Ideeën voor Groene Parel

Dit proces heeft een budget van € 35.000

Ruimte voor vogels en insecten in de Botanicuslaan.

18-09-2020  •    1 opmerking  •   •  r. nienhuis  •  Groene Parel

De Botanicuslaan is een zgn lommerrijke laan, met waardevolle bomen en groene voortuinen.  Het lijkt ons een leuk idee om nestkastjes op te hangen in de laan. De kinderen kunnen een aantal nestkastjes zelf maken (bouwpakket). Ook denken we aan het plaatsen van 3 insectenhotels, die we samen met de kinderen gaan maken. Deze activiteit is eenmalig, voor jong en oud, de kosten zijn 500 euro. Het doel is nestgelegenheid, samen verantwoordelijkheid nemen en het versterken van het bewustzijn voor de natuur in je leefomgeving.

€ 1.000

Tai Chi in het Boeremapark, Zomer 2021

22-09-2020  •    19 opmerkingen  •   •  Stichting Burgemeester Boeremapark  •  Groene Parel

De Stichting Burgemeester Boeremapark wil in de zomer van 2021 opnieuw drie maal per week in de maanden juni t/m september Tai Chi / Qigong in het Boeremapark organiseren. Het betreft een activiteit gericht op vooral de oudere inwoners van Haren, maar iedereen is welkom en kan meedoen.  De aktiviteit wordt Corona-proof in de buitenlucht gegeven in de zomerperiode. Dit is de periode waarin, vooral voor ouderen, alle georganiseerde activiteiten stoppen. Het betreft bewegingsvormen die in China in veel parken en op straat worden beoefend en die in Nederland aan populariteit wint. Zo wordt al 20 jaar Tai Chi / Qigong les gegeven door Torion en wordt het ook gegeven in het Noorderplansoen te Groningen. De bewegingsvorm is bij uitstek geschikt voor de oudere mens om gezond te blijven. Vrijwel iedereen kan, ook wanneer sprake is van lichamelijke beperkingen, meedoen. Tegelijk heeft het beoefenen in de groep een sociaal aspect. Voor  oudere deelnemers, die mogelijk ook dit najaar en winter weer door de coronamaatregelen veel binnen zullen zitten, is dit niet onbelangrijk .

Deze zomer (2020) heeft de Stichting Burgemeester Boeremapark, drie maal per week Tai Chi/Qigong in het Boeremapark georganiseerd. De bijeenkomsten lopen nog tot 12 oktober a.s. Subsidie is verkregen van de Gemeente Groningen (Gebiedsteam Haren), De Stichting Dorpsfonds en de Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren. 

De activiteiten zijn een groot succes en de doelgroep wordt goed bereikt. Het aantal deelnemers is vanaf het begin hoog geweest. Gemiddeld ligt dit op 50. Hoogste getelde aantal  was 74.  De uitkomst van de  evaluatie is zeer positief te noemen.  De activiteit wordt zeer op prijs gesteld. Veel mensen gaven aan zich er beter door te voelen.  Deelnemers vonden de bijeenkomsten heel welkom na het lange, geïsoleerd, binnenzitten door de Coronamaatregelen.  Omdat het buiten is voelt men zich veilig. Het Boeremapark is een prachtige plek om deze activiteit te beoefenen. Mooier kan haast niet. Men houdt goed afstand tot elkaar.  Dat de lessen buiten worden gegeven wordt door 96% van de deelnemers zeer belangrijk gevonden. Het is gelukt om de beoogde groep (oudere Harenaars)  te bereiken. 88% van de deelnemers is 60 jaar of ouder. Er is een grote vaste groep.  De frequentie van drie keer per week wordt positief beoordeeld. Een niet onbelangrijke aantal deelnemers is er altijd. Voor hen die niet altijd kunnen is de frequentie gunstig omdat er in de week altijd wel een gelegenheid is om wel te komen.  De kwaliteit van de lessen wordt door 98% van de deelnemers als goed tot zeer goed beoordeeld. De lessen worden verzorgd door David M. Knibbe. Hij is een zeer ervaren Tai chi / Qigong leraar die ook de lessen bij Torion en in het Noorderplansoen geeft. 

Veel deelnemers hebben gevraagd om ook de volgende zomer (2021) weer Tai Chi / Qigong in het park te organiseren. Het bestuur van de Stichting Burgemeester Boeremapark zet zich om dit te bereiken.

