Ideeën voor Groene Parel

Dit project heeft een bedrag van €35.000

Huiskamer van het dorp

26-09-2020  •  Geen reacties  •  Stichting Dorpshuis De Hoeksteen Noordlaren  •  Groene Parel

Op een markante plaats in Noordlaren, tegenover de kerk en het haventje staat het dorpshuis De Hoeksteen. De Hoeksteen bestaat al 40 jaar en veel 'oude' en 'nieuwe' Noordlaarders komen er graag en hebben mooie herinneringen. Hier vinden talloze activiteiten plaats, zoals gymnastiek, yoga, kaarten, muziek en exposities, en bijeenkomsten van verenigingen.

Noordlaren kent vele huiskamers. Maar geen één is voor alle bewoners. Waar moet je heen voor een spontane ontmoeting met je buurtgenoten, waar je letterlijk en figuurlijk "op je sloffen" naartoe kunt lopen?

We missen een "huiskamer" voor oud én jong, waar je uit kunt zakken en je op je gemak kunt voelen. Op de zolder van het dorpshuis willen wij een huiskamer-/ biljart- annex ontmoetingsruimte realiseren, met WIFI- en video faciliteiten.

Een gezellige ruimte voor ongedwongen ontmoetingen op meerdere dagen in de week. Bijvoorbeeld om gewoon bij te praten, te biljarten, schaken, darten of de week door te nemen, of een videofim te kijken. Uit bewonersavonden kwam de wens daarvoor de zolder bruikbaar te maken. Dus wordt nu opgeruimd en geschilderd door vrijwilligers. Een begroting is beschikbaar.

Fase een is het inrichten van een multifunctionele huiskamer. Fase twee is het organiseren van activiteiten die inspirerend zijn, óók voor onze jonge dorpsbewoners in de middelbare school leeftijd. Het zou naar ons inzicht waardevol zijn om dit plan voor de "huiskamer van het dorp" te kunnen realiseren omdat het ook mogelijkheden biedt voor bezoekers uit omliggende dorpen.

€2.000

Tai Chi in het Boeremapark, Zomer 2021

22-09-2020  •  19 reacties  •  Stichting Burgemeester Boeremapark  •  Groene Parel

De Stichting Burgemeester Boeremapark wil in de zomer van 2021 opnieuw drie maal per week in de maanden juni t/m september Tai Chi / Qigong in het Boeremapark organiseren. Het betreft een activiteit gericht op vooral de oudere inwoners van Haren, maar iedereen is welkom en kan meedoen.  De aktiviteit wordt Corona-proof in de buitenlucht gegeven in de zomerperiode. Dit is de periode waarin, vooral voor ouderen, alle georganiseerde activiteiten stoppen. Het betreft bewegingsvormen die in China in veel parken en op straat worden beoefend en die in Nederland aan populariteit wint. Zo wordt al 20 jaar Tai Chi / Qigong les gegeven door Torion en wordt het ook gegeven in het Noorderplansoen te Groningen. De bewegingsvorm is bij uitstek geschikt voor de oudere mens om gezond te blijven. Vrijwel iedereen kan, ook wanneer sprake is van lichamelijke beperkingen, meedoen. Tegelijk heeft het beoefenen in de groep een sociaal aspect. Voor  oudere deelnemers, die mogelijk ook dit najaar en winter weer door de coronamaatregelen veel binnen zullen zitten, is dit niet onbelangrijk .

Deze zomer (2020) heeft de Stichting Burgemeester Boeremapark, drie maal per week Tai Chi/Qigong in het Boeremapark georganiseerd. De bijeenkomsten lopen nog tot 12 oktober a.s. Subsidie is verkregen van de Gemeente Groningen (Gebiedsteam Haren), De Stichting Dorpsfonds en de Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren. 

