Ideeën voor Oosterparkwijk

Dit project heeft een bedrag van €25.000

Prachtige bloemenvelden aan het Van Starkenborgkanaal

24-10-2019  •  18 reacties  •  Linda  •  Oosterparkwijk

De wijk kan wel wat kleur gebruiken! Ik stel voor om bloemen te zaaien in de wijk. Het kan op veel plekken, maar om het idee zo concreet en uitvoerbaar mogelijk te maken stel ik voor het in te zaaien aan het einde van de Florakade, voor de nieuwbouw langs, aan het Van Starkenborgkanaal. Het is ongeveer 2000 m2. Hier staat nu hoog onkruid en ongemaaid gras. Er stonden grote bomen, maar deze zijn vervangen door hele kleine boompjes. Ideaal voor bloemen, want die hebben veel zonlicht nodig.

Waarom zijn bloemenvelden leuk?

 • Het geeft kleur en vrolijkheid aan de wijk
 • Goed voor bijen en vogels
 • Het is goed te zien vanaf huizen en de weg en dichtbij een wijk vol kinderen en nieuwe bewoners
 • Een warm welkom voor de nieuwe bewoners van het Oosterparkkwartier
 • Gezellig samen zaaien

Qua budget is het heel goed te realiseren, de zaden worden gedoneerd en de gemeente gaat de grond onkruidvrij maken en omspitten. Hier vraagt de gemeente wel een bedrag voor van €2500,- maar dat zijn gelijk de grootste. De enige andere kosten zijn dan wat bordjes om te voorkomen dat pas gezaaide bloemen vertrapt worden, koffie/thee en wat lekkers voor op de zaaidag en wat zaaibenodigdheden (totaal €200,-). Met weinig kosten is een enorm grote impact te bereiken. Met eenmaal inzaaien krijg je zo'n 3 jaar lang van mei tot oktober prachtige bloemen, daarna is opnieuw inzaaien nodig.

Gezellig samen zaaien om de wijk mooier te maken, dat lijkt mij nou leuk! Het inzaaien is heel eenvoudig en leuk om te doen met iedereen die wil helpen. Ik heb ruim ervaring met bloemzaden zaaien en kan aangeven hoe de grond bewerkt moet worden, hoe onkruid natuurvriendelijk verwijderd kan worden en welke bloemsoorten het goed zullen doen op het specifieke type grond. Er zitten geen giftige planten voor dieren of mensen in de bloemenzadenmengels en er zal worden gelet op allergien. De paden in dit gebiedje blijven uiteraard bestaan zodat je tussen de bloemen langs kan wandelen.

Kortom: het is goed te realiseren, er is genoeg plek en het maakt de wijk een stuk kleurrijker. Het lijkt mij leuk om onze wijk te doen opbloeien. Wie doet er mee?

Het project wordt ook gedocumenteerd op www.florakade.nl en je kan je aanmelden voor het zaaien op bloemen@florakade.nl

€2.700

Nix afval!

31-10-2019  •  1 reactie  •  DJOGroningen  •  Oosterparkwijk

Kijk eens goed wat je allemaal weggooit? Lege flesjes, bierblikjes, oude spijkerbroeken en wat nog meer? Wat anders in de vuilnisbak beland, is een grondstof voor een heel aantal mooie woensdagmiddagen bij De Jonge Onderzoekers! In de maanden februari en maart willen we op de woensdagmiddagen aan de slag met AFVAL. 

- pimp je oude spijkerbroek en maak er weer een hip kledingstuk van

- maak een vogelvoerbakje van een oud colablikje

- maak een elstiekautootje van een oude doos en flessendoppen

- maak een robotmannetje van elektronicaonderdelen

- enz. enz.

Op verschillende afdelingen van De Jonge Onderzoekers gaan we aan de slag met oude- en afvalmaterialen! Zo wordt iets wat eigenlijk was afgeschreven weer iets moois!

Activiteit op woensdagmiddag voor iedereen tussen 8 en 18 jaar. Tussen 13.00 en 17.00 uur.

€400

Zeilbootje(s) Gorechtvijver

16-10-2019  •  9 reacties  •  MichielHoving  •  Oosterparkwijk

Ik maakte een zeilbootje dat al 3 jaar op de gorechtvijver rondzeilt. Dat bootje is nu verroest en kapot. Ik wil graag 1 of meer nieuwe zeilbootjes maken maar dan wat professioneler. niet van multiplex, ijzerdraad en blik maar van dik staal en echt zeildoek. Dit kan ik niet zelf dus wil ik het uitbesteden. Dat kost geld dus daarom reageer ik op deze actie. Ik heb niet veel nodig want ik wil geen geld in het water gooien. Qua materialen heb ik aan 150 euro genoeg voor 1 bootje. Het lijkt me ook leuk om een appgroep te beginnen waarin de belevenissen van de boot gedeeld kunnen worden.

