Ideeën voor Woltersum

Verkeersactie door en voor het dorp

22-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Woltersum

Projectbeschrijving:

Bewoners in de werkgroep willen een verkeersactie organiseren om Woltersumers en bestuurders die door het dorp rijden bewust te maken. Dit staat al een tijdje op de agenda, maar mede vanwege corona nog niet uitgevoerd.  

 

Het idee is als volgt: De werkgroep wil in overleg met de school aandacht besteden aan verkeersveiligheid. Ideeën: kinderen maken tekeningen, wat vervolgens input kan zijn voor verkeersborden en voor een spandoek/ludieke actie. En ze willen een containerstickeractie doen.

 

Veilig Verkeer Nederland kan bewoners helpen met buurtacties. Hiervoor moeten bewoners melding doen bij VVN, VVN neemt vervolgens contact op. Ze kunnen dan een gepaste actie organiseren met ondersteuning vanuit de gemeente waar nodig.

 

Status: Loopt

 

Vraag aan / van het dorp: Wie zou er willen meedenken en doen?

Activiteiten voor jong en oud

22-09-2021  •    Geen reacties  •   •  Gebiedsteam Ten Boer  •  Woltersum

Projectbeschrijving:

Het plan van de werkgroep Sociale Cohesie is om circa 10 activiteiten per jaar te organiseren, voor de jeugd en voor jong en oud samen. Om deze activiteiten te financieren is afgesproken dat de werkgroep een aanvraag doet bij Loket Leefbaarheid. Vanwege corona en het vele invulwerk is dit blijven liggen. Het afgelopen jaar zijn/worden wat kleine activiteiten en zomerkamp 2020 en 2021 mede gefinancierd vanuit het Dorpsbudget voor Woltersum (NPG). Voor het plan van 10 activiteiten per jaar kan de werkgroep budget aanvragen bij Loket Leefbaarheid. In augustus 2021 is er weer een  zomerkampje georganiseerd.

 

Ideeën voor activiteiten:  

  • Melanie Postma heeft een oproepje gedaan voor samen koken en eten. Een paar bewoners hebben zich opgegeven om dit samen met haar uit te werken en uit te voeren.
  • Jongerenwerkers Kim Aarts en Nikki Huisman (WIJ Ten Boer) hebben samen met jongeren in Woltersum de Jongerenclub Woltersum opgericht. Ze hebben een appgroep en er worden activiteiten samen met en voor de jongeren georganiseerd.
  • Een bewoner uit Woltersum heeft het idee om een openluchtbioscoop te organiseren kwam naar voren in één van de bijeenkomsten van de werkgroep

 

Status: Een aantal activiteiten zijn alweer georganiseerd en er liggen nog een aantal ideeën.

 

Vraag aan / van het dorp: Welke activiteiten zou u graag nog in het dorp zien? Waar zou u zelf aan kunnen en willen bijdragen?