De activiteiten zijn een groot succes en de doelgroep wordt goed bereikt. Het aantal deelnemers is vanaf het begin hoog geweest. Gemiddeld ligt dit op 50. Hoogste getelde aantal  was 74.  De uitkomst van de  evaluatie is zeer positief te noemen.  De activiteit wordt zeer op prijs gesteld. Veel mensen gaven aan zich er beter door te voelen.  Deelnemers vonden de bijeenkomsten heel welkom na het lange, geïsoleerd, binnenzitten door de Coronamaatregelen.  Omdat het buiten is voelt men zich veilig. Het Boeremapark is een prachtige plek om deze activiteit te beoefenen. Mooier kan haast niet. Men houdt goed afstand tot elkaar.  Dat de lessen buiten worden gegeven wordt door 96% van de deelnemers zeer belangrijk gevonden. Het is gelukt om de beoogde groep (oudere Harenaars)  te bereiken. 88% van de deelnemers is 60 jaar of ouder. Er is een grote vaste groep.  De frequentie van drie keer per week wordt positief beoordeeld. Een niet onbelangrijke aantal deelnemers is er altijd. Voor hen die niet altijd kunnen is de frequentie gunstig omdat er in de week altijd wel een gelegenheid is om wel te komen.  De kwaliteit van de lessen wordt door 98% van de deelnemers als goed tot zeer goed beoordeeld. De lessen worden verzorgd door David M. Knibbe. Hij is een zeer ervaren Tai chi / Qigong leraar die ook de lessen bij Torion en in het Noorderplansoen geeft. 

Veel deelnemers hebben gevraagd om ook de volgende zomer (2021) weer Tai Chi / Qigong in het park te organiseren. Het bestuur van de Stichting Burgemeester Boeremapark zet zich om dit te bereiken.

De kosten van de lessen gedurende 4 maanden bedragen in totaal €2650,- De stichting Burgemeester Boeremapark kan uit eigen middelen en uit verkregen donaties €600,- bijdragen. Het gevraagde bedrag is:  €2650 - €650 = €2000,- Met dit bedrag kunnen 4 maanden lang, 3 x per week de lessen worden gegeven. Wanneer lessen niet doorgaan omdat het weer te slecht is worden deze aan het eind van de periode ingehaald.

In de bijlage treft u de tussentijdse evaluatie aan alsmede de Flyer die we voor de zomer hadden gemaakt. 

Wij hopen dat veel mensen het een leuk idee vinden om de Tai Chi  komende zomer in het Boeremapark voort te zetten..  

€1.550

Heel Haren fietst

18-09-2020  •  6 reacties  •  maria  •  Groene Parel

Aangepaste (huur)fietsen in Haren

Het actief houden van minder mobiele inwoners door nasr buiten te gaan en fietsen,  stimuleren van ouderen en mensen die noodgedwongen tijdelijk of permanent binnen zitten.

Door het geven van prikkels middels diverse sensitieve input. wordt er witte hersenstof aangemaakt waarvan wetenschapelijk is bewezen dat dit cruciaal bijdraagt aan genezing en psychisch herstel. Uit eigen ervaring weet ik wat buitenzijn met je kan doen. meer energie, betere geneeskracht en sociale contacten.

Stelt u zich eens voor hoe het voor deze groepen zou zijn als ook zij ook heerlijk de wind in hun gezicht voelen, de seizoenen aan den lijve ervaren en hun actieradius zoveel groter zien worden.

Wat is nou fijner dan genieten in de natuur rondom je woonplaats of eens naar een ander dorp of stad te kunnen gaan zonder autogebruik. 

de bedoeling is verschillende soorten fietsen aan te bieden waar mensen met een beperking op vervoerd kunnen worden. bv een fiets waar je een rolstoel voorop kunt zetten of een fiets met een rolstoel ervoor waar men op kan stappen. Later zou er een fiets kunnen komen waar men zelf ook mee kan trappen zodat de spieren ook getraind kunnen worden.

Hiervoor zouden vrijwilligers ingezet kunnen worden of partners of vrienden/vriendinnen kunnen die de fietsen kunnen huren. Allemaal zijn ze elektrisch ondersteund wat voor iedereen te doen is. Er zal een uitgiftepunt komen in Haren waar de fiets gehaald en gebracht kan worden. Verder kan worden gereserveerd via een website of telefonisch, ook ala minuut omdat er niets zo veranderlijk is als het weer.

Ook kunnen er leuke routes worden uitgezet die men kan volgen. 

Ook kan men de fiets huren voor langere periode waardoor er bv een pieterpad gefietst kan worden of een andere lange afstandsroute.

Er is ind e buurt (noord nederland) nergens een soortgelijke fiets te huren. Wel is er een duofiets maar deze is zeer breed en daarmee is t moeilijk over smallere fietspaden te gaan waardoor je al weer snel afhankelijk bent van de doorgaande wegen en bospaden echt niet mogelijk zijn.

 

De bedoeling is een verbinding te maken met een stichting (zijn in contact met verschillende) en een locatie te vinden die daarbij past. Tot die tijd kan het vanuit mijn eigen huis of evt bij een fietsenmaker die hiervoor openstaat.

