Stem van Groningen

Ideeën voor de Oosterparkwijk

Deze wijk heeft een budget van € 25.000

ideeminibieb.jpg

Minibieb

16-10-2019  •  Minibieb Oosterparkwijk  •  Oosterparkwijk

Minibieb Oosterparkwijk

Wij zijn drie bewoners uit De Velden in de Oosterparkwijk. Wij willen een minibieb realiseren in de wijk voor de bewoners van de Oosterparkwijk. Een minibieb is een boekenkast op straat, waar iedereen gratis een boek kan lenen en kan inbrengen.

Waarom willen we dit;

 • Het stimuleert kinderen en volwassenen om meer te gaan lezen
 • Het zorgt voor verbinding in de wijk
 • En het delen van boeken is duurzaam en leuk

Rondom deze minibieb en de boeken willen we activiteiten organiseren voor jong en oud. Zoals; voorleesmomenten, boek van de maand, leesclub, op pad in de wijk met de minibieb en schrijvers uitnodigen om iets te vertellen over hun boek.

Hoe zien we dit voor ons;

 • De standplaats van de minibieb wordt de ontmoetingsplek met de moestuintjes bij het gebouw van het Kopland (Piet Fransenlaan). Dit is aan de kant van de Zaagmuldersweg. De Minibieb wordt in dezelfde stijl als de moestuinbakken en het wormenhotel gemaakt.
 • De minibieb wordt mobiel, waardoor deze gemakkelijk in te zetten is op diverse locaties en tijdens activiteiten in de wijk (bijvoorbeeld bij de Oosterparkheem of WIJ Groningen Heesterpoort).
 • Het Kopland is enthousiast over het idee. Zij hebben als missie de verbinding met de wijk en de vrouwenopvang te stimuleren. De minibieb is hier een mooi middel voor. We gaan samen activiteiten organiseren rondom de minibieb. 
 • Via Facebook of via de email houden we iedereen op de hoogte van de activiteiten rondom de minibieb. Wordt alvast lid: Facebook.com/minibieboosterparkwijk
 • Naast de ingebrachte ruilboeken, wordt iedere maand een nieuw boek aangeschaft en daaromheen een activiteit georganiseerd.
 • De minibieb wordt door een groepje vrijwilligers begeleid en beheerd, waaronder wij. 

Wil je, je als vrijwilliger aansluiten bij de minibieb of heb je nog vragen of goede ideeën? Mail dan naar minibieboosterparkwijk@gmail.com

Begroting voor dit project is € 1.500 euro. Hierin zijn de materiaalkosten, boek van de maand en een aantal activiteiten in meeberekend. Voor het ontwerpen en maken van de minibieb schakelen we mensen in ons netwerk in. Zij ontwerpen en maken de minibieb vrijwillig. 

€ 1.500

Voeg toe
voorhetgrijpen-02.jpg

Voor het grijpen! Leen systeem

31-10-2019  •  Ellen Beck  •  Oosterparkwijk

Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van Oosterparkers. Daarom lopen we elke maandagmorgen als zwerfvuilteam door de straten van de wijk. Het geeft een goed gevoel als een straat er beter uitziet dan een kwartier ervoor. We horen vaak van mensen dat ze graag willen helpen maar overdag bijvoorbeeld aan het werk zijn. Hierdoor kwam er een leuk idee naar voren: een grijpstok leensysteem in het park. Hiermee kan je afval-grijpen op het moment dat het jou uitkomt. Want als je buiten wilt zijn en daarbij iets nuttigs kunt doen ligt deze mogelijkheid met dit idee voor het grijpen. Op deze manier kan je daadwerkelijk van nut zijn voor het milieu en voor je wijk. Zonder dat je vieze handen krijgt!

 

Waarom?

 1. Door dit plan krijgt Iedereen de mogelijkheid om mee te helpen.
 2. Het plan zorgt ervoor dat je nuttig kan zijn voor de wijk en de natuur.
 3. Het plan zorgt voor schonere straten en die vormen een fijne wijk.
 4. Het plan draagt bij aan een duurzame en dier/natuur vriendelijke wijk.
 5. Het is leuk om afval te prikken, het heeft meditatieve werking op je. Door een grijpstok voor het grijpen te plaatsen heeft iedereen de mogelijkheid.

