Ga terug

Spelen aan de overkant!

Ellen Reehorst en Sonja Smit Ellen Reehorst en Sonja Smit  •  18-05-2024  •  Geen reacties  •  Kinderen en jongeren  • 

Voormalig pontje van Humsterlandlaan naar Landje Daar!

Vanuit de wijk De Buitenhof is in 2007/2008 het initiatief genomen om te komen tot een natuurspeelplek met als doel kinderen te laten bewegen, natuur te laten beleven, en te spelen zonder belemmeringen en op eigen initiatief. Tevens was het doel om contact te leggen tussen de kinderen van De Buitenhof en De Peizerhoven. De gemeente Groningen is betrokken geweest bij de aanleg van deze natuurspeelplek. Het onderhoud van deze natuurspeelplek gebeurt deels door de gemeente en deels door vrijwilligers uit de wijk. In 2009 werd deze natuurspeelplek op feestelijke wijze geopend met een theatervoorstelling waaraan 120 buurtbewoners meededen. Toenmalig wethouder J. Visscher was namens de gemeente bij de opening aanwezig. De natuurspeelplek kreeg de naam Het Landje Daar!

De toegang tot het Landje Daar! werd geregeld met een trekpontje (tegenover Humsterlandlaan 47) over de sloot. Groot plezier en geweldige beleving voor kinderen (en volwassenen en soms een hond). Na een aantal jaren is het pontje door de gemeente vervangen door een nieuw pontje. Dit nieuwe pontje was na jaren intensief gebruik niet meer veilig en is een aantal jaren geleden verwijderd door de gemeente. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het plaatsen van een nieuw pontje. De betreffende leverancier vond de situatie te onveilig (de sloot ligt diep en daardoor weinig zicht vanaf de weg) en wilde geen nieuw pontje aanleggen. Mede door de Corona periode is de situatie zo gebleven. 

Doordat er geen toegang meer is vanaf de Humsterlandlaan spelen er nauwelijks nog kinderen op het Landje Daar! Dit is een groot gemis. Uit  "Onderzoek buitenspelen 2024" van Jantje Beton blijkt dat het aantal buitenspelende kinderen sterk afneemt. Buitenspelen is gezond en goed voor hersenontwikkeling, mentale gezondheid, kansengelijkheid, tegengaan van overgewicht etc.Conclusie: kinderen moeten buiten spelen en Landje Daar! moet weer toegankelijk worden.

Uit voorbereidende gesprekken met omwonenden en buurtbewoners kwamen de volgende suggesties. Om kinderen veilig de sloot te laten oversteken denken we aan het plaatsen van een hangbrug of een zgn. Hoogholtje, passend bij de natuurlijke uitstraling van het gebied.

De sloot wordt onderhouden door Waterschap Noorderzijlvest; met het waterschap heeft nog geen overleg plaatsgevonden. 

Indien het idee wordt gehonoreerd zijn buurtbewoners graag bereid om mee te helpen bij sloop van het oude en aanleg van het nieuwe. De hangbrug/Hoogholtje zal na plaatsing feestelijk worden ingewijd met een op kinderen gericht programma zodat zij de weg naar het Landje Daar! weer weten te vinden. Minstens 1x per jaar organiseert de buurtcommissie een kindermiddag op het Landje Daar! Een mooie activiteit, waar we met kinderen gevonden stokken snijden, broodjes bakken etc. Zo willen we ervoor zorgen dat de huidige maar ook de toekomstige generatie kinderen kunnen genieten van buitenspelen op het Landje Daar!  

 

 

 

 

Geschatte kosten van de indiener van het idee: €25

Locatie: De Buitenhof, Het Landje Daar! (sloot tegenover Humsterlandlaan 47)

Idee ingediend door: Buurtcommissie Buitenhof, werkgroep groen en spelen

Je moet inloggen of een nieuw account aanmaken om te kunnen reageren.
    Geen mijlpalen gedefiniëerd