 

€150

Speeltuin Kooijkerplein speelbaar houden in winter d.m.v. (sfeer)verlichting

15-10-2019  •  2 reacties  •  Mirjam  •  Oosterparkwijk

ONWIJS GOED IDEE!!                        TOF!!                           HEEL LEUK!!  

In de lente en zomer bruist de speeltuin aan het  Kooijkerplein. Na het eten ook nog even spelen.  Ouders op het bankje met een kop koffie of thee. Gezelligheid.  En rond 20.00u gaan de meeste kinderen (en ouders ;)) naar huis. 

In de donkere maanden is dit niet meer mogelijk. Er is o.a. onvoldoende verlichting. Terwijl er ook in de herfst en winter behoefte is om te  voetballen,  klimmen, schommelen .. lekker buiten. Kopje koffie in winterjas ;)

In het kader van blijven bewegen, buiten spelen,  gezelligheid etc zou ik willen voorstellen de speeltuin subtiel en/of gericht en/of misschien wel sprookjesachtig te verlichten in deze periode. Niet langer dan tot 20.00u i.v.m. evt overlast en onnodige verlichting

Mogelijke bezwaren 

 • Hangjongeren kan een bezwaar zijn, echter is de bedoeling dat de verlichting aangaat als het donker wordt (sensor) en uit gaat op een door ons ingestelde tijd, bijv 20.00u. Voor hangjongeren is dit waarschijnlijk geen interessant tijdstip. 
 • Als blijkt dat het licht onnodig brandt kunnen we de tijden aanpassen 

Belang

Zowel de straat als de wijk heeft belang bij een veilige en gezellige speeltuin.  Dit initiatief kan als voorbeeld dienen voor andere speelplekken in de wijk. 

Begroting

De begroting staat hieronder.

Onderhoud 

Het vervangen van lampen kan door een van de straatbewoners gedaan worden evenals het instellen van een tijdklok. Er kan een groepje bewoners aangewezen worden dat als aanspreekpunt kan dienen. Gespecialiseerder onderhoud zal ingeleend moeten worden. 

Het idee is gedeponeerd in de buurtapp waar  ca 170 deelnemers in zitten. Enkel positieve reacties. Hieruit is ook het idee van de tafeltennistafels uit ontstaan.  

Wij hopen van harte op jullie stemmen namens de kinderen van de Oosterparkwijk!

 

 

€4.000

Snoeikorf voor tuinafval

13-10-2019  •  4 reacties  •  Anne H  •  Oosterparkwijk

Geen tuinafval meer in vuilniszakken in de ondergrondse container! Ik vind het jammer dat groen afval bij ons in de wijk niet apart wordt ingezameld. Vooral tuinafval stop ik niet graag in een vuilniszak. Daarom wil ik graag een 'snoeikorf' voor tuinafval in het Pioenpark. Iedereen kan daar zijn snoeiafval kwijt. Van tijd tot tijd wordt de bak geleegd.

 

€2.250

Voor het grijpen! Leen systeem

31-10-2019  •  8 reacties  •  Ellen Beck  •  Oosterparkwijk

Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van Oosterparkers. Daarom lopen we elke maandagmorgen als zwerfvuilteam door de straten van de wijk. Het geeft een goed gevoel als een straat er beter uitziet dan een kwartier ervoor. We horen vaak van mensen dat ze graag willen helpen maar overdag bijvoorbeeld aan het werk zijn. Hierdoor kwam er een leuk idee naar voren: een grijpstok leensysteem in het park. Hiermee kan je afval-grijpen op het moment dat het jou uitkomt. Want als je buiten wilt zijn en daarbij iets nuttigs kunt doen ligt deze mogelijkheid met dit idee voor het grijpen. Op deze manier kan je daadwerkelijk van nut zijn voor het milieu en voor je wijk. Zonder dat je vieze handen krijgt!

 

Waarom?

 1. Door dit plan krijgt Iedereen de mogelijkheid om mee te helpen.
 2. Het plan zorgt ervoor dat je nuttig kan zijn voor de wijk en de natuur.
 3. Het plan zorgt voor schonere straten en die vormen een fijne wijk.
 4. Het plan draagt bij aan een duurzame en dier/natuur vriendelijke wijk.
 5. Het is leuk om afval te prikken, het heeft meditatieve werking op je. Door een grijpstok voor het grijpen te plaatsen heeft iedereen de mogelijkheid.

