Ga terug

Tai Chi in het Boeremapark, Zomer 2021

Stichting Burgemeester Boeremapark Stichting Burgemeester Boeremapark  •  22-09-2020  •    19 opmerkingen  •  Groene Parel  • 

Tai Chi in het Boeremapark

De Stichting Burgemeester Boeremapark wil in de zomer van 2021 opnieuw drie maal per week in de maanden juni t/m september Tai Chi / Qigong in het Boeremapark organiseren. Het betreft een activiteit gericht op vooral de oudere inwoners van Haren, maar iedereen is welkom en kan meedoen.  De aktiviteit wordt Corona-proof in de buitenlucht gegeven in de zomerperiode. Dit is de periode waarin, vooral voor ouderen, alle georganiseerde activiteiten stoppen. Het betreft bewegingsvormen die in China in veel parken en op straat worden beoefend en die in Nederland aan populariteit wint. Zo wordt al 20 jaar Tai Chi / Qigong les gegeven door Torion en wordt het ook gegeven in het Noorderplansoen te Groningen. De bewegingsvorm is bij uitstek geschikt voor de oudere mens om gezond te blijven. Vrijwel iedereen kan, ook wanneer sprake is van lichamelijke beperkingen, meedoen. Tegelijk heeft het beoefenen in de groep een sociaal aspect. Voor  oudere deelnemers, die mogelijk ook dit najaar en winter weer door de coronamaatregelen veel binnen zullen zitten, is dit niet onbelangrijk .

Deze zomer (2020) heeft de Stichting Burgemeester Boeremapark, drie maal per week Tai Chi/Qigong in het Boeremapark georganiseerd. De bijeenkomsten lopen nog tot 12 oktober a.s. Subsidie is verkregen van de Gemeente Groningen (Gebiedsteam Haren), De Stichting Dorpsfonds en de Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren. 

De activiteiten zijn een groot succes en de doelgroep wordt goed bereikt. Het aantal deelnemers is vanaf het begin hoog geweest. Gemiddeld ligt dit op 50. Hoogste getelde aantal  was 74.  De uitkomst van de  evaluatie is zeer positief te noemen.  De activiteit wordt zeer op prijs gesteld. Veel mensen gaven aan zich er beter door te voelen.  Deelnemers vonden de bijeenkomsten heel welkom na het lange, geïsoleerd, binnenzitten door de Coronamaatregelen.  Omdat het buiten is voelt men zich veilig. Het Boeremapark is een prachtige plek om deze activiteit te beoefenen. Mooier kan haast niet. Men houdt goed afstand tot elkaar.  Dat de lessen buiten worden gegeven wordt door 96% van de deelnemers zeer belangrijk gevonden. Het is gelukt om de beoogde groep (oudere Harenaars)  te bereiken. 88% van de deelnemers is 60 jaar of ouder. Er is een grote vaste groep.  De frequentie van drie keer per week wordt positief beoordeeld. Een niet onbelangrijke aantal deelnemers is er altijd. Voor hen die niet altijd kunnen is de frequentie gunstig omdat er in de week altijd wel een gelegenheid is om wel te komen.  De kwaliteit van de lessen wordt door 98% van de deelnemers als goed tot zeer goed beoordeeld. De lessen worden verzorgd door David M. Knibbe. Hij is een zeer ervaren Tai chi / Qigong leraar die ook de lessen bij Torion en in het Noorderplansoen geeft. 

Veel deelnemers hebben gevraagd om ook de volgende zomer (2021) weer Tai Chi / Qigong in het park te organiseren. Het bestuur van de Stichting Burgemeester Boeremapark zet zich om dit te bereiken.

De kosten van de lessen gedurende 4 maanden bedragen in totaal €2650,- De stichting Burgemeester Boeremapark kan uit eigen middelen en uit verkregen donaties €600,- bijdragen. Het gevraagde bedrag is:  €2650 - €650 = €2000,- Met dit bedrag kunnen 4 maanden lang, 3 x per week de lessen worden gegeven. Wanneer lessen niet doorgaan omdat het weer te slecht is worden deze aan het eind van de periode ingehaald.

In de bijlage treft u de tussentijdse evaluatie aan alsmede de Flyer die we voor de zomer hadden gemaakt. 

Wij hopen dat veel mensen het een leuk idee vinden om de Tai Chi  komende zomer in het Boeremapark voort te zetten..  

Locatie: Het boeremapark is een prachtig park inHaren. Het park wordt druk bezocht en is aantrekkelijk voor jong en oud. Er is een hertenkamp, een grote vijver en natuurlijk de Boeremabank die herinnerd aan Burgemeester Boerema naar wie, bijna 85 jaar geleden, het park bij de opening is vernoemd.

Idee ingediend door: Stichting Burgemeester Boeremapark

Documenten (2)

Toelichting kosten

Dit idee is niet nieuw. Toch is besloten dit wel mee te nemen in de stemronde. De redenen hiervoor zijn onder andere: • dat uit de evaluatie van het afgelopen jaar is gebleken dat per les ongeveer 50 personen hebben deelgenomen en de lessen goed worden gewaardeerd. • dat het goed past het binnen de beleidsvisies Gezonde leefstijl, Sociale basis en recreatief gebruik van het openbaar groen. • dat de activiteit in de buitenlucht is en ondanks corona de lessen afgelopen zomer toch konden doorgaan.


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
Geen mijlpalen gedefiniëerd