Ideeën voor Woltersum

Ontmoetingsplek.

12-11-2021  •  1 reactie  •  Karin.oosterbeek@home.nl  •  Woltersum

De jongeren in Woltersum hebben geen plek om elkaar te ontmoeten en te chillen.

Op diverse openbare plaatsen in het dorp waar ze stonden/zaten zijn ze gevraagd een andere plek te zoeken om diverse redenen zoals brommer geluid, luid praten of bijv overlast door muziek.

Heel begrijpelijk als je bijv op korte afstand werkzaamheden uit moet voeren, vlakbij woont en ongemakken ervaart.

Om het voor allen zo  aangenaam mogelijk te maken mijn vraag of er een plek gecreeerd kan worden voor zowel de zomer als de wintermaanden voor onze huidige en toekomstige jeugd.

Als een bestemming geschikt en beschikbaar zou zijn , dan bijvoorbeeld onder supervisie van een oudere die met regelmaat controle uitvoert en aanspreek punt is bij 

vragen of calamiteiten.

zou heel fijn zijn is dit op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Met vriendelijke groet,

Karin Oosterbeek.

 

 

Activiteiten voor jong en oud

22-09-2021  •  Geen reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Woltersum

Projectbeschrijving:

Het plan van de werkgroep Sociale Cohesie is om circa 10 activiteiten per jaar te organiseren, voor de jeugd en voor jong en oud samen. Om deze activiteiten te financieren is afgesproken dat de werkgroep een aanvraag doet bij Loket Leefbaarheid. Vanwege corona en het vele invulwerk is dit blijven liggen. Het afgelopen jaar zijn/worden wat kleine activiteiten en zomerkamp 2020 en 2021 mede gefinancierd vanuit het Dorpsbudget voor Woltersum (NPG). Voor het plan van 10 activiteiten per jaar kan de werkgroep budget aanvragen bij Loket Leefbaarheid. In augustus 2021 is er weer een  zomerkampje georganiseerd.

 

Ideeën voor activiteiten:  

  • Melanie Postma heeft een oproepje gedaan voor samen koken en eten. Een paar bewoners hebben zich opgegeven om dit samen met haar uit te werken en uit te voeren.
  • Jongerenwerkers Kim Aarts en Nikki Huisman (WIJ Ten Boer) hebben samen met jongeren in Woltersum de Jongerenclub Woltersum opgericht. Ze hebben een appgroep en er worden activiteiten samen met en voor de jongeren georganiseerd.
  • Een bewoner uit Woltersum heeft het idee om een openluchtbioscoop te organiseren kwam naar voren in één van de bijeenkomsten van de werkgroep

 

Status: Een aantal activiteiten zijn alweer georganiseerd en er liggen nog een aantal ideeën.

 

Vraag aan / van het dorp: Welke activiteiten zou u graag nog in het dorp zien? Waar zou u zelf aan kunnen en willen bijdragen?

Verkeersactie door en voor het dorp

22-09-2021  •  1 reactie  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Woltersum

Projectbeschrijving:

Bewoners in de werkgroep willen een verkeersactie organiseren om Woltersumers en bestuurders die door het dorp rijden bewust te maken. Dit staat al een tijdje op de agenda, maar mede vanwege corona nog niet uitgevoerd.  

 

Het idee is als volgt: De werkgroep wil in overleg met de school aandacht besteden aan verkeersveiligheid. Ideeën: kinderen maken tekeningen, wat vervolgens input kan zijn voor verkeersborden en voor een spandoek/ludieke actie. En ze willen een containerstickeractie doen.

 

Veilig Verkeer Nederland kan bewoners helpen met buurtacties. Hiervoor moeten bewoners melding doen bij VVN, VVN neemt vervolgens contact op. Ze kunnen dan een gepaste actie organiseren met ondersteuning vanuit de gemeente waar nodig.

 

Status: Loopt

 

Vraag aan / van het dorp: Wie zou er willen meedenken en doen?

Herinrichting vuilstort / strandbad Bouwerschapweg

14-01-2022  •  6 reacties  •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Woltersum

Proces

Afgelopen najaar (2021) is de sanering van de voormalige vuilstort opgeleverd. Al in 2018 hebben er gesprekken plaatsgevonden over wensen voor de nieuwe invulling van het terrein. Op basis hiervan heeft de gemeente 2 ontwerpen gemaakt en op 13 oktober gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomt bleken er aanvullende wensen en aandachtspunten te zijn. Aan de hand van deze punten en extra gesprekken met aangrenzende bewoners zijn we tot 1 nieuw ontwerp gekomen. Waarin we aandacht geven aan het verhaal van de plek; de strijd tegen de vuilstort en een herinnering aan het strandbad. De inrichting is niet alleen als beleving voor de mens, maar vormt ook een stapsteen voor de biodiversiteit.

 

Het ontwerp

Het ontwerp is gebaseerd op de inrichting van het voormalige Strandbad. De contouren van het bad worden duidelijk aan de hand van een verlaging op de plek waar vroeger de waterbassins hebben gelegen. Het halfverharde belevingspad versterkt deze contouren. Ze liggen op de plek waar vroeger de toegangswegen tot de kleedkamers en het zwembad lagen. In het midden wordt de verlaging wordt doorkruist met een steiger. Deze steiger maakte een scheiding tussen het diepe en het ondiepe bassin. Nu vormt het een vlonderpad door de bloemrijke velden die in de verlaging groeien. Deze bloeien hoger dan het omliggende grasmengsel. Hiermee wordt het voormalige strandbad extra benadrukt en waan je door een zee van bloemen vanaf de steiger.

Informatiebord

Bij de ingang staat het verhaal van het strandbad en de vuilstort omschreven op een mooi vormgegeven informatie bord. Dit bord wordt gemaakt met verhalen uit de buurt, waarop het verhaal van de plek en de strijd om de sanering van de vuilstort wordt gememoreerd. Heeft u nog verhalen over deze plek die gedeeld kunnen worden? Of foto’s en anzichtkaarten? Of heeft u ideeen over het informatie bord? Laat het hieronder weten in de reacties of stuur een email naar roelke.nienhuis@groningen.nl. We komen graag met u in contact!

 

Reageren op het ontwerp

Binnen de huidige coronamaatregelen kunnen we helaas nog geen volgende bewonersavond organiseren om het ontwerp aan jullie te laten zien. We maken daarom gebruik van dit platform, de Stem van Woltersum. Tot en met 31 januari is het mogelijk om op dit ontwerp te reageren. Hierna zullen alle reacties geinventariseerd worden en zal het definitieve ontwerp wederom op de Stem geplaatst worden. Het ontwerp is ook te bekijken in het Dorpshuis. De uitvoering van de herinrichting zal dit voorjaar plaatsvinden. 

We zijn heel benieuwd wat u van dit ontwerp vindt. U kunt hieronder een reactie achterlaten of deze via de mail sturen naar roelke.nienhuis@groningen.nl