Wat? Zwerfvuil vind je in groten getale rondom supermarkten. Ook zijn de doorgaande routes en bushaltes een geliefde locatie van zwerfafval. Het zwerfvuil dat we in deze gebieden verzamelen bestaat voornamelijk uit éénmalig plastic, beter bekend als single use plastic (SUP). Voorbeelden hiervan zijn verpakkingsmaterialen. ballonnen of roerstaafjes, allemaal producten die we na gebruik direct weggooien. Wanneer je als welwillende bewoner in de avond een half uurtje afval gaat grijpen maak je een behoorlijk verschil en dat is ook te zien! Hoe meer afval van straat wordt gehaald hoe schoner en fijner de wijk!

Hoe? Door een uitleenkast met grijpstok te plaatsen in het Oosterpark. Beginnend met één als pilot met doel deze later verder door te ontwikkelen. De wenselijke uitkomst zou zijn om op 6 verschillende plekken een uitleenkastje te plaatsen. Deze zijn 24/7 toegankelijk voor iedereen. De eindfase van het plan hangt van een aantal factoren af. Er bestaat een kans dat de grijpstok niet terug wordt gebracht en er enkel een lege kast overblijft. Dat zou erg jammer zijn maar soms gebeurd dat. Deze kunnen we tot een x aantal keer herplaatsen. Een andere uitkomst zou hierom kunnen zijn om deze grijpstokken onder te brengen bij ondernemers zoals het HOP, Leger des Heils of bijvoorbeeld het JOP.

Wie? Het idee komt vanuit het Zwerfvuilteam. Het zwerfvuilteam bestaat uit 5 vaste deelnemers die op maandagochtend meelopen. Ook zijn er leden die op andere dagen of momenten zelf lopen. Ook deze leden maken deel uit van ons team. Het Zwerfvuilteam is onderdeel van Duurzaam Oosterpark. Hier komen duurzame projecten in de wijk samen en worden projecten ter bevordering van duurzaamheid opgezet. Duurzaam Oosterpark huisvest zich in het Stadrestaurant Het Oude Politiebureau. Hier is de samenwerking met Wijkwerken en Werkpro. We werken nauw samen met Groningen Schoon Dankzij Mij, de Bewoners Organisatie, het Wij-team en de Coöperatieve wijkraad. Ook hebben we contact met ondernemers in de wijk die allemaal hun eigen portiek en straat rondom hun zaak afvalvrij houden. Als zwerfvuilteam organiseren we opruimacties, milieustraten, extra prullenbakken, melden we grofvuil, signaleren we mankementen rondom afval, workshops met studenten, weten we hoe de afvalstromingen werken in de Oosterparkwijk, we betrekken ondernemers, waarderen we straten en reiken we prijzen uit voor de winnaar.

Vergunning Er zal een overleg/aanvraag over de plaatsing van de uitleenkasten moeten komen

Groetjes Het Zwerfvuilteam en Duurzaam Oosterpark

€ 900

Voeg toe
Dit is een veld in Midden-Drenthe, hier worden bouwmaterialen gerecycled.

Hondenspeelplaats (inclusief attributen, poepzakjes en prullenbak)

05-10-2019  •  Vincent Wijninga  •  Oosterparkwijk

|| Getrainde honden | Meer beweging voor hond en baas | Brengt buurtbewoners bij elkaar ||

Ik zou graag voor de hondenbezitters en hondenliefhebbers een hondenspeelplaats bij het Oosterpark willen voorstellen. inclusief speelattributen waar we onze honden kunnen laten spelen en trainen. Honden met een hoog energie niveau kunnen hier hun energie kwijt, worden hierdoor rustiger en luisteren beter naar hun baasjes. Dit is niet alleen positief voor de honden, maar ook voor de baasjes en omwonenden. 

Op deze manier komen hondenbezitters niet alleen socialiseren met hun honden, maar kunnen andere buurtbewoners de getrainde en trainende honden bewonderen en eventueel een praatje maken met de hondenbezitters. Om het stuk goed schoon te houden is een prullenbak inclusief poepzakjes grenzend aan het speelveld wellicht verstandig.