Verder komt er een webstite en telefoonnummer waarop info  te lezen is en reserveringen kunnen worden gedaan. 

Daar de fietsen erg duur zijn (maar we zijn in overleg met de van Raam fabriek), ongeveer 9000 euro per stuk kunnen we beginnen met 1 of 2 fietsen en later de opbrengsten gebruiken voor de aanschaf van een volgende ( bv een tandem waarbij men ook kan meetrappen en dus gelijk een goede oefening is voor revalidatie of activering. )

Voor de gemeente zou dit ook een oplissing kunnen zijn voor als er aanvragen komen voor een aangepaste fiets. Welke masr door 1 persoon mag worden gebruikt. Zeker werkt dit project kosten besparend!

En tenslotte zitten we nu in een rottige Coronatijd  de meeste kwetsbare groepen komen niet veel buiten. Maar juist met een fiets in de buitenlucht is het een veilig en toegankelijk uitje. En in de herfst en winter met een dikke warme deken is het ook lekker warm buiten. 

€9.000

Kinderspeelplaats Hortus Haren

21-09-2020  •  5 reacties  •  Vriendenvandehortus  •  Groene Parel

 

De Hortus botanicus in Haren draagt, als Groene Parel bij uitstek, volop bij aan de waarden waarop volgens het Groenplan Vitamine G een gebied kan bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Maar dan moet je er gebruik van kunnen maken. Met name voor ouders en grootouders met kleine kinderen was het lastig om volop te genieten van de Hortus. Een kinderspeelplaats voor de kleinsten draagt daar aan bij. Deze zand en waterspeelplaats wordt momenteel gerealiseerd, maar heeft nog geen sluitende begroting. Het zand gedeelte is al gereed en de waterspeelplaats toestellen geleverd, maar voor het daadwerkelijke plaatsten daarvan is een onvoorzien extra bedrag van 4000 euro nodig.

De Vereniging Vrienden van de Hortus wil de Hortus graag aantrekkelijker maken met een bijdrage aan de speelplaats.

€4.000

Ruimte voor vogels en insecten in de Botanicuslaan.

18-09-2020  •  1 reactie  •  r. nienhuis  •  Groene Parel

De Botanicuslaan is een zgn lommerrijke laan, met waardevolle bomen en groene voortuinen.  Het lijkt ons een leuk idee om nestkastjes op te hangen in de laan. De kinderen kunnen een aantal nestkastjes zelf maken (bouwpakket). Ook denken we aan het plaatsen van 3 insectenhotels, die we samen met de kinderen gaan maken. Deze activiteit is eenmalig, voor jong en oud, de kosten zijn 500 euro. Het doel is nestgelegenheid, samen verantwoordelijkheid nemen en het versterken van het bewustzijn voor de natuur in je leefomgeving.

€1.000

zandwegen in Noordlaren en Glimmen

10-09-2020  •  9 reacties  •  ria rolf  •  Groene Parel

Monenteel is de snelheid voor verkeer nog steeds 60 km.op de zandwegen !! Het gevolg is bij droogte veel overlast van zandstuivingen, bij nat weer worden de wegen kapot gereden. Al vaker gemeld voorstel (zie o.a. ook natuurplatform drenstche aa en meerdere berichten van omwonenden naar de afdeling overlast van de gemeente groningen) om op deze wegen 30 km. in te voeren!!!!

Voor omwonenden, wandelaars, fietsers en de natuur aanmerkelijke  verbetering!!

Financieel is dit m.i. geen grote kostenpost; de borden 60 km. omruilen naar 30 km. borden.

€500

Bankjes in de polder

25-09-2020  •  1 reactie  •  Amanda le Grand  •  Groene Parel

Meer bankjes.... het spreekt voor zich. Men moet meer bewegen, maar men wil ook graag even kunnen rusten. Onnen wordt door veel wandelaars bezocht, maar ook de inwoners zelf vinden het fijn als er meer bankjes zouden komen. De Onnerpolder in of achterlangs het dorp, richting de Ijsboerderij. natuurlijk sluiten we graag aan bij andere plannen voor meer bankjes, maar ja, we willen ze wel graag rond ons dorp. Misschien kan de gemeente alle wensen voor meer bankjes  in ene moeite door meenemen?

