Ideeën voor Lewenborg

Dit project heeft een bedrag van €25.000

De Lewenborger: vier extra’s pagina’s?

16-06-2022  •  1 reactie  •  Paszkiewicz  •  Lewenborg

Wat gebeurt er veel in onze mooie wijk Lewenborg. De krant de Lewenborger schrijft hier graag over. Met de ruimte die er nu voor artikelen is, is er niet genoeg plek en kunnen wij niet alles plaatsen wat we zouden willen. Op die manier lopen inwoners nieuws mis.

Met vier extra pagina's is het ook mogelijk om de lay-out aan te passen. Er is dan meer ruimte voor journalistieke inhoud, denk hierbij aan teksten en foto's. Door de toevoeging van extra pagina's is het ook mogelijk om grotere foto's bij de artikelen te plaatsen en kan er bijvoorbeeld een grotere kruiswoordpuzzel geplaatst worden.

Het aangevraagde geld wordt niet besteed aan het betalen van redactieleden, maar gaat direct naar de vormgeving en inhoud van de krant. Mijn wens is vier extra pagina's om de advertenties meer te spreiden en meer ruimte te krijgen voor journalistieke inhoud en vormgeving. Hiervoor vraag ik voor dit doel 1000 euro aan.

€1.000

Een eetbare haag rond de speeltuin

21-06-2022  •  1 reactie  •  Dichter  •  Lewenborg

Een variatie van fruitdragende struiken aanplanten als haag rond de grote speeltuin aan de Lichtboei. Hier staat een esdoornhaag die op veel plekken onderbroken is. Dat is een slordig gezicht. Omdat een esdoornhaag niet echt tot de verbeelding spreekt, en de eensoortige aanplant niet bijdraagt aan de biodiversiteit, is het voorstel om een meer diverse haag aan te leggen. Voor kinderen is het des te leuker als het (grotendeels) eetbaar goed is. Educatief, speels en gezond!

De eetbare struiken kunnen bijvoorbeeld kruisbes, rode bes, zwarte bes of gojibes zijn. Die woekeren niet en zijn onderhoudsarm. De struiken kunnen in de straat worden gekweekt en eventueel door bewoners zelf worden aangeplant. Van alle soorten fruit is slechts één struik nodig om die vervolgens te vermeerderen. Op die manier is het een bijna gratis project. Voor €100,- kan ik alle plantjes kopen en vervolgens vermeerderen. Dan houden we in 2023 een gezellige aanplantdag in de herfst met een soepje voor iedereen die even meehelpt.

Dit idee kan eventueel worden opgeschaald naar meerdere speeltuinen. Als er één haag is aangelegd, kunnen er in de jaren erna steeds nieuwe hagen worden gemaakt om speeltuinen mee op te fleuren.

€100

De Hut

04-08-2022  •  4 reacties  •  Henk van der Klei  •  Lewenborg

De Hut

Een kleine ontmoetingsplek bij park Kraaienest (nabij de jeu de boules baan en de plantenbak met banken) voor alle Lewenborgers waar men een kop koffie/thee kan drinken in de winter een soepje kan eten (tegen kleine vergoeding) en nieuwe  sociale contacten kan opdoen, een gezellig praatje kan maken of een kleine activiteit kan doen op bepaalde openingstijden in afstemming met het team. Bewoners uit Lewenborg kunnen ook met eigen initiatieven komen voor activiteiten zoals Tai Chi of lezingen/verhalen vertellen/voorlezen, of startpunt van een wandeltocht/fietstocht. 

De plek waar binnen ruimte is om zaken te stallen (stoelen, parasol, materiaal voor activiteiten zoals de jeu de boule club die wekelijks speelt)  en klaar te maken (koffie/thee/soep) maar ook waar je met enkele mensen binnen kunt zitten bij regen of kou.

Te denken valt aan een schaftkeet  of een zeecontainer (zoals bij Kiosk Diamantpark Vinkhuizen) of eventueel een busje.

Ik ben Henk van der Klei en woon in Lewenborg. Wie wil naast mij als bewoner meedenken om dit plan verder uit te werken???

Uiteraard wordt ook gekeken hoe samengewerkt kan worden met de bewonersorganisatie Lewenborg,  ‘de Oude bieb’ of bijvoorbeeld het Dok of de scholen, Mercator om niet te concurreren maar elkaar te versterken. 

Het is nog lastig inschatten wat de kosten voor het idee zijn. Hangt af van uitvoering (container, schaftkeet of busje) huur of koop. De kosten kunnen varieren tussen de €4.000 (nieuwe container) en €6.000 (met inrichting). Het kan misschien ook nog goedkoper, als we iets kunnen regelen met relaties, kennissen of de gemeente. Als er groen licht gegeven wordt moeten we op jacht gaan en offertes aanvragen. We zullen ons plan moeten verkopen en reclame maken. Ik ga in eerste instantie uit van €6.000 voor deze aanvraag.