In het kader van het milieu zou ik graag gerecyclede producten willen gebruiken (denk hierbij aan houten kabelhaspels uit de bouw) om de kosten laag te houden en te zorgen dat goede, bruikbare, producten niet worden vernietigt.

Mogelijke bezwaren:

 • Blaffende honden (mits nog niet goed getrained)
 • Meer honden in het park

Belang:

 • Meer interactie tussen hondenbezitters
 • Leuk uitzicht voor omwonenden
 • Meer afgetrainde honden in de wijk
 • Honden en baasjes zullen een betere conditie krijgen
 • Een goede manier om je eigen hond te leren kennen
 • Wijkbewoners kunnen gezellig komen kijken en converseren met de hondenbezitters

Zoals je ziet, erg veel voordelen als we een stuk ongebruikt gras inrichten voor honden!  Ik hoop dat ik je net zo enthousiast heb gemaakt als ik dat ben en hoop je stem hiermee gewonnen te hebben!

€ 4.000

Voeg toe
Safety Safe - Minder hardrijders door slimme snelheidsmeter met beloning

Pilot slimme snelheidsmeter met beloning

09-10-2019  •  Maarten  •  Oosterparkwijk

Rond de Paradijsvogelstraat, Pelikaanstraat, Flamingokade en het Oosterparkkwartier zijn veel nieuwbouwwoningen gebouwd. Hier wonen veel gezinnen met jonge kinderen. Jonge kinderen vertonen soms onvoorspelbaar gedrag en kunnen op onverwachte momenten zomaar de straat oprennen of niet goed uitkijken als ze tussen geparkeerde auto's door de straat oversteken. Vooral langs de Florakade en Paradijsvogelstraat wordt regelmatig te hard gereden wat natuurlijk gevaarlijk is. Het zou mooi zijn als we kunnen zorgen dat er wat minder hard wordt gereden in deze omgeving. Om niet alleen de directe omgeving te laten profiteren van dit initiatief, willen we het als een pilot uitvoeren welke kan helpen bij het overwegen van bredere inzet van de voorgestelde aanpak door de wijk / Gemeente.

We willen het effect meten van een zogenaamd 'nudging feedback systeem'. In de bijgevoegde offerte is te zien wat de kosten zijn voor de huur van de slimme snelheidsmeter Safety-safe (https://safetysafe.nl/) voor 4 weken en het bijbehorende begeleidingstraject voor een periode van 3 maand in de omgeving. De begeleiding bestaat uit o.a. met de bewoners (die in de buurt zitten van de Safety-Safe) in gesprek te gaan en het gezamenlijk bepalen van de ‘prijs’ die met goed gedrag behaald wordt, plaatsen van borden en bieden van een pakket aan communicatiemiddelen. De prijs kan bijvoorbeeld worden ingezet voor meer structurele maatregelen zoals mogelijk plaatsing van een smileybord. Gebleken is (zie b.v. hier) dat alleen plaatsing van een bord zonder begeleiding slechts een aantal weken goed werkt. De sociale aanpak met een langdurig begeleidingstraject is gebleken effectiever te zijn. Door de omgeving te betrekken wordt tevens naast een stuk bewustwording ook samenhorigheid gecreëerd. Verkeersveiligheid wordt een gezamenlijk doel!

Voor het bepalen van de effectiviteit van de paal heeft de Gemeente meetapparatuur en deze kan, zonder kosten voor dit idee, worden ingezet. Bij de kosten is ook een budget voor een beloning bij goed gedrag meebegroot. De paal wordt aangesloten op de stroomvoorziening in een huis aan de Paradijsvogelstraat. Hier wordt voor de periode van 4 week een bedrag van 40e aan stroom voor gerekend. Aangezien er sprake is van een campagne waarbij de omgeving wordt betrokken, wordt er ook reclamemateriaal gemaakt en borden. Kosten voor het uitbesteden van drukwerk zijn meegenomen in de begroting.

€ 11.900

Voeg toe
Speeltuin Kooijkerplein

Speeltuin Kooijkerplein speelbaar houden in winter d.m.v. (sfeer)verlichting

15-10-2019  •  Mirjam  •  Oosterparkwijk

ONWIJS GOED IDEE!!                        TOF!!                           HEEL LEUK!!  