De kosten van de lessen gedurende 4 maanden bedragen in totaal €2650,- De stichting Burgemeester Boeremapark kan uit eigen middelen en uit verkregen donaties €600,- bijdragen. Het gevraagde bedrag is:  €2650 - €650 = €2000,- Met dit bedrag kunnen 4 maanden lang, 3 x per week de lessen worden gegeven. Wanneer lessen niet doorgaan omdat het weer te slecht is worden deze aan het eind van de periode ingehaald.

In de bijlage treft u de tussentijdse evaluatie aan alsmede de Flyer die we voor de zomer hadden gemaakt. 

Wij hopen dat veel mensen het een leuk idee vinden om de Tai Chi  komende zomer in het Boeremapark voort te zetten..  

€ 1.550

Hondenpoep vrije omgeving Quintusschool

25-09-2020  •    Geen reacties  •   •  n.bos  •  Groene Parel

Om de Quintusschool ligt veel groen, waar de kinderen van de school graag spelen. Helaas lopen er ook zeer regelmatig mensen met hun hond, waardoor er hondenpoep komt te liggen rondom de school. Dit is voor de kinderen erg vervelend. In de leerlingenraad van de school hebben de kinderen dit probleem als prioriteit aangegeven: hier moet wat aan gedaan worden.

Daarnaast lijkt het de kinderen leuk om een (groenten-) tuintje te realiseren, maar omdat er nogal eens jeugd om de school hangt durven we hier geen geld in te steken. Wanneer we een tuintje zouden kunnen afsluiten geeft dit wel mogelijkheden. Dus niet het hele plein afsluiten (want het is belangrijk voor de kinderen in Glimmen dat ze ook in de weekenden en vrije momenten gebruik kunnen maken van de toestellen op het schoolplein), maar een stuk van het groen om het schoolplein afbakenen voor een tuin.

€ 500

zandwegen in Noordlaren en Glimmen

10-09-2020  •    9 opmerkingen  •   •  ria rolf  •  Groene Parel

Monenteel is de snelheid voor verkeer nog steeds 60 km.op de zandwegen !! Het gevolg is bij droogte veel overlast van zandstuivingen, bij nat weer worden de wegen kapot gereden. Al vaker gemeld voorstel (zie o.a. ook natuurplatform drenstche aa en meerdere berichten van omwonenden naar de afdeling overlast van de gemeente groningen) om op deze wegen 30 km. in te voeren!!!!

Voor omwonenden, wandelaars, fietsers en de natuur aanmerkelijke  verbetering!!

Financieel is dit m.i. geen grote kostenpost; de borden 60 km. omruilen naar 30 km. borden.

€ 500

Kinderspeelplaats Hortus Haren

21-09-2020  •    5 opmerkingen  •   •  Vriendenvandehortus  •  Groene Parel

 

De Hortus botanicus in Haren draagt, als Groene Parel bij uitstek, volop bij aan de waarden waarop volgens het Groenplan Vitamine G een gebied kan bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Maar dan moet je er gebruik van kunnen maken. Met name voor ouders en grootouders met kleine kinderen was het lastig om volop te genieten van de Hortus. Een kinderspeelplaats voor de kleinsten draagt daar aan bij. Deze zand en waterspeelplaats wordt momenteel gerealiseerd, maar heeft nog geen sluitende begroting. Het zand gedeelte is al gereed en de waterspeelplaats toestellen geleverd, maar voor het daadwerkelijke plaatsten daarvan is een onvoorzien extra bedrag van 4000 euro nodig.

De Vereniging Vrienden van de Hortus wil de Hortus graag aantrekkelijker maken met een bijdrage aan de speelplaats.

€ 4.000

Maarwold ; spelen, beleven en ontmoeten

26-09-2020  •    11 opmerkingen  •   •  Ewoud Stadman  •  Groene Parel

In de wijk Maarwiold neemt het aantal kinderen toe. De wijk is weer in volle bloei, kinderen zoeken plekken om te spelen. Voor de allerkleinsten is er een leuk speeltuintje gerealiseerd maar ben je 7+ dan is er weinig tot niets voor je te doen. Midden in de wijk staat de sporthal, het Buut. Aan het Buut grenst een basketbal veld (aan vervanging toe)  en een groot grasveld. Deze beide ruimte lenen zich bij uitstek voor het realiseren van een groene oase voor (natuurlijk)  spelen, beleven, ontdekken en ontmoeten. Het ligt zo centraal dat alle omliggende straten als Emmalaan, Hemsterhuislaan, Westerse drift, spinozalaan etc van deze plek kunnen genieten. 