Zie hele plan als bijlage

€6.000

Grofvuilophaalservice in Lewenborg

21-07-2022  •  6 reacties  •  Bonnie en Clyde  •  Lewenborg

Om alle mensen in de wijk die niet de beschikking hebben over een auto, tegemoet te komen, willen we graag een grofvuilophaalservice in de wijk realiseren. Met een (al dan niet electrisch busje) op vaste tijden, tegen een kleine vergoeding grofvuilritjes naar de afvalstort verzorgen. Speciaal voor diegenen die dus zelf niet in de gelegenheid zijn om naar het afvalbrengstation te rijden. De ervaring leert dat er erg veel behoefte is aan zo'n voorziening is in de wijk. Als inwoners op een normale (en betaalbare) manier van hun grofvuil af kunnen komen, dan knapt de hele wijk daar van op! Mensen die in het bezit van een rijbewijs B zijn en die graag mee willen helpen dit project verder vorm te geven, worden van harte uitgenodigd te reageren.

Om de kosten laag te houden wordt bekeken of we kunnen samenwerken met een andere wijk (een deelauto die voor meer wijken kan rijden).  Uiteraard geniet duurzaam vervoer onze voorkeur.  

€6.000

Verbetering jeu de boulesbaan Kraaienest

16-06-2022  •  2 reacties  •  Pietsnor  •  Lewenborg

De jeu de boules baan aan het Kraaienest voldoet niet aan de eisen van een goede baan. De toplaag is van een verkeerd materiaal en de oppervlakte staat bol. Wat er nodig is: de baan plat maken door middel van afgraven of aanstampen en daarna een nieuwe toplaag er op van het juiste materiaal, met de juiste dikte.

Elke maandag komt er van 10.00-12.00 uur een club mensen vanuit de Oude Bieb en zelfs vanuit buiten Lewenborg om op deze baan jeu de boules te spelen, maar het speelt nu dus niet goed.

De baan heeft ook een aantrekkingskracht op voorbijgangers, want regelmatig waaien er mensen aan die ook mee willen doen. Hoe mooi zou het zijn als deze baan speelt zoals het hoort en geinteresseerden naar harte lust kunnen spelen!

 

Kosten zijn niet geheel duidelijk, omdat er verschillende bedrijven zijn die dit aanleggen. Qua materiaal zijn de kosten hooguit €150. Ter indicatie: de kosten voor de aanleg van een volledig nieuwe baan (wat hier dus NIET nodig is) liggen tussen de €1000 en €2500.

€150

Creatieve workshops voor wijkbewoners

18-08-2022  •  1 reactie  •  Daan  •  Lewenborg

Stichting De Oude Bieb Lewenborg organiseert gratis activiteiten voor een groep wijkbewoners die nergens anders komt en weinig te besteden heeft. Deze wijkbewoners kennen weinig mensen, leven grotendeels in isolement.

Wij merken dat er steeds meer behoefte is aan, en vraag naar, onze activiteiten en en het bijzonder naar de creatieve workshops. Alle activiteiten zijn gratis voor de deelnemers en worden betaald uit de opbrengst van onze kringloopwinkel. Sinds de verhuizing naar het nieuwe pand begin 2021, waar we veel minder ruimte hebben, zijn de inkomsten vanuit de kringloopwinkel gehalveerd.

Voor de creatieve workshops hebben we materialen nodig en nu we de workshops twee keer per maand organiseren lopen de materiaal-kosten op. Een bijdrage vanuit het wijkbudget zou hiervoor dan ook zeer welkom zijn.

Wij zouden graag een bedrag van 500 euro aanvragen voor dit doel.

 

 

€500

Flyer ten behoeve van het Le Roy Gebied

24-08-2022  •  1 reactie  •  Jannie  •  Lewenborg

Het onderhoud van het Le Roy gebied wordt voornamelijk gedaan door vrijwilligers. Hiervan zijn er niet genoeg en bovendien wordt er veel werk verricht door de oudere garde. Meer hulp en ook verjonging is nodig om het gebied, ook in de toekomst te kunnen blijven onderhouden.

