Ga terug

Voor het grijpen! Leen systeem

Ellen Beck Ellen Beck  •  31-10-2019  •  8 reacties  •  Oosterparkwijk  • 

voorhetgrijpen-02.jpg

Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van Oosterparkers. Daarom lopen we elke maandagmorgen als zwerfvuilteam door de straten van de wijk. Het geeft een goed gevoel als een straat er beter uitziet dan een kwartier ervoor. We horen vaak van mensen dat ze graag willen helpen maar overdag bijvoorbeeld aan het werk zijn. Hierdoor kwam er een leuk idee naar voren: een grijpstok leensysteem in het park. Hiermee kan je afval-grijpen op het moment dat het jou uitkomt. Want als je buiten wilt zijn en daarbij iets nuttigs kunt doen ligt deze mogelijkheid met dit idee voor het grijpen. Op deze manier kan je daadwerkelijk van nut zijn voor het milieu en voor je wijk. Zonder dat je vieze handen krijgt!

 

Waarom?

  1. Door dit plan krijgt Iedereen de mogelijkheid om mee te helpen.
  2. Het plan zorgt ervoor dat je nuttig kan zijn voor de wijk en de natuur.
  3. Het plan zorgt voor schonere straten en die vormen een fijne wijk.
  4. Het plan draagt bij aan een duurzame en dier/natuur vriendelijke wijk.
  5. Het is leuk om afval te prikken, het heeft meditatieve werking op je. Door een grijpstok voor het grijpen te plaatsen heeft iedereen de mogelijkheid.

Wat? Zwerfvuil vind je in groten getale rondom supermarkten. Ook zijn de doorgaande routes en bushaltes een geliefde locatie van zwerfafval. Het zwerfvuil dat we in deze gebieden verzamelen bestaat voornamelijk uit éénmalig plastic, beter bekend als single use plastic (SUP). Voorbeelden hiervan zijn verpakkingsmaterialen. ballonnen of roerstaafjes, allemaal producten die we na gebruik direct weggooien. Wanneer je als welwillende bewoner in de avond een half uurtje afval gaat grijpen maak je een behoorlijk verschil en dat is ook te zien! Hoe meer afval van straat wordt gehaald hoe schoner en fijner de wijk!

Hoe? Door een uitleenkast met grijpstok te plaatsen in het Oosterpark. Beginnend met één als pilot met doel deze later verder door te ontwikkelen. De wenselijke uitkomst zou zijn om op 6 verschillende plekken een uitleenkastje te plaatsen. Deze zijn 24/7 toegankelijk voor iedereen. De eindfase van het plan hangt van een aantal factoren af. Er bestaat een kans dat de grijpstok niet terug wordt gebracht en er enkel een lege kast overblijft. Dat zou erg jammer zijn maar soms gebeurd dat. Deze kunnen we tot een x aantal keer herplaatsen. Een andere uitkomst zou hierom kunnen zijn om deze grijpstokken onder te brengen bij ondernemers zoals het HOP, Leger des Heils of bijvoorbeeld het JOP.

Wie? Het idee komt vanuit het Zwerfvuilteam. Het zwerfvuilteam bestaat uit 5 vaste deelnemers die op maandagochtend meelopen. Ook zijn er leden die op andere dagen of momenten zelf lopen. Ook deze leden maken deel uit van ons team. Het Zwerfvuilteam is onderdeel van Duurzaam Oosterpark. Hier komen duurzame projecten in de wijk samen en worden projecten ter bevordering van duurzaamheid opgezet. Duurzaam Oosterpark huisvest zich in het Stadrestaurant Het Oude Politiebureau. Hier is de samenwerking met Wijkwerken en Werkpro. We werken nauw samen met Groningen Schoon Dankzij Mij, de Bewoners Organisatie, het Wij-team en de Coöperatieve wijkraad. Ook hebben we contact met ondernemers in de wijk die allemaal hun eigen portiek en straat rondom hun zaak afvalvrij houden. Als zwerfvuilteam organiseren we opruimacties, milieustraten, extra prullenbakken, melden we grofvuil, signaleren we mankementen rondom afval, workshops met studenten, weten we hoe de afvalstromingen werken in de Oosterparkwijk, we betrekken ondernemers, waarderen we straten en reiken we prijzen uit voor de winnaar.

Vergunning Er zal een overleg/aanvraag over de plaatsing van de uitleenkasten moeten komen

Groetjes Het Zwerfvuilteam en Duurzaam Oosterpark

Waarom zijn dit de kosten?

Voor het grijpen begroting: Ontwerp 3 uur € 250,- incl. Materiaalkosten voor de kast hout/ verf/ beslag € 100,- incl. Productie 8 uur € 400,- incl. plaatsing 3 uur € 150,- incl. Totaal (pilot) € 900,- incl. (de eerste uitleenkast)

Je moet inloggen of een nieuw account aanmaken om te kunnen reageren.
Geen mijlpalen gedefiniëerd