Voetval / basketbal / Hockey /  trefbal op het plein (ook voor gym Nicolaasschool en kinderopvang ) op het sportcourt  en klimmen / klauteren / rennen / vies worden /  verstoppertje spelen in de groene oase ernaast. Kom vooral eens kijken hoe geschikt deze locatie is voor een fantastische speelomgeving voor jong en oud!! 

 

 

€ 10.000

Zandwegen: een 30 km zone

16-09-2020  •    3 opmerkingen  •   •  Ingrid Schenk  •  Groene Parel

Al heel lang is het de wens van ruim 80% van de aanwonenden (enquete) dat er een 30 km zone geldt voor de zandwegen naar en rondom het Noordlaarderbos bij Noordlaren (Duinweg, Beslotenveenseweg, Westertseweg, Pollseweg/-laan, Oorsprong, Weg naar de Kerkduinen en Weg langs het Hunnebed). En dat is niet zonder redenen. Voor deze zandwegen geldt een 60 km zone en het is steeds drukker geworden. Snelrijdend gemotoriseerd verkeer kan gevaarlijke situaties opleveren voor wandelaars, fietsers, ruiters, menwagens en (loslopende) honden. Het gebied is een cultuurhistorisch natuurgebied. Ruimte en rust zijn daarbij behorende kwaliteiten. Daar hoort een 30 km zone bij. Ook draagt een 30 km zone eraan bij dat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor crossmotoren, quads en gemotoriseerde puzzel- en toertochten. In ieder geval kunnen dan dergelijke gebruikers door medegebruikers en aanwonenden van het gebied aangesproken worden op hun snelheid en gedrag.

Ook voor het onderhoud van de weg is een lagere snelheid beter. Te hard rijden veroorzaakt bij (langdurige) regen diepe sporen en gaten in de zandwegen en tijdens droogtes grote stofwolken. En als het tijdens droge perioden ook nog eens hard waait, waait daardoor extra veel zand van de zandweg af waardoor er nieuw zand moet worden opgebracht.

Verder is de zone-overgang van het dorp Noordlaren naar de zandwegen bizar. In de bebouwde kom geldt een 30 km zone. (Hetzelfde geldt ook voor de geasfalteerde Pollselaan (priveweg) langs het golfterrein). Bij de toegang vanuit het dorp Noordlaren naar de zandwegen wordt de 30 km zone gewijzigd in een 60 km zone (zie foto's). De 60 km zone borden lijken daardoor wel een uitnodiging om op zandwegen eens lekker 60 km te gaan scheuren. Zo tegenstrijdig met de functie van het gebied waar de zandwegen doorheen en omheen lopen, namelijk een natuurgebied waar talloze op natuurgerichte bezoekers (en omwonenden) van genieten.

De wens voor een 30 km zone hebben we (toenmalige werkgroep van het Natuurplatform Drentsche Aa) regelmatig bij de voormalige gemeente Haren aangekaart. Helaas was in 2011 de gemeente alleen genegen om van de toen geldende 80 km zone een 60 km zone te maken. Dat werd vooral ingegeven door het feit dat daardoor minder borden nodig waren. Wij vonden toen en nog steeds dat ook een maximumsnelheid van 60 km op de zandwegen veel te hard is. Zelfs de uitkomsten van onze enquete in 2011 onder direct aanwonenden mocht niet baten: ruim 80% van alle aanwonenden waren voorstander van een 30 km zone! Ook vond ruim 80% van de ge-enqueteerden het gewenst dat recreanten parkeerden aan de randen van het gebied bij de verharde wegen. Echter zonder dat dergelijke parkeerplaatsen het landschap aantasten. Recreatie kent slechts piekmomenten (vooral weekenden en vakantieperioden). Daarom is het belangrijk dat buiten deze momenten parkeergelegenheid niet meer zichtbaar is.

Je zou zeggen: eens moet onze wens in vervulling gaan. We hebben ons verzoek eerder kenbaar gemaakt bij dorpsbelangen Noordlaren en Stichting Landelijk Gebied Haren. We vragen de gemeente Groningen uitdrukkelijk een 30 km zone op de zandwegen naar en rondom het Noordlaarderbos in te voeren.