Het idee is daarom om een flyer te verspreiden waarin aan de voorzijde foto's van het bijzondere gebied komen te staan en aan de achterzijde wordt vermeld dat dit gebied zijn voortbestaan vooral dankt aan vrijwilligers. Met daarbij de oproep aan bewoners om zich ook (af en toe) in te willen zetten voor dit gebied. (en misschien ook nog apart voor de vlindertuin)  Men zou zich daarvoor kunnen opgeven of men kan gewoon af en toe een handje helpen op (eventuele) vaste dagen (nu elke 2e zaterdag van de maand)

Het idee vind ik goed omdat ik het Le Roy gebied een waardevolle aanvulling vind voor onze wijk en graag zie dat het Le Roy gebied blijft bestaan in Lewenborg. Vooral met de warmere zomers is dit stuk groen een voordeel. Jeugd heeft hier heerlijke speelplekken. We hebben hiervoor extra vrijwilligers nodig en die komen niet vanzelf.

De flyer is bedoeld voor alle Lewenborgers. Vast niet iedereen kent het hele gebied. Deze flyer zou ook kunnen worden uitgedeeld aan toekomstige nieuwe bewoners van de wijk.

Totale kosten:    op 24-8-2022  435 euro    (flyer 312 plus bezorgkosten 120) 

De flyer zal het formaat A5 krijgen en wordt dubbelzijdig gedrukt op 170 gr mat gesatineerd papier. Tekst en fotomateriaal leveren we zelf aan. Het ontwerpen van de flyer kost 159  euro (ex btw) en het drukwerk (5000 stuks) kost 99 euro (ex btw)    Samen 312,18 incl. btw. volgens opgave van Kragtvorm te Groningen.                                                                                                Bezorgers van de wijkkrant de Lewenborger krijgen per persoon 10 euro extra als ze ook flyers meenemen. Er zijn voor de wijken Lewenborg, Drielanden en Noorddijk 12 bezorgers. Totale bezorgkosten zijn dan 120 euro.

Voor de uitvoering leveren we dan zelf de tekst en het fotomateriaal aan voor het ontwerpen van de flyer.

Het is eenmalig. Er zijn 4500 flyers nodig voor de genoemde wijken en we reserveren 500 flyers om uit te delen aan nieuwe bewoners en om wat neer te leggen bij het Dok, de Bieb enz. 

 

 

 

€435

Elke seconde telt!! Reanimatie cursus en omgaan met AED voor wijkbewoners.

26-06-2022  •  3 reacties  •  nelly van der schaaf  •  Lewenborg

Elke seconde telt!! Wil jij weten wat je te doen staat als iemand onwel wordt? Dan is er de mogelijkheid om een reanimatiecursus te volgen in de wijk. In deze cursus leer je hoe snel en effectief te handelen, inclusief omgaan met een AED.  Zo kunnen bewoners in Lewenborg helpen als er iemand in nood is in de wijk.

De cursus wordt gegeven door Stichting Reanimatie Noord Nederland.

De kosten hiervoor bedragen 35 euro per persoon voor de eerste cursus. De herhalingscursussen kosten 30 euro per persoon. Bij minimaal 8 deelnemers gaat de training door. De cursus duur twee en een half uur. De herhalingscurus is drie uur.  

We vragen voor beide cursussen 600 uit het wijkbudget.

€600

De Werf bruikbaar maken

16-06-2022  •  4 reacties  •  Wim Velt  •  Lewenborg

Op de Werf is er ruimte voor alles wat met natuur en cultuur te maken heeft. De plek leent zich perfect voor natuureducatie, kunst, moestuintjes, schooltuintjes, een repair café en andere samenkomsten. Daarvoor zijn we al druk bezig met het verbouwen van de oorspronkelijke voorziening van de voormalige kinderboerderij tot een multifunctionele ontmoetings- en werkplek. Het dak zit er al op en de muren zijn al geïsoleerd. We  missen onder andere nog een vloer, 2de wc en elektriciteit. Naast een bijdrage van Stichting LeRoy Groningen is er nog wat extra nodig voor het bewerken van het terrein en afbouwen van het gebouw. Daarnaast zoeken we vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken om alles tip top in orde te maken. 

Een kostenindicatie: we zijn creatief, dus we regelen veel zelf en proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van gebruikte materialen. Met €3000,- hebben we een mooi bedrag voor benodigde materialen.

€3.000

Betere filmprojector in het Dok

18-08-2022  •  2 reacties  •  FHL  •  Lewenborg

De beamer en het scherm zijn aan vervanging toe na 6 jaar intensief gebruik. Het Filmhuis zou de filmliefhebbers in Lewenborg graag kwalitatief goede beelden aanbieden tijdens filmavonden die wij organiseren. In samenspraak - en met  co-financiering van Het Dok kunnen we met een nieuwe beamer weer jarenlang vooruit met onze wijk-filmavonden. Ook bij andere gelegenheden kan Het Dok er dan van profiteren. We denken dat we met een bedrag van ongeveer 1000 euro een heel eind kunnen komen. De insteek is dat er dan weer een aantal jaren volop gebruik van gemaakt kan gaan worden.  En hoe dan ook: u bent van harte welkom!

€1.000