Onderzoek Bereikbaarheid Westflank Groningen

Onderzoek Bereikbaarheid Westflank Groningen

Wat gaan we doen?

Op de Knelpuntenkaart Westflank Groningen staan de knelpunten die naar voren komen uit verkeersonderzoek en uit gesprekken met inwoners, bedrijven en organisaties. Maar we willen niets vergeten.

We nodigen je uit om mee te denken door de volgende vragen te beantwoorden: 

  1. Ontbreken er volgens jou knelpunten op de Knelpuntenkaart Westflank Groningen? Zo ja, welke en waar?
  2. Wat vind jij de belangrijkste knelpunten in de Westflank?

Een knelpunt is een verkeerssituatie die gevaarlijk is of overlast veroorzaakt.


Meer informatie

Waarom dit onderzoek?

De gemeente en de provincie Groningen denken al enkele jaren na over verbetering van de westelijke ringweg (Ring West). Die is druk en slibt geleidelijk dicht. Vooral bij de kruispunten. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Daarom zijn gemeente en provincie begonnen met het project Ring West Verbindt. Na de aanpak van Ring Zuid willen de gemeente en de provincie aan de slag met Ring West.

Sinds 2022/2023 is ook het Rijk hierbij betrokken. Gemeente, provincie en Rijk hebben een gezamenlijke projectorganisatie gevormd. Die kijkt niet alleen naar verbetering van de Ring West, maar naar een groter gebied: de Westflank. Want de ruim 11.000 nieuwe woningen komen op verschillende plekken in dit gebied. Hoe blijven al die woningen bereikbaar, en de bestaande woningen ook? Ook de bedrijventerreinen in de Westflank groeien. Hoe blijven de bedrijven in het gebied bereikbaar? Hoe kunnen wegen, openbaar vervoer en fietspaden goed worden ingepast?

Dat zijn de vragen waar het om gaat in het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd. Daarvoor brengen we eerst alle knelpunten in kaart. Sommige knelpunten zijn er nu al en die kun je op de kaart bekijken. Andere kunnen de komende jaren ontstaan door de geplande nieuwbouw. Computerberekeningen ("verkeersmodellen") zijn daarbij van grote waarde. Deze berekeningen geven aan waar het verkeer waarschijnlijk gaat vastlopen.

Meer dan alleen bereikbaarheid

Zorgen voor goede bereikbaarheid is de directe aanleiding en de belangrijkste reden voor het onderzoek dat nu loopt. Maar ook andere zaken komen in het onderzoek aan bod. Verkeersveiligheid, om een voorbeeld te noemen, of hinder door verkeersgeluid. Of de afvoer van water. De aanwezige natuur is ook iets om rekening mee te houden, net als de landbouw. Dat zijn meer aandachtspunten dan knelpunten, maar daarom niet minder van belang. Door alle knelpunten en aandachtspunten in kaart te brengen kunnen we werken aan goede oplossingen.

Het onderzoek waar we nu aan werken is een zogenoemd MIRT-onderzoek. De afkorting MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Voor dit programma heeft het Rijk elk jaar geld beschikbaar. Het Rijk heeft een bedrag van 82 miljoen euro gereserveerd voor de bereikbaarheid van de Westflank van Groningen. De voorwaarde daarbij is dat de gemeente en de provincie ook 82 miljoen euro beschikbaar stellen.

Denk tot 22 maart 2024 mee en geef aan waar het knelt 

De eerste stap is het in kaart brengen van alle knelpunten die ontstaan voor de bereikbaarheid van de Westflank. Voor autoverkeer bijvoorbeeld. Maar ook voor openbaar vervoer en fietsverkeer. Waar loopt het vast? Waar ontstaan gevaarlijke situaties? Zijn er andere knelpunten en aandachtspunten?

De projectorganisatie nodigt jou uit om mee te denken. Dat kan tot vrijdag 22 maart. Is het overzicht op de Knelpuntenkaart compleet? Ontbreken er belangrijke zaken? Het is belangrijk om zo compleet mogelijk te zijn.

Wat doen we met jouw reactie?

Jouw reactie betrekken we bij de lijst van knelpunten. Dat kan ertoe leiden dat we knelpunten toevoegen, of scherper formuleren. En dat draagt weer bij aan de beste oplossingen.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met info@ringwestverbindt.nl. Dan helpen wij je verder.

Let op: noem alleen knelpunten die te maken hebben met de Westflank van Groningen: het gebied ten westen van het Reitdiep, binnen de gekleurde lijnen op de Knelpuntenkaart. Omschrijf het knelpunt zo nauwkeurig mogelijk, of maak een foto van het knelpunt.

Volgende fase: Denk mee over oplossingen

Als het overzicht van knelpunten compleet is gaan we aan de slag met oplossingen. Welke maatregelen werken het best om de bereikbaarheid te verbeteren?

Vanaf eind mei vindt je op deze website voorstellen voor de oplossingen van de knelpunten in de bereikbaarheid van de Westflank van Groningen. We nodigen je dan weer uit om mee te denken, aan te vullen, vragen te stellen en suggesties te doen.