In de lente en zomer bruist de speeltuin aan het  Kooijkerplein. Na het eten ook nog even spelen.  Ouders op het bankje met een kop koffie of thee. Gezelligheid.  En rond 20.00u gaan de meeste kinderen (en ouders ;)) naar huis. 

In de donkere maanden is dit niet meer mogelijk. Er is o.a. onvoldoende verlichting. Terwijl er ook in de herfst en winter behoefte is om te  voetballen,  klimmen, schommelen .. lekker buiten. Kopje koffie in winterjas ;)

In het kader van blijven bewegen, buiten spelen,  gezelligheid etc zou ik willen voorstellen de speeltuin subtiel en/of gericht en/of misschien wel sprookjesachtig te verlichten in deze periode. Niet langer dan tot 20.00u i.v.m. evt overlast en onnodige verlichting

Mogelijke bezwaren 

 • Hangjongeren kan een bezwaar zijn, echter is de bedoeling dat de verlichting aangaat als het donker wordt (sensor) en uit gaat op een door ons ingestelde tijd, bijv 20.00u. Voor hangjongeren is dit waarschijnlijk geen interessant tijdstip. 
 • Als blijkt dat het licht onnodig brandt kunnen we de tijden aanpassen 

Belang

Zowel de straat als de wijk heeft belang bij een veilige en gezellige speeltuin.  Dit initiatief kan als voorbeeld dienen voor andere speelplekken in de wijk. 

Begroting

De begroting staat hieronder.

Onderhoud 

Het vervangen van lampen kan door een van de straatbewoners gedaan worden evenals het instellen van een tijdklok. Er kan een groepje bewoners aangewezen worden dat als aanspreekpunt kan dienen. Gespecialiseerder onderhoud zal ingeleend moeten worden. 

Het idee is gedeponeerd in de buurtapp waar  ca 170 deelnemers in zitten. Enkel positieve reacties. Hieruit is ook het idee van de tafeltennistafels uit ontstaan.  

Wij hopen van harte op jullie stemmen namens de kinderen van de Oosterparkwijk!

 

 

€ 4.000

Voeg toe

Jeu de boulesbaan

15-10-2019  •  luukkobes  •  Oosterparkwijk

Jeu de boulesbaan

Wij, Luuk Kobes en Ruth Greven hebben al een tijd het mooie idee voor een Jeu de boulesbaan op het veld tussen de Professor Rankestraat en de Professor Enno Dirk Wiersmastraat.

Dit idee is ontstaan uit een driegeneratietuin. Wij willen heel graag alle leeftijden uit de buurt bij deze tuin betrekken.

Een aantal jaren geleden is deze tuin van een vervallen hondenuitlaatveld al omgetoverd door de omringende buurtbewoners.

Zij hebben destijds al het initiatief genomen om een moestuin, voetbalveldje en speeltuin aan te leggen met behulp van de Gemeente Groningen. De moestuin is ontstaan als een onderdeel van de Eetbare Stad Groningen. Dit heet nu Eetbaar Groningen. Deze actieve moestuinclub vindt het heel leuk om hier een driegeneratietuin van te maken. Dit willen we nog meer stimuleren door de aanleg van een Jeu de boulesbaan. 

Er zijn waarschijnlijk wel meer geschikte locaties denkbaar in de Oosterparkwijk.

Kosten:

Aanlegkosten zijn begroot om en nabij de 5000 euro per baan.

Aanleg dakplataanboom en bankje: 500 euro

Onderhoud van de baan kunnen we zelf uitvoeren.

Beste mensen, willen jullie gezellig Jeu de Boulen in ongedwongen sfeer stem dan op ons!

Alvast dank!

Groeten, Luuk en Ruth

€ 5.500

Voeg toe
Buurttuin Slachthuisstraat

De buurttuin in de Slachthuisstraat als eerbetoon aan de wijk!

04-10-2019  •  Ellie Jelsema  •  Oosterparkwijk

Het mooist is als de kinderen meewerken aan het ontwerp van de muurschildering, zodat als ze er langs lopen of fietsen denken:  

"Daar heb ik aan meegewerkt en bedacht, er zit een stukje van mij in."