€1.000

De Koolmees

16-09-2020  •  2 reacties  •  De Mikkelhorst  •  Groene Parel

"De Koolmees"

Zorgboerderij de Mikkelhorst produceert najaar 2020 in het kader van de dagbesteding voor haar deelnemers maximaal 200 kwalitatief hoogstaande vogelhuisjes (Koolmezen) om zo ook in 2021 een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de eikenprocessierups. Het lijkt er op dat in 2020 het oprukken van de rups vertraagd is, maar juist dan is waakzaamheid geboden. Door juist nu 200 vogelhuisjes op strategische plekken in de Groene Parel (veel eikenbomen in de bebouwde omgeving) te plaatsen blijven we de eikenprocessierups voor! Het plaatsen van de huisjes bij particulieren in de dorpen zal door vrijwilligers gedaan worden. Om de huisjes strategisch te kunnen plaatsen zal deskundig advies van de gemeente Groningen worden ingewonnen.

Het mes snijdt in dit project aan meerdere kanten: nuttige dagbesteding voor de deelnemers van de Mikkelhorst en minder jeuk in de Groene Parel!

 

Projectvoorstel in de bijlage.....

Indiener: ecologische Zorgboerderij de Mikklehorst. Contactpersoon: Jan Hendrik Jansen, secretaris bestuur de Mikkelhorst: 06 18817779 j.h.jansenmb01@gemail.com//j.h.jansenmb@home.nl

€3.000

Hondenpoep vrije omgeving Quintusschool

25-09-2020  •  Geen reacties  •  n.bos  •  Groene Parel

Om de Quintusschool ligt veel groen, waar de kinderen van de school graag spelen. Helaas lopen er ook zeer regelmatig mensen met hun hond, waardoor er hondenpoep komt te liggen rondom de school. Dit is voor de kinderen erg vervelend. In de leerlingenraad van de school hebben de kinderen dit probleem als prioriteit aangegeven: hier moet wat aan gedaan worden.

Daarnaast lijkt het de kinderen leuk om een (groenten-) tuintje te realiseren, maar omdat er nogal eens jeugd om de school hangt durven we hier geen geld in te steken. Wanneer we een tuintje zouden kunnen afsluiten geeft dit wel mogelijkheden. Dus niet het hele plein afsluiten (want het is belangrijk voor de kinderen in Glimmen dat ze ook in de weekenden en vrije momenten gebruik kunnen maken van de toestellen op het schoolplein), maar een stuk van het groen om het schoolplein afbakenen voor een tuin.

€500

Doorgeefwinkel voor meer duurzaamheid en doorgeven van spullen en geluk !

27-09-2020  •  5 reacties  •  nina  •  Groene Parel

Sinds 2 jaar is er een doorgeefwinkel in Haren, die met groot succes draait. Iedereen wordt er gelukkig van: de inbrengers, de vrijwilligers omdat ze zinvol bezig zijn en genieten van de leuke contacten, klanten omdat ze kwaliteit en gezelligheid krijgen voor weinig geld, trouwe bezoekers omdat ze ook terecht kunnen voor een praatje. De gemeenschap en het milieu omdat spullen een nieuw leven krijgen en niet weggegooid worden. De leefbaarheid is omhoog gegaan en er is een netwerk ontstaan rondom de doorgeefwinkel (in voormalige basisschool De Linde in Haren).

Waarom deze subiside?

De doorgeefwinkel kan maar tot en met februari blijven. Ze heeft al een circulair ecosysteem opgebouwd. Daarnaast doen we in Haren helaas een stap terug in recycling. Door de doorgeefwinkel te laten blijven zorgen we voor minstens 3 keer winnen:

- spullen krijgen een nieuwe eigenaar en er is minder belasting op het milieu

- er is een verbinding ontstaan tussen de buurtbewoners/Harenaren onderling en door 'gezien te worden"  draagt de doorgeefwinkel haar steentje bij tegen eenzaamheid

- iedereen wordt er gelukkiger van: alle betrokkenen, de wijk, het dorp, de gemeente en de lokale goede doelen

Wat vragen we?

1. Voor februari 2021 een ruimte waar we kunnen blijven en waar we vaken open kunnen zijn (nu maar 1 keer in de week open omdat we de locatie delen met een school). 

2. Een financiele bijdrage van 750,00 voor maken van een website en sociale media campagne

3. Hulp van de gemeente Groningen om onze plannen te ontwikkelen

We zijn een stichting in oprichting en kunnen alle professionele hulp gebruiken om uit te groeien tot een stabiele sociale groene parel. 

€1.000