Stem van Groningen

Ga terug

Zandwegen: een 30 km zone

Ingrid Schenk Ingrid Schenk  •  16-09-2020  •    3 opmerkingen  •  Groene Parel  • 

60 km zonebord Weg langs het Hunnebed

Al heel lang is het de wens van ruim 80% van de aanwonenden (enquete) dat er een 30 km zone geldt voor de zandwegen naar en rondom het Noordlaarderbos bij Noordlaren (Duinweg, Beslotenveenseweg, Westertseweg, Pollseweg/-laan, Oorsprong, Weg naar de Kerkduinen en Weg langs het Hunnebed). En dat is niet zonder redenen. Voor deze zandwegen geldt een 60 km zone en het is steeds drukker geworden. Snelrijdend gemotoriseerd verkeer kan gevaarlijke situaties opleveren voor wandelaars, fietsers, ruiters, menwagens en (loslopende) honden. Het gebied is een cultuurhistorisch natuurgebied. Ruimte en rust zijn daarbij behorende kwaliteiten. Daar hoort een 30 km zone bij. Ook draagt een 30 km zone eraan bij dat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor crossmotoren, quads en gemotoriseerde puzzel- en toertochten. In ieder geval kunnen dan dergelijke gebruikers door medegebruikers en aanwonenden van het gebied aangesproken worden op hun snelheid en gedrag.

Ook voor het onderhoud van de weg is een lagere snelheid beter. Te hard rijden veroorzaakt bij (langdurige) regen diepe sporen en gaten in de zandwegen en tijdens droogtes grote stofwolken. En als het tijdens droge perioden ook nog eens hard waait, waait daardoor extra veel zand van de zandweg af waardoor er nieuw zand moet worden opgebracht.

Verder is de zone-overgang van het dorp Noordlaren naar de zandwegen bizar. In de bebouwde kom geldt een 30 km zone. (Hetzelfde geldt ook voor de geasfalteerde Pollselaan (priveweg) langs het golfterrein). Bij de toegang vanuit het dorp Noordlaren naar de zandwegen wordt de 30 km zone gewijzigd in een 60 km zone (zie foto's). De 60 km zone borden lijken daardoor wel een uitnodiging om op zandwegen eens lekker 60 km te gaan scheuren. Zo tegenstrijdig met de functie van het gebied waar de zandwegen doorheen en omheen lopen, namelijk een natuurgebied waar talloze op natuurgerichte bezoekers (en omwonenden) van genieten.

De wens voor een 30 km zone hebben we (toenmalige werkgroep van het Natuurplatform Drentsche Aa) regelmatig bij de voormalige gemeente Haren aangekaart. Helaas was in 2011 de gemeente alleen genegen om van de toen geldende 80 km zone een 60 km zone te maken. Dat werd vooral ingegeven door het feit dat daardoor minder borden nodig waren. Wij vonden toen en nog steeds dat ook een maximumsnelheid van 60 km op de zandwegen veel te hard is. Zelfs de uitkomsten van onze enquete in 2011 onder direct aanwonenden mocht niet baten: ruim 80% van alle aanwonenden waren voorstander van een 30 km zone! Ook vond ruim 80% van de ge-enqueteerden het gewenst dat recreanten parkeerden aan de randen van het gebied bij de verharde wegen. Echter zonder dat dergelijke parkeerplaatsen het landschap aantasten. Recreatie kent slechts piekmomenten (vooral weekenden en vakantieperioden). Daarom is het belangrijk dat buiten deze momenten parkeergelegenheid niet meer zichtbaar is.

Je zou zeggen: eens moet onze wens in vervulling gaan. We hebben ons verzoek eerder kenbaar gemaakt bij dorpsbelangen Noordlaren en Stichting Landelijk Gebied Haren. We vragen de gemeente Groningen uitdrukkelijk een 30 km zone op de zandwegen naar en rondom het Noordlaarderbos in te voeren.

Noordlaren, 16 september 2020 David van der Kellen en Ingrid Schenk

  What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy   What do you want to do ? New mailCopy

Locatie: Zandwegen naar en rondom het Noordlaarderbos

Toelichting kosten

In overleg met de indiener is gekozen om dit idee uit te voeren als pilot. Er worden 30 km borden geplaatst en er worden snelheidsmetingen gedaan. De resultaten van deze pilot worden betrokken bij het te maken beleid voor zandwegen.


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
Geen mijlpalen gedefiniëerd