering van de kruisingsvlakken? En ten aanzien van de ideeën voor verfraaiing van de berm- en groenvoorzieningen: bij die verhogingen/markeringen kunnen mooie perken of bloembakken geplaatst worden. Zulke dingen zouden het dorp Wittewierum niet alleen verfraaien maar ook nog eens markeren".