Noordlaren, 16 september 2020 David van der Kellen en Ingrid Schenk

  What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy
€ 500

De Koolmees

16-09-2020  •    2 opmerkingen  •   •  De Mikkelhorst  •  Groene Parel

"De Koolmees"

Zorgboerderij de Mikkelhorst produceert najaar 2020 in het kader van de dagbesteding voor haar deelnemers maximaal 200 kwalitatief hoogstaande vogelhuisjes (Koolmezen) om zo ook in 2021 een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de eikenprocessierups. Het lijkt er op dat in 2020 het oprukken van de rups vertraagd is, maar juist dan is waakzaamheid geboden. Door juist nu 200 vogelhuisjes op strategische plekken in de Groene Parel (veel eikenbomen in de bebouwde omgeving) te plaatsen blijven we de eikenprocessierups voor! Het plaatsen van de huisjes bij particulieren in de dorpen zal door vrijwilligers gedaan worden. Om de huisjes strategisch te kunnen plaatsen zal deskundig advies van de gemeente Groningen worden ingewonnen.

Het mes snijdt in dit project aan meerdere kanten: nuttige dagbesteding voor de deelnemers van de Mikkelhorst en minder jeuk in de Groene Parel!

 

Projectvoorstel in de bijlage.....

Indiener: ecologische Zorgboerderij de Mikklehorst. Contactpersoon: Jan Hendrik Jansen, secretaris bestuur de Mikkelhorst: 06 18817779 j.h.jansenmb01@gemail.com//j.h.jansenmb@home.nl

€ 3.000

Huiskamer van het dorp

26-09-2020  •    Geen reacties  •   •  Stichting Dorpshuis De Hoeksteen Noordlaren  •  Groene Parel

Op een markante plaats in Noordlaren, tegenover de kerk en het haventje staat het dorpshuis De Hoeksteen. De Hoeksteen bestaat al 40 jaar en veel 'oude' en 'nieuwe' Noordlaarders komen er graag en hebben mooie herinneringen. Hier vinden talloze activiteiten plaats, zoals gymnastiek, yoga, kaarten, muziek en exposities, en bijeenkomsten van verenigingen.

Noordlaren kent vele huiskamers. Maar geen één is voor alle bewoners. Waar moet je heen voor een spontane ontmoeting met je buurtgenoten, waar je letterlijk en figuurlijk "op je sloffen" naartoe kunt lopen?

We missen een "huiskamer" voor oud én jong, waar je uit kunt zakken en je op je gemak kunt voelen. Op de zolder van het dorpshuis willen wij een huiskamer-/ biljart- annex ontmoetingsruimte realiseren, met WIFI- en video faciliteiten.

Een gezellige ruimte voor ongedwongen ontmoetingen op meerdere dagen in de week. Bijvoorbeeld om gewoon bij te praten, te biljarten, schaken, darten of de week door te nemen, of een videofim te kijken. Uit bewonersavonden kwam de wens daarvoor de zolder bruikbaar te maken. Dus wordt nu opgeruimd en geschilderd door vrijwilligers. Een begroting is beschikbaar.

Fase een is het inrichten van een multifunctionele huiskamer. Fase twee is het organiseren van activiteiten die inspirerend zijn, óók voor onze jonge dorpsbewoners in de middelbare school leeftijd. Het zou naar ons inzicht waardevol zijn om dit plan voor de "huiskamer van het dorp" te kunnen realiseren omdat het ook mogelijkheden biedt voor bezoekers uit omliggende dorpen.

€ 2.000

Bankjes in de polder

25-09-2020  •    1 opmerking  •   •  Amanda le Grand  •  Groene Parel

Meer bankjes.... het spreekt voor zich. Men moet meer bewegen, maar men wil ook graag even kunnen rusten. Onnen wordt door veel wandelaars bezocht, maar ook de inwoners zelf vinden het fijn als er meer bankjes zouden komen. De Onnerpolder in of achterlangs het dorp, richting de Ijsboerderij. natuurlijk sluiten we graag aan bij andere plannen voor meer bankjes, maar ja, we willen ze wel graag rond ons dorp. Misschien kan de gemeente alle wensen voor meer bankjes  in ene moeite door meenemen?

€ 1.000