Stem van Groningen

Ga terug

Het Goudenregenplein; Biodiversiteit, natuurlijk spelen en tuinieren

Goudenregenplein Goudenregenplein  •  02-10-2019  •  Oosterparkwijk  • 

Goudenregenplein

Initiatief Goudenregenplein

Biodiversiteit, natuurlijk spelen, ontmoeten, verbinding, educatie, samenwerking, tuinieren, plukken…. 

Ons idee, onze wens, is deze elementen terug te vinden op het Goudenregenplein. Nu een grasveld omzoomd door bomen, een ruime plek die wat ons betreft uitnodigt om nog veel meer te zijn dan dat. Al geruime tijd zijn wij, in samenwerking met het WIJ team en de gemeente, bezig met brainstormen, mensen uitnodigen mee te denken en plattegronden met ideeën uit te werken. 

Er ligt een plan. Een open plan. Dat wil zeggen dat geïnteresseerden nog altijd hun steentje bij kunnen dragen;

 • om het plein uitnodigender te maken voor mens en dier
 • om het een paradijsje te laten worden voor kleine dieren zoals vogels, egels, vlinders, bijen en andere insecten
 • om het geur- en kleurrijk, een lust voor het oog te laten zijn
 • om voor kinderen uit de omgeving een speel- doe- en leerplek te creëren
 • om te zaaien en te plukken, te ontmoeten en samen te werken in het groen

Het Goudenregenplein ligt middenin de Oosterparkwijk. Veel mensen en met name ook veel kinderen kennen het omdat er een gymzaal naast staat waar meerdere scholen hun gymlessen hebben en waar na schooltijd verschillende sportlessen worden gegeven.

Wij zien het Goudenregenplein als een plek met vele mogelijkheden en hopen dat er ideeën gerealiseerd kunnen gaan worden waar zoveel mogelijk mensen plezier aan beleven.

Vind jij dit ook een goed idee?                                                                                                                                 Ondersteun het dan met JOUW STEM, want met jouw stem komen we vooruit!

Zie hieronder de concepttekening van het Goudenregenplein (bij documenten) hoe het eruit zou kunnen komen te zien.

Financieel plan:

De gemeente heeft naar het financiële plaatje gekeken.

De basis:

 • het veld helemaal omzoomd door een heg (meidoorn, vuurdoorn) met twee rozenpoorten als ingangen
 • grote zwerfkeien in een cirkel
 • een goudenregenboom en twee of drie fruitbomen 

 

Deze basis is geschat op 10.000 euro

Als dit basisgeld bij elkaar gebracht kan worden betekent dit dat er voldoende draagkracht is vanuit de wijkbewoners en zal de gemeente ook zijn steentje gaan bijdragen in de volgende fases.

Het is dus een groot plan dat in opvolgende delen kan worden uitgevoerd. Naarmate zich meer bewoners betrokken voelen en zich in willen zetten zal het steeds groener en kleurrijker kunnen worden. De basis en in een latere fase 'natuurlijk spelen' zal kunnen worden onderhouden door de gemeente, maar alles wat het tot een unieke, inspirerende plek kan gaan maken zal door bewoners zelf in beweging moeten worden gezet en onderhouden moeten worden.

Wij hopen dat steeds meer mensen dit als een uitdaging zullen gaan zien en dat mensen steeds meer gaan inzien en ervaren dat het heel inspirerend en lonend is om de regie in eigen handen te gaan nemen.                                                                                                                                     

In samenwerking iets creëren waar iedereen blij van wordt!

Location

Organization Name

Documenten (3)

Uitleg van de prijs van het idee

De gemeente heeft naar het financiële plaatje gekeken. De basis: • het veld helemaal omzoomd door een heg (meidoorn, vuurdoorn) met twee rozenpoorten als ingangen • grote zwerfkeien in een cirkel • een goudenregenboom en twee of drie fruitbomen Deze basis is geschat op 10.000 euro. Zie de omschrijving van het idee bovenaan deze pagina voor verdere toelichting.


Login To Comment
 • Fransien

  wat een heerlijk plan, ik kijk nu al uit naar een middagje spelen & genieten daar. Een vraag die ik nog wel heb: hoe kijken jullie aan tegen het onderhoud dat nodig zal zijn? Denk aan onkruid, snoeien, vuil weghalen, veiligheid van de natuurlijke speeltoestellen, veiligheid voor dieren, ...?

   • Goudenregenplein

    Dank voor je reactie Fransien!
    Het plan kan in fases worden opgebouwd. De basis kan worden verzorgd door de gemeente. Echter hoe meer enthousiasme er is bij buurtbewoners om het stuk groener, interessanter, speelser etc. te maken hoe mooier het kan worden. Dat betekent dan wel dat het niet alleen gaat om het aandragen van ideeën, maar ook om het creëren van draagvlak. Hoe meer ideeën, hoe meer hulp er ook nodig is om het groen bij te houden.
    Dit is ook deel van het plan, samen de buurt aantrekkelijk maken, samen tuinieren en elkaar ontmoeten.
    Een ieder draagt bij wat die kan/leuk vindt, aan de hand daarvan kan het plan steeds meer worden uitgebreid.
    Als je meer wilt horen, dinsdag 22 oktober is er een presentatie van oa ons plan in de Heesterpoort 1 om 20.00 uur (inloop 19.30 uur),

    vriendelijke groet van
    Team Goudenregenplein

    Geen reacties
Geen mijlpalen gedefiniëerd