Stem van Groningen

Ga terug

Herinrichting 'Oranjeboom' plein Onnen

Amanda le Grand Amanda le Grand  •  13-09-2020  •    2 opmerkingen  •  Groene Parel  • 

Dorpsbelangen Onnen is al langer bezig met verkeersveiligheid en vergroening van het dorp door het plaatsen van plantenbakken en aanleg van bloemrijke bermen. In het verlengde hiervan willen we het centrale kruispunt aan het begin van het dorp herinrichten:  het Oranjeboomplein (kruispunt Mottebrink/Dorpsweg). In aanvulling op de plantenbakken die vorig jaar zijn geplaatst is er met de gemeente overlegd over herinrichting van dit kruispunt. De gemeente heeft een ontwerp gemaakt, waar het dorp graag mee bezig gaat: meer groen en meer plantvakken die het dorp een kleurrijker aanzien zullen geven. En tevens het verkeer afremmen (zie ontwerp in de bijlage), In aavulling hierop zou ook meer laanbeplanting langs de dorpsweg kunnen worden geplaatst (als uitbreiding van de toch al geplande herplant van bomen langs het Zuidveld). Bomen dragen bij aan de verkeersveligheid door hun afremmende werking en zij passen bij de ambitie van Groningen om meer bomen te planten (zie voorbeeld plan in bijlage). Ook zou rond een aantal bomen de boomschijf kunnen worden vergroend.

Nadere uitwerking en kostenberekening van dit idee is in de bijlage.

Locatie: Onnen ligt landelijk, omringd door de natuurgebieden de Onnerpolder, de Onneres en de Appelbergen, aan de doorgaande weg naar Zuidlaren. Het verkeer is de laatste jaren enorm toegenomen.

Idee ingediend door: Vereniging Dorpsbelangen Onnen

Documenten (3)

Toelichting kosten

In overleg met de indiener is gekozen om één idee door te laten gaan, hierbij is gekozen voor het aanpakken van het kruispunt. Beplanting plaatsen rondom het bankje en hagen plaatsen bij het bankje op de kruising Dorpsweg/Mottebrink


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
Geen mijlpalen gedefiniëerd