Wat? Zwerfvuil vind je in groten getale rondom supermarkten. Ook zijn de doorgaande routes en bushaltes een geliefde locatie van zwerfafval. Het zwerfvuil dat we in deze gebieden verzamelen bestaat voornamelijk uit éénmalig plastic, beter bekend als single use plastic (SUP). Voorbeelden hiervan zijn verpakkingsmaterialen. ballonnen of roerstaafjes, allemaal producten die we na gebruik direct weggooien. Wanneer je als welwillende bewoner in de avond een half uurtje afval gaat grijpen maak je een behoorlijk verschil en dat is ook te zien! Hoe meer afval van straat wordt gehaald hoe schoner en fijner de wijk!

Hoe? Door een uitleenkast met grijpstok te plaatsen in het Oosterpark. Beginnend met één als pilot met doel deze later verder door te ontwikkelen. De wenselijke uitkomst zou zijn om op 6 verschillende plekken een uitleenkastje te plaatsen. Deze zijn 24/7 toegankelijk voor iedereen. De eindfase van het plan hangt van een aantal factoren af. Er bestaat een kans dat de grijpstok niet terug wordt gebracht en er enkel een lege kast overblijft. Dat zou erg jammer zijn maar soms gebeurd dat. Deze kunnen we tot een x aantal keer herplaatsen. Een andere uitkomst zou hierom kunnen zijn om deze grijpstokken onder te brengen bij ondernemers zoals het HOP, Leger des Heils of bijvoorbeeld het JOP.

Wie? Het idee komt vanuit het Zwerfvuilteam. Het zwerfvuilteam bestaat uit 5 vaste deelnemers die op maandagochtend meelopen. Ook zijn er leden die op andere dagen of momenten zelf lopen. Ook deze leden maken deel uit van ons team. Het Zwerfvuilteam is onderdeel van Duurzaam Oosterpark. Hier komen duurzame projecten in de wijk samen en worden projecten ter bevordering van duurzaamheid opgezet. Duurzaam Oosterpark huisvest zich in het Stadrestaurant Het Oude Politiebureau. Hier is de samenwerking met Wijkwerken en Werkpro. We werken nauw samen met Groningen Schoon Dankzij Mij, de Bewoners Organisatie, het Wij-team en de Coöperatieve wijkraad. Ook hebben we contact met ondernemers in de wijk die allemaal hun eigen portiek en straat rondom hun zaak afvalvrij houden. Als zwerfvuilteam organiseren we opruimacties, milieustraten, extra prullenbakken, melden we grofvuil, signaleren we mankementen rondom afval, workshops met studenten, weten we hoe de afvalstromingen werken in de Oosterparkwijk, we betrekken ondernemers, waarderen we straten en reiken we prijzen uit voor de winnaar.

Vergunning Er zal een overleg/aanvraag over de plaatsing van de uitleenkasten moeten komen

Groetjes Het Zwerfvuilteam en Duurzaam Oosterpark

€900

Een AED en reanimatiecursussen, daar red je levens mee!

30-10-2019  •  10 reacties  •  Tria  •  Oosterparkwijk

Begin oktober heb ik samen met mijn collega een man op straat gereanimeerd die van de fiets was gevallen door een hartstilstand. Ik ben ervan overtuigd dat door toedoen van de in de betreffende straat aanwezige AED, we deze man hebben kunnen redden. Hij is met een goede hartslag per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het besef dat we iemand zijn leven hebben gered en zijn familie en vrienden heel veel verdriet hebben kunnen besparen bezorgde me kippenvel en zette me aan het denken. 

In de Oosterparkwijk zijn niet genoeg AED's aanwezig. Een AED (automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand door het toedienen van een elektrische schok). De inzet van een AED en het starten van reanimatie binnen 6 minuten doet de overlevingskans van iemand enorm toenemen, want een ambulance redt het niet altijd om binnen 6 minuten aanwezig te zijn.

Een AED kan bediend worden door vrijwilligers die kunnen reanimeren (burgerhulpverleners), deze vrijwilligers krijgen een oproep zodra er een hartstilstand in de buurt is. 

Een AED met buitenkast kost rond de EUR 1.660,- per stuk. 

Een AED kan aan een buitenmuur bevestigd worden, zodat deze altijd, dag en nacht, bereikbaar is. 