Aan de Slachthuisstraat ligt een stukje groen waar we graag een mooi eerbetoon aan de wijk van willen maken! Met een muurschildering en bankjes om even te gaan zitten. Niet alleen voor de bewoners van de straat, maar voor alle wijkbewoners van de Oosterparkwijk en iedereen die er maar langs loopt of fietst! 

We willen graag een muurschildering aanbrengen dat ontworpen is door de kinderen uit de straat. Het moet een eerbetoon worden aan de dieren die vroeger geslacht zijn in het slachthuis dat op deze plek gestaan heeft. We denken aan een afbeelding van een koe, een varken, paard en een schaap. Het mooist is als de kinderen het inkleuren en meedenken, zodat als ze er langs lopen of fietsen denken: "Daar heb ik aan meegewerkt en bedacht, er zit een stukje van mij in." Op die manier hopen we ook dat het een mooie plek blijft. Het idee is dat de kinderen de muurschildering samen met een kunstenaar, Koen de Graaf, gaan ontwerpen. Op zijn website kan je zijn werk bekijken: http://koendegraaf.com

Voor de muur waar de muurschildering komt is een stukje tuin. Ons idee is om daar bankjes in te plaatsen zodat het een gezellige plek wordt om even te zitten. De bankjes worden ook ontworpen door een kunstenaar, Tom Dijkstra (www.tomdijkstra.info). Tom en Koen gaan samenwerken zodat beide kunstwerken in elkaar overlopen en het een mooi geheel wordt.

De tuin heeft ook een opknapbeurt nodig. Mooie bodembedekkers en ook planten die er groen uitzien in de winter, nu zijn het in de winter kale takken.

Woningbouw Nijestee en de VvE zijn beide akkoord met de plannen die we als straatbewoners in gedachten hebben. 

Het zou fantastisch zijn dat als je de hoek omkomt om naar de Hortensialaan te lopen, denkt: "Wauw dat ziet er leuk uit!!"

€ 8.100

Voeg toe
Screenshot_20191114-214310_Gallery.jpg

Lounge- en picknickfaciliteiten in het park omgeven door groen

07-10-2019  •  Almon Kroon  •  Oosterparkwijk

Ons idee is om heerlijke houten picknick-/loungegelegenheden te plaatsen die hufterproof zijn in het pioenpark en indien mogelijk ook op andere plekken in de wijk. Zo creëren we een relaxte sfeer in de wijk om even lekker te ontspannen. De loungeplekken kunnen worden omgeven door een kleine boeddhistische tuin om je zo in een andere wereld te wanen. 

Aanbrengen van 2 luxe 2 persoons stoel en 6 goedkopere varianten. En wat plantjes rondom.

Totale Kosten 15.000 euro

 

€ 15.000

Voeg toe
Voorbeeld_snoeikorf.jpg

Snoeikorf voor tuinafval

13-10-2019  •  Anne H  •  Oosterparkwijk

Geen tuinafval meer in vuilniszakken in de ondergrondse container! Ik vind het jammer dat groen afval bij ons in de wijk niet apart wordt ingezameld. Vooral tuinafval stop ik niet graag in een vuilniszak. Daarom wil ik graag een 'snoeikorf' voor tuinafval in het Pioenpark. Iedereen kan daar zijn snoeiafval kwijt. Van tijd tot tijd wordt de bak geleegd.

 

€ 2.250

Voeg toe
De Gorecht is na 3 jaar aan vervanging toe...

Zeilbootje(s) Gorechtvijver

16-10-2019  •  MichielHoving  •  Oosterparkwijk

Ik maakte een zeilbootje dat al 3 jaar op de gorechtvijver rondzeilt. Dat bootje is nu verroest en kapot. Ik wil graag 1 of meer nieuwe zeilbootjes maken maar dan wat professioneler. niet van multiplex, ijzerdraad en blik maar van dik staal en echt zeildoek. Dit kan ik niet zelf dus wil ik het uitbesteden. Dat kost geld dus daarom reageer ik op deze actie. Ik heb niet veel nodig want ik wil geen geld in het water gooien. Qua materialen heb ik aan 150 euro genoeg voor 1 bootje. Het lijkt me ook leuk om een appgroep te beginnen waarin de belevenissen van de boot gedeeld kunnen worden.

 

€ 150

Voeg toe