In wijk zijn 3 AED's aanwezig: in de Lidl, de Jumbo en in Stadsrestaurant het Oude Politiebureau. Deze zijn echter niet 24 uur per dag bereikbaar en zijn niet voldoende verspreid door de wijk. 

Daarnaast zou het goed zijn om met een aantal buurtbewoners een reanimatiecursus te doen, zodat het aantal burgerhulpverleners in de Oosterparkwijk toenemen. Het met elkaar volgen van deze cursus zorgt daarnaast voor binding in de wijk, wat het extra mooi maakt. 

Een cursus van 4 uur kost ongeveer EUR 35,- p.p.

Ik hoop dat jullie de noodzaak van een AED en meer geschoolde burgerhulpverleners in de Oosterparkwijk inzien en op dit idee stemmen! Ik wil graag EUR 2500,- inzamelen voor 1 AED en 24 reanimatiecursussen.  

Alvast bedankt. 

Tria

€2.500

Hier begint de zee!

31-10-2019  •  5 reacties  •  Ellen Beck  •  Oosterparkwijk

Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van Oosterparkers. Als zwerfvuilteam zijn we hier druk mee bezig en laten we de straten graag schoner achter dan dat we er beginnen. We wandelen elke maandagochtend door de straten van onze wijk, komen bewoners tegen en babbelen een end weg. We leren de wijk op een andere manier kennen met een oog voor afval. Wat voor ons, en vast voor iedereen, een doorn in het oog is zijn de sigaretten die op straat worden gegooit als een openbare asbak. Helaas is het grijpen van sigaretten een hels karwei en eigenlijk geen beginnen aan… De sigaretten en haar giftige stoffen belanden in de goot, in de rivieren en eindigen in de zee. Ook ander zwerfvuil verdwijnt samen met het hemelwater de zee in. De zee lijkt ver weg maar de plastic soep begint ook in de stad! Het lijkt ons een goed idee om hier bewustwording aan te geven. 

Waarom?

 1. Het plan leidt tot bewustwording van de gevolgen van zwerfafval in goten.
 2. Het plan zorgt voor schonere straten en die vormen een fijne wijk.
 3. Het plan draagt bij aan een Duurzame en dier/natuur vriendelijke wijk.
 4. Het plan laat rokers inzien dat je sigaretten niet op straat moet gooien en dus ook niet in de goot. Hiermee gaan we de strijd aan met het meest gevonden zwerfafval item.
 5. Hierdoor draagt de Oosterparkwijk niet bij aan de plastic soep van 100.000 miljoen ton afval.

Wat? Ergens in de tijdlijn is er een moment geweest waarop we het met elkaar oke vinden om afval in de goot te gooien. Waarschijnlijk omdat de gemeente met de veegkarren het dan makkelijk kunnen opvegen. Of misschien omdat alles wat in de goot verdwijnt opgevangen en gefilterd wordt? Als we er even bij stil staan… Hoe vaak komt die bezemwagen eigenlijk langs? Wordt er wel gefilterd en opgevangen? Deze bewustwording en dit denkmoment is nodig om gedragsverandering te veroorzaken. Dit plan stimuleert de bewustwording en doorbreekt het normale patroon op een positieve manier.

Hoe? Door naast de straatgoten informatieborden te plaatsen met daarom ‘Hier begint de zee’. Gelijkvloers zodat er geen hinder op de stoep of straat ontstaat. Duurzaam zodat ze minstens 10 jaar onaangetast blijven bestaan. De borden worden ongeveer 15 centimeter groot. Dus niet schreeuwerig, ze maken eerder nieuwsgierig. Alleen als wandelaar kun je ze bewust lezen. De borden krijgen een mooi strak design met een nette afwerking. De borden worden naast de goot geplaatst. Bij elke goot wordt dit op dezelfde manier gedaan.

Voorbeeld:https://www.google.com/search?q=5ced03660000000000000000_BIG&sxsrf=ACYBGNSR9H0WQMn5i_UAhruHfKj7Bn_Gqw:1573554531332&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=S2fKPJiDvBOkyM%253A%252CCMnNLRtI85AsPM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRoFb6CuywlkghxsjxTh5kXCidO4A&sa=X&ved=2ahUKEwiqsf-2u-TlAhUOKlAKHawBA8UQ9QEwAHoECAAQBg#imgrc=S2fKPJiDvBOkyM:

Wie? Het idee komt vanuit het Zwerfvuilteam. Het zwerfvuilteam bestaat uit 5 vaste deelnemers die op maandagochtend meelopen. Ook zijn er leden die op andere dagen of momenten zelf lopen. Ook deze leden maken deel uit van ons team. Het Zwerfvuilteam is onderdeel van Duurzaam Oosterpark. Hier komen duurzame projecten in de wijk samen en worden projecten ter bevordering van duurzaamheid opgezet. Duurzaam Oosterpark huisvest zich in het Stadrestaurant Het Oude Politiebureau. Hier is de samenwerking met Wijkwerken en Werkpro. We werken nauw samen met Groningen Schoon Dankzij Mij, Bewoners Organisatie, Wij-team en de Coöperatieve wijkraad. Als zwerfvuilteam organiseren we opruimacties, milieustraten, extra prullenbakken, melden we grofvuil, signaleren we mankementen rondom afval, workshops met studenten, weten we hoe de afvalstromingen werken in de Oosterparkwijk, we betrekken ondernemers, waarderen we straten en reiken we prijzen uit voor de winnaar.

 

Vergunning Er moet een aanvraag voor plaatsing van 100 bordjes op straat moeten worden gedaan.

 

€950

Tafeltennistafel(s) de nieuwe ontmoetingsplek voor 8 tot 88!

02-11-2019  •  Geen reacties  •  Sybolt de Jong  •  Oosterparkwijk

Je ziet ze in Berlijn bijna op elke pleintje of straathoek (https://www.pingpongmap.net/berlin) en in Groningen (https://www.pingpongmap.net/groningen) nog maar zeer weinig. De tafeltennistafel is in Berlijn een echte verbinder. Bij goed weer zijn de meeste exemplaren in gebruik en worden tot de zon ondergaat actief gebruikt. Of het nou een wedstrijdje is tussen vader/moeder, zoon/dochter, zus/broer, vrienden/buurtgenoten of met tien man een potje 'rond-de-tafel'. In Berlijn zag ik pingpongwedstrijden tussen pubers, studenten, bejaarden en zelfs daklozen in elke willekeurige combinatie. Dat moet toch ook mogelijk zijn in ons mooie Oosterpark.

Een mooie plek om te starten met de eerste verbindings tafeltennistafel is de speeltuin bij het Kooijkerplein. Ze nemen maar weinig ruimte in en brengen de wijk (en misschien later onze Stad) in beweging. 

De tafeltennistafel (gefotografeerd in Berlijn) op de afbeelding is hufterproof, duurzaam in het gebruik, is goed te bespelen en ziet er ook nog eens goed uit. De tafeltennistafel inclusief stenenondergrond kost 3000 euro.

Op basis van de ervaringen op het Kooijkerplein hoop ik dat er meer plekken in de Oosterpark komen waar we tafeltennistafels kunnen plaatsen en in de toekomst op vele plekken in onze mooie Stad. 

Dus stem op mijn idee en misschien spelen we binnenkort het eerste potje.

€3.000

Eetbaar groen in de wijk

03-10-2019  •  8 reacties  •  Ria  •  Oosterparkwijk

Ons voorstel is om notenbomen te planten in de wijk ipv sierbomen. Dit levert eetbare noten op voor kinderen en volwassenen. Denk aan de walnoot , tamme kastanje en de hazelaar. Vruchtbomen zoals appel en peer zijn bewerkelijker in onderhoud. Dit zochten we samen met een bomenexpert uit.  Ook mispels  en vijgen lijken geschikt en weinig onderhoud te vragen.

Er zijn verspreid in de Oosterparkwijk genoeg open plekken in parken en groenstroken die geschikt zijn om deze bomen en struiken te planten in het gras. De uiteindelijke plekken kunnen in overleg bepaald worden. Een mooie plek zou de groenstrook aan het van Starkenborgkanaal zijn. Fietspaden, wandelpaden en de straatranden moeten vermeden worden in verband met overlast in de herfst als de noten vallen.

Dit groene plan sluit aan bij de toekomstvisie van de Gemeente Groningen. De gemeente wil bomen behouden en waar mogelijk het aantal uitbreiden om CO2 weg te vangen en koelte te geven in de zomermaanden. Ook zijn bomen gunstig bij het opzuigen van overtollig water. Het leefmillieu in de stad wordt gunstig beinvloed.

Bijenkasten zijn van harte welkom en/of randen met fleurige bloemen. (zie hiervoor andere plannen onder dit project)

Het lijkt me heerlijk in de herfst. Educatief voor de kinderen. Eetgenot voor de hele wijk. Je ontmoet elkaar bij het rapen in de herfst. 

Zijn we een klein beetje boer.

€3.500